Raportowanie zarządcze

Wprowadzenie

Raportowanie zarządcze w Prophix bazuje na wbudowanej w system hurtowni danych.  Standardowa sprawozdawczość uzupełniona jest możliwościami łatwego analizowania zawartych w raportach danych oraz dodawania komentarzy czy dodatkowych szczegółowych danych do każdej pozycji. Wszystkie te funkcje wsparte są także automatycznymi procesami wykonywanymi przez system które przyspieszają i ułatwiają pracę kontrolerom a menedżerom pozwalają uzyskiwać bardziej precyzyjne informacje.

Sprawozdawczość i raportowanie zarządcze poprzez szablony

Projektant szablonów to narzędzie do tworzenia szablonów powtarzalnych raportów i analiz zarówno tych bardzo sformalizowanych jak i swobodniejszych w formie. Łączy interfejs i sposób działania popularnych arkuszy kalkulacyjnych (widok danych w wierszach i kolumnach, kalkulacje danych, formatowanie komórek, dodawanie wykresów i obrazów) ale wspiera go zasobami i możliwościami hurtowni danych (dostęp i możliwość jednoczesnego przeglądania na jednym ekranie danych z kilku wymiarów jednego lub więcej modeli analitycznych, tworzenie różnych zestawień danych w oparciu o hierarchie wymiarów itd.) Dane do szablonów pobierane i przetwarzane są na bieżąco i po otwarciu raportu/analizy pokazany jest aktualny wynik z dnia uruchomienia raportu lub z zadanego okresu zgodnie z ustalonymi uprawnieniami użytkownika. Prezentacja danych odbywa się w formie tabel lub wykresów podobnych jak w arkuszach kalkulacyjnych a ponadto można je filtrować wg wybranych wymiarów. Tak przygotowane szablony mogą być zapisywane i dystrybuowane w sposoby opisane poniżej. Z poziomu raportu możemy w każdym momencie przejść do analizy Ad hoc lub do danych  celem pogłębienia analizy raportowanych informacji.

Raporty w postaci wysyłanych lub publikowanych plików

Każdy raport i analiza mogą być bezpośrednio z Prophix dystrybuowane poprzez e-mail lub publikowane w Microsoft Sharepoint w jednym z dwóch formatów PDF lub Excel. System pozwala nie tylko określić adresatów/odbiorców raportów ale także wskazać które dokładnie widoki danych (które strony raportu) mają zostać przesłane lub upublicznione. W przypadku wielostronicowych raportów możemy przed opublikowaniem wybrać zakres stron.

Segregatory raportów

Prophix wyręcza działy controllingu z obowiązku tworzenia i dystrybucji powtarzalnych zestawów raportów. W „segregatorze” możemy umieścić raporty generowane przez system Prophix, ale także dokumenty z wyjaśnieniami pozycji wyników np. w formacie Word dla Rady Nadzorczej, oraz uzupełniające tabele i kalkulacje w formie arkuszy kalkulacyjnych (XLS). Szczegółowe opcje pozwalają dla każdego „segregatora” określić listę odbiorców i ich uprawnienia do poszczególnych treści oraz utworzyć harmonogram do automatycznego rozsyłania.

Wykorzystanie kalkulacji w raportowaniu

Prophix pozwala korzystać z danych wprowadzonych do systemu (automatycznie z systemów typu ERP albo ręcznie poprzez widoki danych) ale posiada także szeroki możliwości pracy z nimi i rozwoju ich wartości informacyjnej. Dzieje się tak dzięki możliwościom kalkulowania danych poprzez wprowadzanie formuł ich przetwarzania wieloma metodami. Najczęściej wybieramy je z listy zdefiniowanych formuł ale możemy tworzyć również własne.
Formuły mogą zostać stworzone na kilku poziomach:

– szablon raportu – formuła dotyczy danych z konkretnego raportu i buduje się ją podobnie jak w arkuszach Excel

– model biznesowy – formuła tworzona jest w modelu systemu Prophix i jest dostępna we wszystkich wskazanych wymiarach, unikamy zatem ewentualnych błędów wynikających z kopiowania formuł pomiędzy arkuszami (wymiarami)

– poziom hurtowni danych – z poziomu Prophix możliwe jest tworzenie kalkulacji, miar i formuł w języku zapytań MDX skierowanych bezpośrednio do kostek analitycznych zawartych w hurtowni danych, w ten sposób możemy rozszerzyć możliwości standardowych formuł systemu Prophix

Innym sposobem wykorzystania kalkulacji i formuł jest moduł Planowania Szczegółowego. Prophix na bazie szczegółowo zdefiniowanych list zasobów i sposobów ich wykorzystania kalkuluje dane które są podstawą miar w modelu Planowania Szczegółowego i poprzez który trafiają do pozostałych modeli biznesowych. Pozwala to na masowe przetwarzanie danych np. dla wielu pracowników wg określonych formuł naliczania płac, podatków itp

