Demo: Planowanie personelu w systemie controllingowym

Planowanie personelu w systemie controllingowym


Zobacz, jak uprościć planowanie personelu dzięki Prophix, aby uzyskać jasny obraz wszystkich kosztów związanych z personelem na dowolnym poziomie szczegółowości wymaganym przez organizację. Przepływ pracy i bezpieczeństwo Prophix są wyróżnione, aby pokazać, jak łatwo jest współpracować ze swoim zespołem, widząc jedynie informacje o wynagrodzeniach, które powinieneś zobaczyć. Po zakończeniu integracji danych z HRMS, centralizowane obliczenia Prophix są stosowane na wszystkich dodanych lub zmodyfikowanych pracownikach w celu uzyskania pełnego obrazu planu personelu.
Pozwól, aby Prophix pomógł Ci poprawić efektywność planowania operacyjnego i zwolnić czas na inne, bardziej znaczące zadania.