Jak zwiększyć produktywność poszczególnych obszarów firmy

Solemis Group szkoli dyrektorów jak zwiększać efektywność i produktywność działań przedsiębiorstwa.

35 osób ze ścisłego kierownictwa  25 firm z północnej Polski uczestniczyło w konferencji zorganizowanej przez Solemis Group pod honorowym patronatem Microsoftu.
Jak zwiększać efektywność działań w przedsiębiorstwie – poczynając od jego kierownictwa i działów finansowych oraz marketingowo-handlowych – pokazywali eksperci Solemis na konkretnych przykładach i doświadczeniach m.in. Hotelu Nadmorskiego w Gdyni.

W trakcie konferencji, koncentrowano się na barierach – psychologicznych, informacyjnych czy nawet osobowościowych – jakie utrudniają wzrost efektywności przedsiębiorstwa. Wskazywano, że dobór odpowiednich narzędzi, m.in. informatycznych oraz odpowiednich procedur potrafi czynić cuda – zwiększając konkurencyjność firmy na rynku.
Uczestnicy żywo reagowali, zadając bardzo konkretne pytania, dyskutując między sobą i z prowadzącymi. Widać było, że poruszane zagadnienia są istotne w ich codziennej pracy i że rzeczywiście szukają sposobów ich rozwiązania.

Wzrost efektywności działania przedsiębiorstwa zaczynać się musi zawsze od zwiększenia skuteczności zarządzania opartego na rzetelnej i aktualizowanej na bieżąco informacji o stanie firmy, realizacji poszczególnych zadań, stanie finansów, zapasów magazynowych itp.” – mówi Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group. „Tylko dzięki takim  informacjom menedżerowie różnego szczebla mogą podejmować szybkie decyzje, obarczone minimum ryzyka. Niezbędne do tego jest informatyczne wsparcie zintegrowanymi systemami ERP/CRM/BI/DM.

Takiemu podejściu do tematu zwiększania produktywności podporządkowany był cały program konferencji, podzielony na kilka bloków:

Produktywność i efektywność kierownictwa firmy. Ryszard Sadowski prezentował czym jest ta efektywność i jak ja mierzyć. Pokazywał jak istotne jest skrócenie czasu podejmowania decyzji, zmniejszenie marginesu ryzyka, podejmowanie decyzji wyprzedzających problem czy także dopasowanie postaci i formy raportów do osobowości osób je wykorzystujących.

Produktywność w obszarach finansowych omawiał Roman Zleśny oraz Julian Lewandowski, Solemis. Wskazywali jak wielowymiarowość kont, automatyzacja rejestracji transakcji, przydział kosztów ogólnych do poszczególnych projektów i produktów oraz automatyczne ostrzeżenia o odchyleniach od budżetu nie tylko są metodą na optymalizację księgowania ale jednocześnie są narzędziem wspomagania podejmowania decyzji przez kierownictwo firmy.

Jak mierzyć i oceniać produktywność w obszarach marketingowo – handlowych prezentował Dariusz Bieniek oraz Julian Lewandowski, Solemis. Demonstrowali oni jak integracja systemów informatycznych w firmie umożliwia prowadzenia monitoringu i analiz działań marketingowych na tle efektów handlowych i precyzyjnie uchwycić zależności, które bez takich narzędzi są zupełnie niewidoczne.

Bardzo ciekawa była sesja pokazująca zdalną, grupową pracę z wykorzystaniem narzędzi Microsoftu – m.in. Office 365 – jaka prowadził Rafał Kopała oraz Jarek Szybiński, Microsoft. W trakcie pokazu, znajdujące się w różnych miejscach Polski osoby pracowały wspólnie nad różnymi dokumentami znajdującymi się w „chmurze” i z wykorzystaniem aplikacji znajdujących się w chmurze.

Żywą dyskusję wywołała prezentacja doświadczeń klienta – Hotelu Nadmorskiego w Gdyni – z implementacji systemu ERP MS Dynamics i uzyskanego dzięki temu wzrostu efektywności działania hotelu. Prezentację tę prowadził Krzysztof Sampławski z Hotelu Nadmorskiego.

Zachęcamy do śledzenia informacji o kolejnych konferencjach prezentujących podobną tematykę na naszej stronie internetowej.

solemis group
Solemis Group

Twoja firma nieustannie się zmienia, więc narzędzia Twojej firmy powinny zmieniać się razem z nią. Oferujemy wsparcie dla przedsiębiorstw, pomagamy poprawić rentowność i minimalizować ryzyko utraty czasu na powtarzalne zadanie, na których cierpi rozwój. Współpracujemy z dostawcami rozwiązań do budżetowania i nowoczesnego controllingu oraz Business Intelligence, czyli szerokorozumianych analiz i raportowania. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie zarządzania efektywnością i rentownością przedsiębiorstw. Pozwól swojej firmie na rozwinięcie skrzydeł i zaskocz konkurencję już dziś.

 

Zobacz wszystkie artykuły