Cash Flow – Czy wiesz jak dużo firm upada z powodu złego zarządzania gotówka?

Szacuje się, że 82% firm upada z powodu złego zarządzania gotówką. Jednak stosując się do poniższych wskazówek możesz ustalić właściwy kurs dla swojej firmy i upewnić się, że podejmujesz świadome decyzje dotyczące wykorzystania gotówki.

Niewłaściwe zarządzanie przepływami pieniężnymi może prowadzić do poważnych problemów z finansami w firmie. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, czym jest przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej i jakie prognozy mogą przynieść Twojej firmie.

Cash Flow (przepływy pieniężne z działalności operacyjnej) to ilość gotówki, generowanej z regularnych operacji biznesowych firmy. Jest to ważny wskaźnik do monitorowania, ponieważ wskazuje, czy Twoja firma powinna ograniczyć działalność, utrzymać kurs czy realizować inicjatywy rozwojowe.

Jak obliczyć przepływy pieniężne z działalności operacyjnej?

Najprostszym wyjaśnieniem zdrowych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej jest to, że Twoje przychody powinny przekraczać koszty operacyjne. Kiedy różnica między tymi dwoma liczbami jest duża, masz wystarczającą ilość gotówki, a Twoja firma osiąga zyski operacyjne.

Należy jednak wziąć pod uwagę także inne czynniki finansowe. Poniższy wzór jest innym sposobem wyjaśnienia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej .

dochód netto + koszty niepieniężne – wzrost kapitału obrotowego = operacyjny przepływ gotówki

Aby określić operacyjne przepływy pieniężne, musisz obliczyć różne składniki formuły:

  • Dochód netto –  to Twoje wydatki odjęte od twoich dochodów.
  • Wydatki niepieniężne – może to obejmować amortyzację, zapasy przyznane pracownikom, płatności z tytułu odroczonego podatku lub wszelkie inne pozycje bezgotówkowe.
  • Zmiany kapitału obrotowego – zwiększenia należności i zapasów są odejmowane od dochodu netto i kosztów niepieniężnych. Generatory przychodów, takie jak wzrost zobowiązań, naliczone koszty lub przychody przyszłych okresów, są dodawane do twoich dochodów netto i wydatków niepieniężnych.

 Prognozowanie przepływów pieniężnych z działalności gospodarczej

Prognoza przepływów pieniężnych pozwala oszacować przyszłe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, w oparciu o przewidywane zdarzenia finansowe, takie jak zakup nowego inwentarza lub dodanie nowego klienta. Prognoza przepływów pieniężnych wykorzystuje dane z przeszłych przepływów pieniężnych i bieżących finansów do prognozowania stabilności finansowej w nadchodzących miesiącach, kwartałach lub latach. Chociaż prognozy mogą nie być w 100% dokładne z powodu nieprzewidzianych czynników, przy wystarczającej ilości danych możesz przewidzieć ogólne trendy w swojej firmie.

Oto kilka kluczowych pytań na temat Twojej firmy, na które dobrze przeprowadzone prognozowanie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej może pomóc Ci odpowiedzieć:

  • Ile pieniędzy możesz wydać na podstawie przewidywanych dochodów?
  • Czy istnieją sezonowe wzrosty lub spadki dochodów, które mogłyby wpłynąć na twoją zdolność do wydawania pieniędzy?
  • Czy w przyszłości będziesz musiał zwiększyć lub zmniejszyć siłę roboczą?
  • Czy Twoja firma jest gotowa na rozwój?
  • Jeśli realizujesz inicjatywy na rzecz wzrostu, w jakie zasoby możesz zainwestować, aby wesprzeć wysiłki na rzecz wzrostu?
Podsumowanie

Warto, więc zadać sobie pytania…Czy kontroluję ilość pieniędzy na swoich kontach biznesowych? Czy potrafię przewidzieć, ile będę ich miał w kolejnym kwartale lub w przyszłym roku? Zarządzanie gotówką firmy może wydawać się przytłaczającym zadaniem, biorąc pod uwagę czynniki takie jak ilość źródeł pochodzenia funduszy, rosnące wydatki biznesowe czy wahania sprzedaży… Warto jednak to działanie podjąć!

źródło: https://blog.prophix.com/how-to-calculate-and-forecast-your-business-cash-flow/

 

Obejrzyj nasz Webinar

Generuj większe przychody, dzięki skutecznemu planowaniu sprzedaży!

 

Jak oceniasz przeczytaną treść?

Średnia ocena: 2.3 / 5. Ilość głosów: 3

Ten post nie został jeszcze oceniony. Bądź pierwszy!

solemis group
Solemis Group

Twoja firma nieustannie się zmienia, więc narzędzia Twojej firmy powinny zmieniać się razem z nią. Oferujemy wsparcie dla przedsiębiorstw, pomagamy poprawić rentowność i minimalizować ryzyko utraty czasu na powtarzalne zadanie, na których cierpi rozwój. Współpracujemy z dostawcami rozwiązań do budżetowania i nowoczesnego controllingu oraz Business Intelligence, czyli szerokorozumianych analiz i raportowania. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie zarządzania efektywnością i rentownością przedsiębiorstw. Pozwól swojej firmie na rozwinięcie skrzydeł i zaskocz konkurencję już dziś.

 

Zobacz wszystkie artykuły