Alokacja kosztów robocizny na projekty w przedsiębiorstwach usługowych

Przedsiębiorstwa usługowe realizujące zadania, projekty czy inwestycje w ocenie ich rentowności bazują na informacji o poziomie poniesionych nakładów zarówno w trakcie trwania oraz po zakończeniu prac. Szczególne znaczenie mają informacje jaki koszt pracy (programisty, prawnika, księgowego, projektanta, konsultanta itp.) obciąża realizację danego zlecenia/projektu, gdyż zasoby ludzkie w tego typu przedsiębiorstwach stanowią największy element kosztowy.

Alokacja kosztów robocizny – nasze Case Study przeprowadzi Ciebie przez cały proces!

Korzyści osiągnięte podczas wdrożenia systemu informatycznego to:

  • skrócenie czasu przygotowania raportowania z 3 dni do 2h,
  • wyeliminowanie z procesu alokacji arkuszy kalkulacyjnych,
  • dokładnie opisany czytelny schemat reguł alokacji,
  • elastyczność wprowadzania zmian przez użytkowników zarządzających procesem raportowym.

Sprawdź szczegóły…