Poznaj 5 powodów, dla których warto zainwestować w nowoczesny system ERP klasy premium

Agile Finance – automatyzacja procesów finansowych w firmie

Autor

Kinga Prokopczyk

Spis treści

Wstęp do Agile Finance

Metodologia Agile napłynęła do Polski z zachodu już jakiś czas temu, jednak prawdziwą popularność zyskuje dopiero teraz. Zwinne zarządzanie finansami (Agile Finance) to fundament przy dynamicznie zmieniającym się rynku. Reagowanie ad-hoc na zmiany pozwala na zachowanie płynności finansowej nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Przekonaliśmy się o tym podczas pandemii, kiedy analizy i prognozy przygotowywane od ręki pozwoliły na utrzymanie stabilnej pozycji przedsiębiorstwa. Po takim czasie można zweryfikować, jak zmieniło się podejście liderów do tego zagadnienia jak również do automatyzacji procesów. Czym konkretnie jest Agile Finance (Zwinne Finanse)? Dlaczego transformacja cyfrowa i to zagadnienie ma tak wielkie znaczenie dla liderów finansowych? A co najważniejsze, jak Twój zespół finansowy może to osiągnąć? O tym w dalszej części artykułu. 

W ankiecie przeprowadzonej przez naszego partnera Prophix – CFO Benchmarks 2022 zapytano Dyrektorów Finansowych i innych liderów finansów, jakie są ich główne priorytety w transformacji cyfrowej. Blisko połowa respondentów stwierdziła, że ich priorytety to przyspieszenie analizy (48%) i zwiększenie dostępności danych (55%). 

Celem rozwijania tych możliwości jest większa elastyczność i wszechstronność — innymi słowy Agile Finance. Termin ten jest stosunkowo nowy, ale trafia w sedno tego, do czego służy transformacja cyfrowa w finansach. To określenie, które skonkretyzuje proces digitalizacji. 

Jakie są cechy Agile Finance? 

Agile Finance łączy nowoczesne technologie automatyzacji i sztucznej inteligencji (AI) z pracą zespołu, który wie, jak z nich korzystać i jak dzielić się swoimi odkryciami ze współpracownikami w sposób bezpośrednio oddziałowujący na decyzje biznesowe. 

Takie działanie nie jest ograniczone tylko do działu finansów. Przede wszystkim wymaga silnej, opartej na współpracy relacji między zespołem finansowym a resztą organizacji. Istotny jest także scentralizowany dostęp do aktualnych danych finansowych w dowolnym momencie i dla dowolnej upoważnionej osoby w firmie. Niezależnie od tego, jakie wyniki uzyskała nasza firma w poprzednim roku, zespoły finansowe nadal muszą być dobrze przygotowane, aby podejmować mądre decyzje. 

Jeżeli w parze idzie szybkość, zdeterminowanie na osiąganiu tego samego celu i współpraca między firmowa to mamy do czynienia z prawdziwym Agile Finance (Zwinne Finanse). Kiedy te elementy znajdują się na swoim miejscu, można szybko i skutecznie zmienić obrany kierunek, gdy nieoczekiwanie zmienią się okoliczności. 

Pilna potrzeba elastycznych finansów

Transformacja cyfrowa nabiera tempa w działach finansowych w całym kraju. Jeśli firmy chcą nadążyć, muszą w szerszej perspektywie rozważyć Agile Finance. „W wyniku pandemii środowisko biznesowe przyspieszyło o co najmniej pięć lat, zwiększając tempo rozwoju działalności. Zdeterminowało to potrzebę bardziej wydajnego podejmowania decyzji w firmach w krótszych cyklach czasu”, mówi Tom Hood, EVP Business Engagement & Growth w AICPA-CIMA Profil Linkedin  

Tom Hood podpowiada, że zespoły finansowe muszą nie tylko wdrażać zaawansowane narzędzia automatyzacji i sztucznej inteligencji, ale także „rozwinąć nowe umiejętności potrzebne w ich zespołach finansowych i księgowych”. Tylko dzięki pełnemu wykorzystaniu cyfrowej transformacji, na którą składają się: zaawansowane narzędzia oraz kompetentny i współpracujący w zakresie pracy z danymi zespół, firmy będą stanowić silną konkurencję na rynku finansowym. 

Zainwestuj w inteligentne systemy, ale także w kompetencje ludzi

Pierwszym krokiem w kierunku funkcji Agile Finance (Zwinne Finanse) jest inwestowanie w narzędzia ułatwiające automatyczne raportowanie i modelowanie, sztuczną inteligencję do głębszych i szybszych analiz oraz centralne repozytorium danych, które umożliwia każdemu w organizacji dostęp do danych finansowych w dowolnym momencie. Takim narzędziem może być nowoczesny system CPM Cloud, który pozwoli na zarządzanie finansami w sposób kompleksowy. Jednak nie należy zapominać o kompetencjach zespołu, który w pełni wykorzysta dostępne funkcjonalności. Jakich cech należy więc poszukiwać wśród swoich pracowników? 

Co cechuje zespoły Agile Finance? 

  1. Ścisła współpraca międzydziałowa. Metodologie zwinne opierają się na komunikacji, więc istnienie odrębnych silosów danych między działami stanowi główną przeszkodę. Każdy członek wnosi do zwinnego zespołu określone umiejętności i perspektywy. Dzięki temu istnieje równy podział odpowiedzialności za wykonane zadania, a wśród współpracowników buduje się większe zaangażowanie.
  2. Dostarczanie spostrzeżeń na temat danych. Dzięki wykorzystywaniu zaawansowanych narzędzi zespoły zyskują czas na analizę odchyleń. Stanowiska zajmujące się bezpośrednio przetwarzaniem danych mogą osiągnąć pozycję eksperta – doradcy w przedsiębiorstwie. W przyszłości będzie to nieoceniona pomoc dla Dyrektorów Finansowych, na których spoczywa coraz większa odpowiedzialność decyzyjna. 
  3. Spersonalizowane wsparcie decyzyjne w zakresie wymagań biznesowych. Wsparcie biznesowe ze strony działu finansów jest nieocenione ze względu na inną perspektywę postrzegania tego zagadnienia. W trakcie podejmowania istotnych decyzji biznesowych horyzontalne rozpatrywanie szans i zagrożeń może przyczynić się do wzrostu naszej firmy. 
  4. Krótki czas realizacji i dostarczania wyników: ad-hoc, natychmiastowo. Planowanie scenariuszowe na kilka miesięcy do przodu to już standardowa procedura w firmach rozwijających się cyfrowo. Wykorzystując dostępne nowoczesne narzędzia, nie tracimy czasu na ręczne i pracochłonne zestawianie i pozyskiwanie danych. 


Zwinny zespół przenosi rolę zespołu finansowego ze strażnika wyników na aktywnego uczestnika w kierowaniu firmą.
Oznacza to, że specjaliści obeznani z danymi, mogą szybko i przekonująco przekazywać swoje wyniki niemal każdemu w organizacji. Na tej zasadzie wypracowuje się burzenie silosów danych między działami oraz buduje się komunikacje na przestrzeni wszystkich struktur organizacji. Jednak największą korzyścią podkreślaną, mówiąc o tym zagadnieniu jest rosnące zaangażowanie pracowników. 

Przekształć swój biznes dzięki Agile Finance. 

Zwieńczeniem cyfrowej rewolucji finansowej jest Agile Finance (Zwinne Finanse). Firmy, których działy finansowe nie rozpoczęły tego procesu, pozostają w tyle.  Natomiast firmy, które nie dążą szybko do wprowadzenia Agile Finance, są zagrożone dołączeniem do nich. Na efekty procesu transformacji cyfrowej nie trzeba długo czekać, jeżeli nasz zespół jest otwarty na zmiany. Więcej na temat zwinnego planowania finansów, a także kroczącego prognozowania, omawiamy podczas webinarium Budżetowanie 2.0 – zostań liderem transformacji cyfrowej, które stanowi świetne uzupełnienie poruszanego tematu. Zapraszamy do obejrzenia nagrania, które pokaże jak małymi krokami wchodzić w proces transformacji. 

źródło:https://blog.prophix.com/agile-finance-what-why-and-how/

Kinga Prokopczyk Konsultant ds. systemów BI/CPM

Kinga Prokopczyk

Konsultant ds. systemów BI/FPA
Obecnie wspiera zespół Solemis swoimi kompetencjami w zakresie wdrażania systemów do Planowania i Budżetowania oraz Raportowania. Odpowiada również za wsparcie techniczne i rozwój rozwiązań u Klientów. Absolwentka Matematyki finansowej na...