Rola CFO i CIO w erze technologii CLOUD

Autor

Dariusz Bieniek

Spis treści

W coraz bardziej cyfrowym świecie role kadry kierowniczej stale się zmieniają. Co więcej zmieniają się również relacje między wewnętrznymi działami, co wymaga nowego podejścia do podziału pracy i zarządzania procesami.

Częścią tej cyfrowej transformacji jest przeniesienie oprogramowania biznesowego do chmury (cloud). To nie tylko zmienia sposób świadczenia usług, ale także wpływa na planowanie budżetu przeznaczonego na oprogramowanie.

Zmiana ta ma największy wpływ na stanowiska dyrektora finansowego (CFO) i dyrektora IT (CIO).

Dlatego tak ważna jest ocena, jak CFO i CIO współpracują ze sobą w organizacji, ponieważ ma to mocny wpływ na wydajność i szybkość podejmowania decyzji.

Na tym blogu wyjaśnimy, jak wspierać pozytywne relacje robocze między CFO a CIO w erze CLOUD.

Status Quo

Tradycyjnie dział IT był odpowiedzialny za instalację, monitorowanie i konserwację całego oprogramowania biznesowego. Często zdarza się, że dział finansowy musi czekać na dostępność IT, aby rozpocząć wdrażanie nowego oprogramowania.

Historycznie, CIO i CFO mieli napięte relacje. Dotyczą one dwóch zupełnie różnych stron biznesu – finansów i technologii informatycznych – które mają odrębne cele, kluczowe wskaźniki wydajności i procesy. W przeszłości dyrektorzy finansowi „pracowali nad zmniejszeniem ryzyka i unikaniem nadmiernych wydatków”, a dyrektorzy informatyczni „starali się wycisnąć jak najwięcej z zasobów technologii”.

Jednak gdy świat biznesu przechodzi na chmurę, CFO i CIO muszą współpracować, aby wspierać sukces firmy.

Wartość chmury

W dobie danych, priorytetem zarówno CIO, jak i CFO powinno być podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Jednak tylko nieco ponad połowa dyrektorów finansowych twierdzi, że posiada informacje potrzebne do skutecznego podejmowania decyzji biznesowych. (szczegóły tutaj)

Dla wielu organizacji chmura zapewnia menedżerom lepszy dostęp do ich danych za pośrednictwem interfejsów internetowych. W przypadku dyrektorów finansowych oprogramowanie w chmurze oferuje wiele korzyści:

  • Skrócony czas na uzyskanie wartościowych informacji – zespoły finansowe mogą zarządzać swoją aplikacją, co oznacza, że mogą łatwiej dostarczać cenne informacje
  • Lepsza obsługa procesów biznesowych – umożliwienie zespołowi finansowemu zarządzania aplikacją pozwala na lepszą obsługę przepływów pracy w przedsiębiorstwie
  • Poprawiona dostępność – specjaliści ds. Finansów mogą uzyskać dostęp do swoich danych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu
  • Dostępność 24/7 – dostawcy usług w chmurze inwestują w to, aby ich produkt był zawsze gotowy do pracy
  • Automatyczne aktualizacje oprogramowania – najnowsze funkcje i innowacje są dostępne natychmiast, dzięki automatycznym aktualizacjom
  • Bezpieczeństwo – chmura oferuje najbardziej aktualne i bezpieczne środowisko dla twoich danych

Dział IT i CIO również mogą czerpać korzyści z chmury, ponieważ zmniejsza to odpowiedzialność zespołu we wspieraniu aplikacji finansowych i obniża koszty technologii ogólnych.

Przetwarzanie w cloud oferuje także CIO możliwość przekształcenia inwestycji w systemy komputerowe z nakładów inwestycyjnych na wydatki operacyjne.  W tym przypadku partnerstwo z finansami może być korzystne, ponieważ liderzy finansowi są najlepiej przygotowani do zrozumienia, jak zarządzać tymi kosztami. (szczegóły tutaj)

Dyrektorzy finansowi i dyrektorzy IT powinni również mieć wspólny interes w zarządzaniu ryzykiem, bezpieczeństwie i zgodności, które są kluczowym elementem cyfrowej transformacji organizacji.

Ruszajmy zatem do przodu

„Ta zmiana jest na początku, ale wybiegający w przyszłość dyrektorzy IT zaczynają postrzegać siebie jako dostawców usług, a nie infrastruktury” – pisze Bill Bulkeley, były reporter Wall Street Journal . „W związku z tym nadzorują wydatki operacyjne, a nie nakłady inwestycyjne, i podchodzą do CFO jako partnerzy, a nie suplikanci, w decyzjach dotyczących inwestycji biznesowych”. 

W związku z tym relacje między dyrektorami finansowymi i dyrektorami ds. Informatyki powinny być budowane na fundamencie zaufania, pozytywnego wpływu i wspólnego zrozumienia.  Ponadto dyrektorzy finansowi i dyrektorzy IT powinni dostosować się do kilku kluczowych wartości, w tym:

  • Business Alignment – definicja i wykorzystanie analityki w organizacji
  • Wspólny język – definiowanie zestawu wspólnych definicji / procesów biznesowych
  • Rotacja – pomocne mogą być również rotacje specjalistów ds. Finansów i IT w działach wspierających

Wniosek

Relacje między CFO a CIO zmieniają się w wyniku cyfryzacji biznesu i rosnącej popularności wdrożeń chmurowych dla oprogramowania B2B. Aby zagwarantować sukces organizacyjny, firmy muszą zapewnić, że ich CFO i CIO mogą współpracować, dostosowując się do zestawu podstawowych zasad i obowiązujących norm.

Dyrektorzy IT muszą uznać swoją nową rolę jako usługodawców, prowadząc inne działy do przejście do chmury, jednocześnie pozwalając im wziąć odpowiedzialność za swoje rozwiązania. Dyrektorzy finansowi z kolei muszą przejąć odpowiedzialność za swoje systemy finansowe, jednocześnie uznając i polegając na wiedzy CIO.

Dariusz Bieniek - Wiceprezes Solemis

Dariusz Bieniek

Wiceprezes Zarządu
W Solemis Group odpowiada za prowadzenie działu realizacji wdrożeń, wsparcia technicznego oraz organizacji firmy. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyczna.  Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji...