Dyrektor Finansowy (CFO)

Jako Dyrektor Finansowy (CFO) odpowiadasz za sytuację finansową swojej organizacji. Ponadto jesteś architektem kształtującym jego finansową przyszłość.

Nie ma znaczenia w jakiej branży działa Twoja firma. Ważne jest, abyś podczas planowania strategicznego korzystał z aplikacji biznesowych, będących kluczowym narzędziem przy podejmowaniu decyzji kształtujących strategiczny kierunek rozwoju Twojej organizacji. 

Każdego dnia nadzorujesz wewnętrzną kontrolę finansową, zarządzasz projektami o dużym wpływie finansowym, pielęgnujesz relacje z zewnętrznymi źródłami finansowania i kierujesz głównymi inicjatywami strategicznymi. Aplikacje biznesowe pomogą sprostać najpilniejszym wyzwaniom, w szczególności znajdując sposoby na zmniejszenia ryzyka biznesowego, wykorzystania danych z całej organizacji oraz zwiększenie wartości dla akcjonariuszy. 

Jesteś w najwyższych strukturach firmy

Najważniejsze wyzwania jakie stoją przed Tobą to:

Kształtowanie i realizacja strategii finansowej uwzględniającej zagrożenia i scenariusze w biznesie.

Zarządzanie finansami – zapewnienie płynności finansowej i rentowności;

Określanie rentowności poszczególnych linii biznesowych.

Nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, raportów oraz kontrola ich realizacji.

Stałe monitorowanie i analizowanie odchyleń od planu budżetowego oraz weryfikowanie źródeł, powodów i przyczyn ich powstania.

Prowadzenie dialogu z bankami, organami skarbowymi i firmami ubezpieczeniowymi;

Nadzór nad pracą działów: finansowo-księgowego, kontrolingu oraz coraz częściej: IT, administracji i audytu wewnętrznego;

Prowadzenie polityki zatrudniania – zarządzanie, motywowanie i rozwój pracowników w podległych działach.

Pracochłonne przygotowywanie sprawozdań dla zarządu, akcjonariuszy i banków.

Wdrożenie systemu controllingowego ułatwi planowanie budżetu w firmie. Pomoże w przygotowaniu danych bieżących i strategicznych, dzięki czemu ułatwi podejmowanie strategicznych decyzji. Wesprze tworzenie wskaźników pozwalających na ocenę sytuacji finansowej firmy.

CONTROLLING DLA DYREKTORÓW FINANSOWYCH

Obejrzyj nasz Webinar i dowiedz się jak planować strategicznie na podstawie rzeczywistych danych
Korzyści z wdrożenia aplikacji biznesowych w Twojej firmie

Dzięki wykorzystaniu narzędzi automatyzacji będziesz mógł:

Planować budżety wieloletnie z opcją scenariuszy typu optymistyczny, pesymistyczny, „co, jeśli”;

Tworzyć plany scenariuszy na podstawie istniejących danych rzeczywistych, budżetowych i prognozowych;

Automatycznie generować sprawozdania finansowe , gdzie w przypadku wyników skonsolidowanych ujęte są wszystkie sprzedaże intercompany;

Kontrolować koszty osobowe pracowników, pozwalając sobie na konsultację danych w sposób ciągły/na żądanie dla wszystkich interesariuszy procesu;

Poprawić jakość i spójność danych oraz znacznie uprościsz proces przygotowywania nowego budżetu na każdym poziomie hierarchicznym w organizacji;

Tworzyć struktury identyfikujące i monitorujące ryzyko, a w razie potrzeby podejmować działania naprawcze, aby skutecznie zarządzać procesami;

Oceniać, jak dobrze sobie radzisz dzisiaj, lub zaplanować przyszłość swojej firmy;

Scentralizować i usprawnić procesy analizy danych, prowadząc do lepszych wyników dla Twojej firmy;

Szybko tworzyć niestandardowe raporty dynamiczne za pomocą intuicyjnego interfejsu i nie tracić czasu na żmudną weryfikację danych;

Korzystać z analizy KPI, przedstawiać wizualnie dane finansowe i niefinansowe, aby zidentyfikować pozytywne i negatywne trendy.

Dopasujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb

Umów się na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą

  • Dowiesz się jakie narzędzia obsłużą procesy w Twojej firmie
  • Zobaczysz na żywo możliwości aplikacji biznesowych
  • Zostaniesz zapytany o potrzeby i oczekiwania względem wdrożenia
  • Uzyskasz informacje o wszystkich aspektach technicznych i organizacyjnych wdrożenia
dyrektor finansowy

Jacek Antczak, Senior Business Consultant

>> Poznaj mnie bliżej<<

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“Wdrożenie wykonane przez firmę Solemis Group przebiegło bardzo sprawnie. Widać, że Panowie mają olbrzymie doświadczenie w tego typu projektach. Ważne jest też to, że bez oporów dzielili się z nami swoją wiedzą, co pozwoliło nam w przyszłości samodzielnie wprowadzać zmiany w modelu i raportach”

“Wybraliśmy system PROPHIX po dogłębnej analizie dostępnych na rynku rozwiązań tej klasy i uważam, że wybraliśmy naprawdę dobrze. Mogę śmiało polecić zarówno sam system, jak i firmę Solemis Group”

Piotr Janaszek-Seydlitz
Dyrektor Finansowy, ENEL-MED S.A.

Privacy Preference Center

Necessary

Podmioty, z których rozwiązań korzystamy to: GetResponse, GetSiteControl, Quform, RateMyPost.
Dysponują one własnymi, jasno zdefiniowanymi politykami prywatności, które stanowią zarazem kodeks postępowania gwarantujący należytą dbałość o przetwarzanie danych.

GetResponse, Quform, RateMyPost

Advertising

Zbieranie ciasteczek, umożliwiających dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Google Analytics, Google ADS

Analytics

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Yandex Metrix, Google Anaytics

Other