Category

Artykuły
wykrywanie anomalii

Wykrywanie anomalii w systemach Business Intelligence

Problem wykrywania błędów pogłębia się wraz ze wzrostem skali i złożoności biznesu. Wykrywanie anomalii ma za zadanie ukazanie w ogromnej ilości danych błędów, umożliwiając natychmiastowe działanie i rozwiązanie. Nie ma...
Czytaj więcej
controlling

Nowoczesny controlling może aktywnie wspierać przedsiębiorstwa – studium przypadku wdrożenia planowania personelu

Budżetowanie i zarządzanie finansami na przestrzeni lat staje się kluczowymi funkcjami nowoczesnych przedsiębiorstw. Bez odpowiednich narzędzi wspierających controlling, przedsiębiorstwa nie są w stanie poradzić sobie z finansowaniem rozwoju, rosnącą z...
Czytaj więcej
automatyzacja w finansach

Automatyzacja w finansach: krok w stronę uczenia maszynowego

Jak wynika z badań i analiz w przypadku złożonych modeli,  końcowe wyniki zastosowanie uczenia maszynowego mogą być uderzające: algorytm uczenia maszynowego Amazona skrócił czas wysyłki o 225% ! Z artykułu...
Czytaj więcej
rachunek wyników

Automatyzacja kalkulacji wielowymiarowego i wielopoziomowego rachunku wyników w branży handlowo-dystrybucyjnej

Dążenie do uzyskania rzetelnej informacji o rentowności prowadzonej działalności często napotyka na problemy w postaci zbyt złożonego procesu kalkulacji czy też zbyt długiego czasu ich trwania. Tymczasem zastosowanie specjalistycznych narzędzi...
Czytaj więcej
wdrożenia systemów BI

Korzyści z wdrożenia systemów BI w controllingu

Controlling zadomowił się na dobre w wielu przedsiębiorstwach z różnych branż. Początkowo controllerzy korzystali z arkusza kalkulacyjnego, gdyż był on niejako pod ręką, a ówczesne systemy informatyczne były drogie. Teraz...
Czytaj więcej
osobowości w biznesie

Systemy BI godzą różne osobowości w biznesie

Skuteczne zarządzanie firmą to nie tylko umiejętność łagodzenia ewentualnych konfliktów na styku tych osobowości, ale przede wszystkim sztuka wykorzystania ich najlepszych cech dla dobra firmy. Chodzi o to by ludzie...
Czytaj więcej
business intelligence

Business Intelligence: zamiast wróżenia – analiza danych

Liczba istotnych czynników i ich skomplikowany wpływ na złożone procesy biznesowe powoduje, że menedżerowie, którzy polegają na tradycyjnym podejmowaniu decyzji – bez wspomagania narzędziami Business Intelligence – skazani są –...
Czytaj więcej
move

Wymiana systemu ERP w terminie i budżecie – Metodologia MOVE

Jeszcze do niedawna badania wskazywały, że PONAD 20% projektów związanych z wdrożeniem systemów klasy ERP kończyło się niepowodzeniem. Dziś, według ostrożnych szacunków jest o połowę lepiej – czyli nie udaje...
Czytaj więcej
planowanie finansowe i budżetowanie

Planowanie finansowe i budżetowanie: jak robią to światowe firmy

Łącząc dobre procedury z technologią, która je usprawnia, przedsiębiorstwa mogą osiągać znaczące korzyści, w związku z finalizowaniem budżetów przed rozpoczęciem kolejnych okresów oraz z ich wykonywaniem ze 100% dokładnością. Z...
Czytaj więcej
systemy bi

Systemy BI – rewolucja w głowie menedżera

Według badań Gartner Group na zbieranie i obróbkę danych poświęcane jest ok. 70% czasu a tylko 30% na wypracowanie decyzji. Implementacja systemu Business Intelligence odwraca te proporcje – ponad 70%...
Czytaj więcej
1 2