Alokacja kosztów robocizny na projekty w przedsiębiorstwach usługowych

Przedsiębiorstwa usługowe realizujące zadania, projekty czy inwestycje w ocenie ich rentowności bazują na informacji o poziomie poniesionych nakładów zarówno w trakcie trwania oraz po zakończeniu prac. Szczególne znaczenie mają informacje jaki koszt pracy (programisty, prawnika, księgowego, projektanta, konsultanta itp.) obciąża realizację danego zlecenia/projektu, gdyż zasoby ludzkie w tego typu przedsiębiorstwach stanowią największy element kosztowy.