Dyrektor ds. Informatyki (CIO)

Jako Dyrektor ds. Informatyki (CIO) inicjujesz oraz koordynujesz rozwój systemów informatycznych w firmie.

Odpowiadasz za wsparcie informatyczne bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Zarządzasz i organizujesz pracę działu informatyki firmy, nadzorujesz bezpieczeństwo danych elektronicznych, zarządzasz projektami wdrożeniowymi, tworzysz, rozliczasz i kontrolujesz budżet informatyczny. Ponadto delegujesz i zarządzasz pracownikami w dziale IT. Współpracujesz z dyrektorami poszczególnych działów firmy w zakresie potrzeb informatycznych oraz uczestniczysz w pracach grupy zarządczej i raportujesz wyniki swojej pracy Zarządowi firmy.

Dla Ciebie ważne jest, aby współpracować z najlepszymi parterami biznesowymi w zakresie wdrożeń projektów informatycznych, a systemy, które są implementowane w Twoim przedsiębiorstwie, muszą charakteryzować się innowacyjnością i spełniać najwyższe standardy technologiczne.  

Poprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej firmy to odpowiedzialność Twoja i Twojego działu

Najważniejsze wyzwania jakie stoją przed Tobą to:

  Implementacja systemu informatycznego firmy oraz określanie strategii działu IT;

  Analiza potrzeb i planowanie rozwoju/ wdrożeń oprogramowania;

  Wdrażanie nowych systemów informatycznych w celu ułatwienia działań operacyjnych i usprawnienia zarządzania firmą;

  Monitorowanie rozwiązań nakierowanych na elektroniczne zabezpieczenie danych;

  Kierowanie projektami informatycznymi, wybór dostawców sprzętu i oprogramowania, uczestnictwo w negocjacjach handlowych;

  Pomoc w tworzeniu i nadzorowaniu budżetu dla działu IT;

  Zarządzanie departamentem informatyki: zatrudnianie pracowników na stanowiska informatyczne, nadzór nad pracą podległego personelu

  Tworzenie raportów dla Zarządu dotyczących zrealizowanych działań oraz współpraca z dyrektorami innych działów firmy.

Rozwiązania informatyczne wdrażane przez naszą firmę, to przede wszystkim gwarancja pracy z doświadczonym partnerem biznesowym, sprawdzonym przez wiele firm na całym świecie. To bezpieczeństwo danych oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. Dodatkowo możesz przenieść na biznes możliwość kreowania i realizowania samodzielnie, własnych potrzeb raportowych, co znacząco odciąża Twoją pracę. 

NOWA DEFINICJA ROLI DYREKTORA IT

Obejrzyj nasz Webinar i dowiedz się jak zarządzać i implementować procesy zachodzące w Twojej firmie
Korzyści z wdrożenia aplikacji biznesowych w Twojej firmie

Dzięki implementacji systemu będziesz mógł:

Sprawnie adaptować aktualnie realizowane w firmie procesy do systemu informatycznego i wspierać ich przebieg;

Wykonywać zadania w sposób bardziej efektywny – od teraz będzie się dla Ciebie liczyć szybkość przekładająca się na wzrost wydajności pracy zarówno managerów, jak i pracowników niższych szczebli;

Zarządzać, dzięki informacji o przebiegu procesów dostarczanej również na urządzenia mobilne. Będziesz mógł efektywnie reagować na ewentualne problemy występujące podczas wykonywania pracy, a na podstawie otrzymanych z systemu wyników usprawnić przyszłe działania;

Projektować i proponować użytkownikom w swojej firmie system z jasnym i przejrzystym interfejsem, co daje gwarancję lepszej współpracy oraz zadowolenie użytkowników z pracy z systemem;

Pracować tylko na sprawdzonych na całym świecie środowiskach technologicznych (MS SQL, OLAP), które mają potwierdzone najwyższe standardy jakości;

Skupić się na ciągłej poprawie bezpieczeństwa systemów oraz zawartych w nich danych, dzięki możliwości odciążenia Twojej pracy od potrzeb raportowych użytkowników. Od teraz pracownicy we własnym zakresie będą mogli kreować i realizować samodzielnie własne potrzeby procesowe;

Pełnić rolę usługodawcy, prowadzącego inne działy do przechodzenia na coraz nowsze narzędzia, jednocześnie pozwalając im wziąć odpowiedzialność za swoje rozwiązania;

Zarządzać danymi jako procesem, który będzie obejmować spójność, dostępność, użyteczność, integralność i bezpieczeństwo danych oraz tworzyć proces w celu zapewnienia skutecznego zarządzania danymi w całym przedsiębiorstwie, takich jak odpowiedzialność za niekorzystne skutki złej jakości danych;

Prowadzić całe ”centrum dowodzenia” w jednym miejscu – z narzędziami do analizy, których pulpity nawigacyjne i raporty są rzeczywiście używane przez użytkowników końcowych;

Przypisywać dostęp do danych i dokumentów lub wymuszać filtry danych na podstawie członkostwa lub atrybutów grupy użytkowników;

Dostosowywać zdolność użytkowników do personalizowania określonych działań, od ograniczania opcji projektantów dla zaawansowanych użytkowników do wyłączania funkcji eksportu od codziennych użytkowników.

Dopasujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb

Umów się na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą

  • Dowiesz się jakie narzędzia obsłużą procesy w Twojej firmie
  • Zobaczysz na żywo możliwości aplikacji biznesowych
  • Zostaniesz zapytany o potrzeby i oczekiwania względem wdrożenia
  • Uzyskasz informacje o wszystkich aspektach technicznych i organizacyjnych wdrożenia
dyrektor finansowy

Jacek Antczak, Senior Business Consultant

>> Poznaj mnie bliżej<<

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“Firma Solemis Group zrealizowała na rzecz Gdańskiej Stoczni “Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. dostawę oprogramowania oraz wdrożenie hurtowni danych wraz z systemem do planowania i raportowania Prophix. Zrealizowany przez Solemis kontrakt został wykonany terminowo oraz zgodnie z warunkami zamówienia. Dotychczasowa współpraca z Solemis Group pozwala nam udzielić rekomendacji oraz polecić usługi firmy przyszłym zleceniodawcom”

Wiesław Szalk
Kierownik Działu Administrowania Systemami Informatycznymi, Gdańska Stocznia “REMONTOWA” im. J.Piłsudskiego S.A.