Odkryj 5 kluczowych zalet inwestycji w nowoczesny system do RAPORTOWANIA I ANALITYKI

Usprawnij rozproszone procesy i szybko pozyskuj kluczowe informacje

Integracja danych i systemów

Dostarczamy sprawdzone rozwiązania, używane na co dzień przez naszych pracowników, a także wypróbowane w rzeczywistych warunkach biznesowych. Przez ostatnich 20 lat praktycznie każdy nasz projekt wiązał się z budową Hurtowni Danych, co umożliwiło nam zgłębienie specyfiki i wymagań różnych branż.

Integrujemy dane z systemów CRM, ERP, stron internetowych i innych podsystemów, przyspieszając procesy przetwarzania. Na tej bazie tworzymy zintegrowane systemy analityczno-raportowe.

integracja danych systemów

Przetwarzaj informacje bez opóźnień

Generuj większe zyski dzięki spójnym danym

Jak zintegrujemy
Twoje systemy i dane

Integracja danych

Integrując dane z wielu rozproszonych baz uzyskasz "jedno źródło prawdy" unikając nieporozumień i błędnych decyzji. Będziesz dysponował zagregowanymi informacjami, które w połączeniu z raportowaniem i analityką pozwolą i na podejmowanie dużo lepszych decyzji biznesowych.

Integracja systemów

Dzięki integracji Twoich systemów i aplikacji z systemami Twoich Klientów i Dostawców wyeliminujesz w swoich procesach czynności, które powodują przestoje, błędy i nadmierne koszty. Pozwoli to na ich optymalizację i lepszą obsługę Klientów oraz odciąży Twoich pracowników od ręcznych czynności.

Poznaj jak rozwiązujemy wyzwania Klientów

Problemy z automatyzacją zbierania danych i brak ich jednej wersji powodujące chaos informacyjny

Wdrożymy system BI z hurtownią danych do automatyzacji procesu zbierania danych, co pozwoli na stworzenie jednej, spójnej wersji prawdy. Dzięki temu rozwiązaniu, firma zyska efektywne narzędzie do analizy informacji, eliminując chaos d

Trudności w identyfikowaniu głębszych korelacji między danymi oraz generowanie raportów spowalniających system ERP.

Rozwiążemy trudności z identyfikacją głębszych korelacji między danymi poprzez stworzenie hurtowni i modeli danych zbieranych z systemu ERP i innych podsystemów. To umożliwi tworzenie analiz i raportów z danych powiązanych ze sobą w jednym miejscu.

Brak bieżących danych z zewnętrznych systemów i błędy wynikające z ręcznych procesów.

Wdrożymy system integracji danych, aby zapewnić bieżący dostęp do danych z zewnętrznych systemów w czasie rzeczywistym, eliminując błędy związane z ręcznym przesyłaniem informacji. To usprawni dokładność i aktualność danych w firmie.

Problemy z dopasowywaniem struktur danych między aplikacjami oraz w integracji różnych technologii.

Wykorzystamy posiadane w ofercie systemy do usprawnienia dopasowywania struktur danych między aplikacjami oraz integracji różnych technologii. Dzięki temu firma skorzysta z efektywniejszych procesów biznesowych i lepszej wymiany informacji między systemami.

Wyzwania związane z bezpieczeństwem i spójnością danych podczas przesyłania między aplikacjami.

Zaimplementujemy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa danych, takie jak Microsoft Azure Information Protection, aby zabezpieczyć przesyłane informacje między aplikacjami. Wprowadzimy także mechanizmy monitorowania, co ułatwi utrzymanie spójności integracji i obniży koszty związane z bezpieczeństwem danych.

Co nas wyróżnia?

Mistrzostwo w Świecie Microsoft
Partnerstwo z Microsoft sięgające początków ich obecności w Polsce. Bogate doświadczenie wyniesione z kilkuset projektów na platformie Microsoft.
200+ Projektów Hurtowni Danych
Unikalne doświadczenie z blisko 200 zrealizowanych projektów hurtowni danych dla różnych przedsiębiorstw, od dużych korporacji po małe i średnie firmy.
Codzienne Korzystanie z Rozwiązań
Nasze rozwiązania są praktykowane każdego dnia w naszej firmie, przez naszych pracowników, sprawdzając się w rzeczywistych warunkach biznesowych.
Previous slide
Next slide

Poznaj najważniejsze zagadnienia w ramach rozwiązania

Mamy doświadczenie w obsłudze różnych zagadnień i obszarów działalności. Zapytaj nas jeśli nie znalazłeś swojego wyzwania.

