Poznaj 5 powodów, dla których warto zainwestować w nowoczesny system ERP klasy premium

4 kroki efektywnego raportowania – opracuj strategię opartą na wiarygodnych danych

Autor

Kinga Prokopczyk

Spis treści

Twoja strategia jest tak dobra, jak dane, które wykorzystujesz do jej opracowania

Organizacje, które mają w planach skalowanie działalności, powinny ze szczególną uwagę podejść do zagadnienia weryfikacji źródeł gromadzenia danych. 

Wiele firm wciąż łączy dane z e-maili, arkuszy kalkulacyjnych i raportów. To stanowi duże wyzwanie w zakresie ich weryfikacji i analiz. To także zadanie w wysokim stopniu manualne, które w perspektywie czasu może obniżyć wydajność realizowanych działań. Jeśli musisz powtarzać zadania, poprawiać ręczne błędy lub poświęcać czas na weryfikację poprawności liczb, to oznaka, że możesz zostać w tyle za konkurencją. Bez jednego źródła prawdy, gdzie gromadzone są dane, firmy mogą być narażone na opóźnienia np. przez obniżoną efektywność procesów, zwłaszcza jeśli chodzi o budżetowanie. W artykule przedstawimy 4 kroki efektywnego raportowania, które pomogą w uporządkowaniu procesów finansowych organizacji.

Spójrzmy na budżetowanie jako przykład

Każdy dział zwykle przygotowuje swój budżet w programie Excel, który następnie jest wysyłany do zespołu finansowego w celu zestawienia go z ogólnym budżetem. Następnie znaczną ilość czasu zajmuje integracja i analiza przygotowanych arkuszy kalkulacyjnych. Problem polega nie tylko na podejściu manualnym, które wymaga znacznie większego nakładu czasu, ale także na integralności danych. Ze względu na dużą podatność arkuszy na błędy, przygotowane budżety w rezultacie mogą nie odzwierciedlić rzeczywistej sytuacji finansowej firmy. 

Na szczęście dzięki postępowi technologicznemu istnieją bardziej nowoczesne rozwiązanie. Dane pobrane z systemu ERP lub rozwiązania Business Intelligence (BI) mogą zostać przekazane do Platformy Wyników Finansowych, w której są standaryzowane. Dzięki temu Ty i cały Twój zespół możecie korzystać z tych samych dokładnych i wiarygodnych analiz do weryfikowania strategii. Kompleksowy system do planowania i monitorowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa, umożliwia bieżącą kontrolę kosztów, przychodów, rentowności czy monitorowania odchyleń i ich przyczyn. Wdrażając do organizacji taką automatyzację procesów jesteś w stanie osiągać lepsze wyniki finansowe a także zachować konkurencyjność. 

4 sposoby, jak dzięki standaryzacji danych możesz osiągnąć większą efektywność

1. Automatyzacja procesów – Wykorzystaj możliwości konsolidacji i automatyzacji w swoim rozwiązaniu, aby zredukować czas poświęcany na raportowanie. Kompleksowy system do planowania i monitorowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa, umożliwiający bieżącą kontrolę: kosztów, przychodów, rentowności, monitorowania odchyleń i ich przyczyn.

2. Łatwy dostęp do danych – Stwórz scentralizowane miejsce przechowywania danych, zapewniające spójne i wiarygodne jedno źródło prawdy. Precyzyjna kontrola pozycji kosztowych dzięki codziennym aktualizacjom i sprawnym integracjom z rozproszonymi źródłami danych, pozwala na bardziej precyzyjną kontrolę sytuacji w organizacji.

3. Ułatwione udostępnianie danych – Współdzielenie danych pozwala na lepszą współpracę i podejmowanie lepszych decyzji. Rozwiązanie typu self-service jest stworzone dla użytkowników biznesowych, dzięki czemu nie ma konieczności angażowania wewnętrznych sił IT oraz zewnętrznych konsultantów. 

4. Bezpieczeństwo i zgodnośćPrecyzyjna analiza kosztów i przychodów, dzięki możliwości szybkiego drążenia, do danych źródłowych na poziomie pojedynczych transakcji.    

Dzięki tym czterem krokom platforma do zarządzania wynikami finansowymi pomoże Ci stać się bardziej efektywnym i skutecznym w swoim raportowaniu i podejmowaniu najlepszych decyzji dla całej organizacji. 

Źródło: https://www.prophix.com/blog/four-steps-to-more-efficient-reporting 

Kinga Prokopczyk Konsultant ds. systemów BI/CPM

Kinga Prokopczyk

Konsultant ds. systemów BI/FPA
Obecnie wspiera zespół Solemis swoimi kompetencjami w zakresie wdrażania systemów do Planowania i Budżetowania oraz Raportowania. Odpowiada również za wsparcie techniczne i rozwój rozwiązań u Klientów. Absolwentka Matematyki finansowej na...