Automatyzacja raportowania

Jedną z największych zalet systemu Prophix są mechanizmy pozwalające na znaczne zautomatyzowanie prac związanych z przygotowywaniem i dostarczaniem raportów. Pierwszy z nich to mechanizm pracy grupowej pozwalający na określenie odbiorców raportów i dostarczanie im zestawień albo w postaci maili z łączami do raportów on-line albo w postaci maili z załączonymi wygenerowanymi przez system plikami Excela pozwalając na ich oglądanie w trybie off-line. Każdy z raportów wykorzystuje stworzony uprzednio szablon i wypełnia go danymi zależnie od uprawnień użytkownika. W podobny sposób działa mechanizm rozsyłania opisanych wcześniej „segregatorów raportów”. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za przygotowywanie zestawień nie muszą martwić się o to czy przypadkiem nie prześlą komuś niedozwolonych informacji, czy informacje są kompletne i aktualne.

Drążenie danych

Hierarchie wymiarów w Prophix pozwalają na łatwe poruszanie się po nich i obserwacje danych z różnych perspektyw. Jednym kliknięciem możemy np. z poziomu wyniku kwartału przejść wyżej na poziom roku czy niżej na poziom miesięcy. Inną opcją jest drążenie w poprzek które pozwala dotrzeć do danych źródłowych danych takich jak faktury, paragony czy inne dokumenty transakcyjne. Te mechanizmy drążenia danych dostępne są nie tylko w narzędziach analitycznych (jak np. Manager Analiz Ad hoc) ale można ich używać bezpośrednio z raportów dla sprawdzenia zawartych w nich danych.

Komentarze i szczegóły pozycji

Szczegóły pozycji umożliwiają wpisywanie i przeglądanie szczegółowych danych i informacji dla poszczególnych linii np. planu sprzedaży. Dzięki temu możemy sprawdzić w każdej chwili co zawierają a jednocześnie te informacje nie zakłócają widoku raportu.

Komentarze do pozycji i poszczególnych komórek pozwalają nie tylko na wpisywanie dodatkowych informacji ale np. dodawanie załączników. Wszystkie komentarze oznaczone są datą i nazwiskiem autora. Ponadto dostępne są zbiorcze zestawienia wszystkich komentarzy dotyczących danego widoku danych. Pozwala to na sprawną pracę grupową nad wybranym raportem z pełną informacją na temat zmian oraz opinii upoważnionych osób.

Procesy kalkulacji i alokacji w raportowaniu

Prophix posiada wbudowaną funkcjonalność Infoflex do przetwarzania danych, łączenia danych wcześniejszych z późniejszymi oraz alokacji zasobów wg różnych kombinacji wymiarów i hierarchii. Pozwala to np. na jednoczesne prowadzenie rachunku kosztów z podziałem na MPK, produkty czy projekty i pogłębione analizy poszczególnych układów przy zachowaniu całkowitej spójności i jednoznaczności danych. Olbrzymią zaletą rozwiązania jest automatyzacja procesów alokacji – po jednorazowym zaplanowaniu rozkładu danych system przetwarza dane automatycznie bez udziału użytkownika i dostarcza do raportów lub analiz już gotowe dane zgodne z zadanymi regułami. Z drugiej strony narzędzie jest bardzo elastyczne i daje szerokie możliwości tworzenia różnych scenariuszy danych, analizowania ich i wyciągania wniosków. 

Wersje i hierarchie alternatywne

Wersja to obowiązkowy wymiar każdego modelu Prophix pozwalający na szybkie porównania i analizy różnych wersji danych np. plan, realizacja, odchylenia, prognozy itd. Wersje mogą powstawać w oparciu o dane źródłowe lub być kalkulowane. Istnieje możliwość tworzenia nowych wersji poprzez łączenie  danych z wcześniej powstałych, różnych wersji np. wersja pokazująca wynik końcowy roku na podstawie łączenia rzeczywistych danych z kolejnych miesięcy z planami na przyszłe miesiące. Alternatywne hierarchie to inny układ wymiaru, który może być dynamicznie zdefiniowany przez użytkownika bez naruszania modelu lub zmian w systemie źródłowym. Pozwala to na raportowanie danych wg układów nie przewidzianych wcześniej np. możemy w dowolnym momencie jeśli zajdzie taka potrzeba dołożyć hierarchię geograficzną oddziałów z podziałem na Północ, Centrum, Południe.

Raportowanie mobilne

Prophix umożliwia dostęp do raportów zarządczych i analiz poprzez dowolne urządzenie mobilne. Specjalny interfejs pozwala na korzystanie z Prophixa z wykorzystaniem zalet ekranów dotykowych czyli przesuwania, obracania obiektów itd.  Dane mogą być analizowane i przeglądane a użytkownik ma także możliwość pracy grupowej (współdzielenie i wymiana danych, raportów itd.). 

OPISY OBSZARÓW ROZWIĄZAŃ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ 58 661-22-22 lub napisz do nas

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Solemis Group Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Kłajpedzkiej 7f informacji handlowo-marketingowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2010 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. *

Please wait...

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close