Wykorzystujemy Microsoft Azure - chmurę Twoich możliwości

integracja azure
Microsoft Azure: Potęga Integracji Danych i Budowy Hurtowni dla Twojego Biznesu
Microsoft Azure to nie tylko chmura obliczeniowa, to kompleksowa platforma, która rewolucjonizuje sposób, w jaki myślimy o integracji danych i budowie hurtowni. Dzięki zaawansowanym narzędziom i usługom dostępnym w ramach Azure, przedsiębiorstwa mogą łatwo integrować różnorodne źródła danych, tworząc spójne, zoptymalizowane środowisko informacyjne. Azure oferuje szeroki zakres usług, w tym Azure Data Factory i Azure Data Lake, umożliwiających skuteczną integrację danych z różnych systemów. Dynamiczna skalowalność i elastyczność tej platformy pozwalają dostosować się do rosnących potrzeb biznesowych, gwarantując efektywność operacyjną na każdym etapie. Ważnym elementem oferty Azure jest również możliwość budowy hurtowni danych, która stanowi solidne fundamenty dla analizy biznesowej. Dzięki narzędziom takim jak Azure Synapse Analytics, organizacje mogą w pełni wykorzystać potencjał zgromadzonych danych, uzyskując błyskawiczny dostęp do istotnych informacji.
Microsoft Power Apps: Twórz Własne Aplikacje Bez Konieczności Ręcznego Programowania
Microsoft Power Apps to rewolucyjne narzędzie, które umożliwia przedsiębiorstwom szybkie tworzenie niestandardowych aplikacji bez konieczności głębokiego zrozumienia programowania. Ta innowacyjna platforma wchodzi w intaerakcje z Microsoft Azure, tworząc synergiczne rozwiązanie wspierające dynamiczny rozwój biznesu. Dzięki Microsoft Power Apps, użytkownicy bez umiejętności programowania mogą projektować intuicyjne aplikacje, dostosowane do unikalnych potrzeb organizacji. To narzędzie stawia kreatywność i elastyczność w centrum procesu, umożliwiając szybkie reagowanie na zmiany i dostosowywanie aplikacji do bieżących wymagań. Power Apps integruje się z różnymi źródłami danych, umożliwiając efektywne zarządzanie informacjami. Dzięki temu organizacje mogą z łatwością dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych, zwiększać produktywność i skracając czas wprowadzenia nowych aplikacji na rynek.
Microsoft SQL Server: Solidna Baza Danych dla Efektywnego Zarządzania Informacjami
Microsoft SQL Server to niekwestionowany lider w dziedzinie zarządzania bazami danych, zapewniający niezawodność, wydajność i zaawansowane narzędzia analityczne. Ta platforma integruje się z Microsoft Azure, oferując organizacjom solidną bazę danych, niezbędną do przechowywania, zarządzania i analizy danych. SQL Server umożliwia efektywne zarządzanie dużymi zbiorami danych przy jednoczesnym zachowaniu integralności i bezpieczeństwa. Dzięki integracji z Microsoft Azure, SQL Server umożliwia łatwe skalowanie zasobów w chmurze, co pozwala dostosować infrastrukturę do bieżących potrzeb biznesowych. To także brama do nowoczesnych rozwiązań analitycznych, takich jak Power BI, umożliwiających przekształcanie surowych danych w cenne wnioski biznesowe. W skrócie, Microsoft SQL Server to nieodzowna platforma dla organizacji, które stawiają na niezawodność, wydajność i kompleksową analizę danych.  

Poznaj firmy używające naszego rozwiązania

Sprawdź na przykładach naszych realizacji, jak efektywnie radzimy sobie z wyzwaniami przedsiębiorstw.

Co nasi Klienci mówią o rozwiązaniu

Iglotex
Ikona cudzysłów
Józef Kostecki
Z-ca Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju,
“Firma Solemis świadczyła Iglotex szereg usług wdrożeniowych, doradczych oraz szkoleniowych w obszarze wdrożenia dedykowanych rozwiązań Business Intelligence oraz nowoczesnych narzędzi kontrolingowych (systemy BI Targit oraz Prophix). Iglotex potwierdza, że wszystkie prace zostały wykonane z dużą starannością i profesjonalizmem i poleca firmę Solemis Group jako solidnego, rzetelnego i terminowego wykonawcę.”
Innova Capital
Ikona cudzysłów
Kinga Nowaczewska
Dyrektor Finansowy
„Innova Capital rozpoczęła współpracę z firmą Solemis Group w 1998 roku. Przez te wszystkie lata współpraca układała się na najwyższym poziomie. Wdrożenie oraz inne czynności wskazane w umowie zostały wykonane fachowo i w należytym terminie, w związku z tym możemy polecić firmę Solemis Group jako rzetelnego i idealnego Partnera w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw”
Avenga - Konsolidacja i hurtownia danych w firmie technologicznej
Ikona cudzysłów
Witalij Szawiel
Dyrektor finansowy
„Pracując na Excelu, musiałem wszystkie dane zrzucić, obrobić – to zajmowało dużo czasu. W tym momencie mam dostępność za pomocą dosłowanie kilku kliknięć.”

Porozmawiajmy
o tematach ważnych dla Twojego biznesu!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, maila lub telefonu