Dyrektor Controllingu

Jako Dyrektor Controllingu bierzesz udział w tworzeniu i nadzorowaniu realizacji planów finansowych.

Przygotowujesz raporty podsumowujące i prognozujące sytuację finansową organizacji dla kierownictwa wyższego szczebla, audytorów, organów regulacyjnych, agencji rządowych, banków i / lub akcjonariuszy. W związku z tym Twoje raporty i spostrzeżenia są utrzymywane na bardzo wysokim poziomie. Jesteś przełożonym działu, który odpowiada za analizę zysków i strat przedsiębiorstwa, składając bieżące raporty na ręce bezpośrednich przełożonych a także roczny bilans finansowy. Nadzorujesz i czynnie uczestniczysz w przygotowywaniu wewnętrznych procedur planowania w oparciu o aktualne przepisy prawne, z którymi musisz być dogłębnie zaznajomiony jako najwyższy specjalista w tym zakresie.

Aplikacje biznesowe mają za zadanie pomagać w przygotowywaniu potrzebnych raportów, rozwiązując Twoje najpilniejsze wyzwania, w szczególności znajdując sposoby na: poprawę budżetów i procesów budżetowania; lepszego planowania na przyszłość; poprawiają wydajność operacyjną.

 

Finansowa kondycja firmy jest pod Twoją kontrolą

Najważniejsze wyzwania jakie stoją przed Tobą to:

Utrzymanie i zarządzanie ogromnymi modelami Excel.

Przedłużający się proces budżetowania – brak odpowiedniego procesu work-flow.

Czasochłonność budowania formatek danych i raportów dla wielu odbiorców, brak jednej wersji prawdy. Wątpliwości, która formatka jest najbardziej aktualna.

Utrudnione drążenia z raportów i analiz do transakcji.

Czasochłonne dystrybuowanie raportów, do osób odpowiedzialnych w firmie.

Rozkładanie poszczególnych wartości według różnych kluczy podziałowych.

Czasochłonne planowanie na poziomie pracownika, projektu, inwestycji.

Przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wspieranie kluczowych decyzji biznesowych poprzez dostarczanie kompleksowych analiz finansowych.

Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych (proces planowania i budżetowania).

Analiza kosztów i procesów funkcjonujących w spółce; przygotowywanie rekomendacji oraz wsparcie w udoskonalaniu i optymalizacji procesów.
Dzięki aplikacjom biznesowym planowanie i kontrola efektów są łatwiejsze. Liczy się też czas reakcji i detale, dlatego im szybciej dostarczona zostanie informacja o zagrożeniu w biznesie lub zauważona zostanie szansa na dynamiczny wzrost, o wiele bardziej możliwe będzie osiągniecie zakładanego wyniku. Ponadto wszelkie procesy są zautomatyzowane, dlatego można poświęcić czas na ważniejsze zadania, niż układanie procesów, sprawdzanie spójności danych i myślenie, czy wszyscy zainteresowani pracują na tym samym zbiorze poprawnych danych.

CZY WIESZ, ŻE SYSTEM CONTROLLINGOWY PROPHIX DZIAŁA JUŻ W TECHNOLOGII CLOUD ?

Sprawdź jakie korzyści niesie za sobą praca z najnowszą aplikacją biznesową
Korzyści z wdrożenia aplikacji biznesowych w Twojej firmie

Dzięki implementacji systemu będziesz mógł:

Korzystać z danych z wielu źródeł i tworzyć dokładniejsze prognozy z precyzyjnymi skonsolidowanymi danymi;

Uprościć proces przygotowania do audytów, dzięki możliwościom tworzenia szczegółowych i kontrolowanych skonsolidowanych raportów finansowych;

Robić wszystko, co teraz robisz w Excelu, ale z tą różnicą, że teraz będzie szybciej, łatwiej i lepiej. Uprościsz proces budżetowania, dostosujesz go do własnego harmonogramu, abyś mógł w pełni zarządzać swoim czasem;

Posiadać lepszy wgląd we wskaźniki wpływu na budżet, dzięki połączeniu wszystkich danych w jedną platformę. Zobaczysz obraz big data z dogłębnymi raportami i dostosujesz budżet w celu uzyskania optymalnych wyników za pomocą zaledwie kilku kliknięć;

Poprawić współpracę. Pracownicy będą mogli łatwo wprowadzać dane, kiedy i jak chcą, zwiększając swoje zaangażowanie w proces budżetowania.

Tworzyć aktualne dane przetworzone na informacje zrozumiałe dla menedżerów, natychmiast informujące o zagrożeniach jak np. przekroczeniu ustalonych wskaźników, zmianie trendów, nadużyciach itd.

Szybko przechodzić z poziomu alertu biznesowego do głębszej analizy z wielu perspektyw, a wręcz do szczegółów transakcji;

Przewidywać zagrożenia i im przeciwdziałać, oszczędzając firmie kosztów błędnych decyzji i usuwania spowodowanych nimi szkód;

Łączyć wielu analiz i raportów na jednym ekranie, co pozwala na bardzo szybkie i intuicyjne odkrywanie zależności, szans i zagrożeń;

Tworzyć raporty, w których obiekty są automatycznie łączone, co pozwala na nieograniczone drążenie w dół i możliwości drążenia wszerz;

Sam podejmować decyzje, jakie dane w raporcie ma zobaczyć użytkownik, dzięki dostępnym filtrom. Ten sam raport może być dostępny i używany przez wielu użytkowników, ale ograniczony tylko do danych, które mogą widzieć.

Dopasujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb

Umów się na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą

  • Dowiesz się jakie narzędzia obsłużą procesy w Twojej firmie
  • Zobaczysz na żywo możliwości aplikacji biznesowych
  • Zostaniesz zapytany o potrzeby i oczekiwania względem wdrożenia
  • Uzyskasz informacje o wszystkich aspektach technicznych i organizacyjnych wdrożenia
dyrektor finansowy

Jacek Antczak, Senior Business Consultant

>> Poznaj mnie bliżej<<

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“System PROPHIX spełnił doskonale nasze oczekiwania, jeśli chodzi o elastyczność i możliwości dopasowywania metod budżetowania do naszych potrzeb, przy jednoczesnym zachowaniu spójności budżetu i wydajności całego procesu. Obsługa systemu jest intuicyjna i łatwa, interfejs oraz poszczególne aplikacje przejrzyste i przyjazne dla użytkowników”

“Z punktu widzenia działu controllingu szczególnie cenimy możliwość samodzielnego (bez angażowania działu IT) wprowadzania zmian w całości rozwiązania i to zarówno na poziomie podłączania źródeł danych jak i szablonów raportów czy analiz. A jeśli nawet występują jakieś problemy są one najczęściej od ręki załatwiane przez telefon z serwisem Solemis Group”

Wojciech Marchlewski
Kontroler Finansowy Grupy, Animex S.A.

Privacy Preference Center

Necessary

Podmioty, z których rozwiązań korzystamy to: GetResponse, GetSiteControl, Quform, RateMyPost.
Dysponują one własnymi, jasno zdefiniowanymi politykami prywatności, które stanowią zarazem kodeks postępowania gwarantujący należytą dbałość o przetwarzanie danych.

GetResponse, Quform, RateMyPost

Advertising

Zbieranie ciasteczek, umożliwiających dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Google Analytics, Google ADS

Analytics

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Yandex Metrix, Google Anaytics

Other