Konsolidacja i zamknięcie, nie muszą wymagać zarywania nocy i weekendów

Wykorzystuj późne wieczory i weekendy na przyjemności, a nie na pracę.

 

Definicja konsolidacji i zamknięcia

Zbyt wiele organizacji nadal ręcznie zamyka swoje księgi. Nie jest tajemnicą, że ręczne procesy księgowe są największą frustracją dla prawie każdego zespołu finansowego. Niekończące się arkusze kalkulacyjne, późne noce i weekendy przeznaczone na wykonywanie powtarzalnych zadań, takie jak wpisy do dziennika, uzgodnienia, raportowanie i odchylenia. Każdy kto ma z tym do czynienia w codziennej pracy, zna te pojęcia, aż za dobrze…

Nastąpił rok 2020, a wraz z nim pandemia, co spowodowało, że wiele osób pracuje w domu. Także nie dość, że jesteśmy teraz odosobnieni i prowadzimy komunikację zdalną, to już i tak dość trudne procesy, często nieuporządkowane i wymagające poprawy, ulegają jeszcze większym zaniedbaniom. Świetnie, prawda?

W dzisiejszym świecie mamy kilka opcji, jeśli chodzi o wykorzystanie właściwego rozwiązania w celu zlikwidowania problemów związanych z konsolidacją i zamknięciem. Wiele systemów GL (ERP) oferuje funkcje konsolidacji umożliwiające połączenie danych finansowych. Można również korzystać z arkuszy kalkulacyjnych, ale często wymaga to dużo pracy ręcznej.

Istnieje również oprogramowanie zaprojektowane specjalnie do obsługi konsolidacji finansowej, zamykania i raportowania. Oprogramowanie do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (CPM) jest jednym z przykładów oprogramowania specjalnie stworzonego, a wiele organizacji już używa go do usprawnienia swoich procesów FP&A.

Oprogramowanie CPM usprawnia FP&A poprzez ujednolicenie wszystkich danych finansowych i automatyzację procesów, dając Ci luksus zaoszczędzonego czasu. Oprogramowanie CPM może również zapewniać solidne możliwości i funkcje przepływu pracy w celu zautomatyzowania przyziemnych procesów finansowych. Ciekawostką jest to, że niektóre rozwiązania CPM mogą również zapewniać solidną konsolidację. W przypadku niektórych segmentów rynku może się to okazać przydatne i zapewnić przewagę konkurencyjną.

Proces konsolidacji

Podejście firmy do konsolidacji może się różnić w zależności od pakietu kontrolnego, jaki spółka dominująca posiada w każdej spółce zależnej. Rachunkowość konsolidacyjną stosuje się, gdy jednostka dominująca posiada pakiet kontrolny przekraczający pięćdziesiąt procent, co oznacza, że ​​aktywa, pasywa, przychody i koszty spółek zależnych zostaną połączone w sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej. Jeżeli spółka posiada udział, który jest mniejszy niż kontrolny, ale nadal ma znaczący wpływ na działalność, wymagana jest metoda praw własności.

Przy konsolidacji metodą praw własności, jednostka dominująca wykazuje w bilansie inwestycję w jednostkach zależnych jako składnik aktywów równy cenie nabycia. W momencie, gdy spółka zależna zaksięguje dochód netto, jednostka dominująca wykazuje przychód równy udziałowi jej w zysku jednostki zależnej, zwiększając wartość aktywa inwestycyjnego i rejestrując przychód jako wzrost zysków zatrzymanych.

Bez względu na sposób przeprowadzania konsolidacji w organizacji, specjalnie zaprojektowane oprogramowanie do konsolidacji umożliwia skonfigurowanie wszystkich wyjątkowych i zintegrowanie ich bezpośrednio z oprogramowaniem.

Konsolidacja i metody zamknięte

Oto zestawienie różnych metod konsolidacji i zamykania:

System księgi głównej (ERP)

Systemy ERP mogą pomóc w konsolidacji i zamykaniu ksiąg, ale mogą być trudnym narzędziem, ponieważ nie mogą w pełni zautomatyzować procesów konsolidacji, zamykania i raportowania. Dlatego większość procesu zamykania nadal będzie wymagać ręcznych metod księgowania i narzędzi, takich jak arkusze kalkulacyjne.

Arkusze kalkulacyjne

Arkusze kalkulacyjne to narzędzie, które najlepiej znają specjaliści od księgowości, ale mogą one wymagać wielu godzin pracy, nie wspominając o skupieniu i cierpliwości, aby zapewnić, że złożony proces konsolidacji i zamknięcia przebiega prawidłowo. Proces może być bardzo ręczny i podatny na błędy, zwłaszcza gdy używany jest więcej niż jeden system, ładowanie danych i przeglądanie komórek. Rozwiązanie może zająć dużo czasu, który można lepiej poświęcić na planowanie lub wybiegające w przyszłość inicjatywy strategiczne, takie jak częste prognozowanie, a nawet modelowanie scenariuszy w celu zmniejszenia ryzyka biznesowego podczas wyznaczania kursu w tych nieprzewidywalnych czasach.

Oprogramowanie do konsolidacji

Specjalnie opracowane oprogramowanie, które automatyzuje uzgadnianie między systemami, jest zwykle używane przez firmy posiadające wiele systemów. Narzędzie skoncentrowane na konsolidacji może zastąpić ręczny proces porównywania wielu ksiąg, integrować się z różnymi systemami, przenosić dane w unikalne miejsce i tworzyć przepływy pracy. Jednak oprogramowanie przeznaczone do konsolidacji może stać się drogie i czasami jest przesadą dla małych i średnich firm, biorąc pod uwagę, że ograniczają się one do usprawnienia konsolidacji i zamknięcia procesu.

Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (CPM)

To samo oprogramowanie, którego może używać wiele organizacji do budżetowania i planowania, może być używane, w zależności od dostawcy, w celu usprawnienia procesu konsolidacji i zamknięcia. Oprogramowanie CPM ma wiele tych samych funkcji, co rozwiązanie konsolidacyjne, ale oferuje także całościowe rozwiązanie finansowe, które umożliwia raportowanie i planowanie . Jeśli chodzi o proces zamykania, oprogramowanie CPM umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe tworzenie, edytowanie, zarządzanie i raportowanie wszystkich aspektów zapisów księgowych, takich jak eliminacje międzyfirmowe i konwersje walut. Oprogramowanie CPM może również ułatwić stosowanie korekt kredytowych i debetowych w celu wsparcia procesu konsolidacji finansowej.

 

Jak możesz zamknąć szybciej i dokładniej, dzięki CPM

Korzystanie z narzędzia CPM, takiego jak Prophix, uprości współpracę dzięki śledzeniu informacji napływających do oprogramowania. Prophix pomaga administratorom monitorować proces konsolidacji i raportować o jego stanie w dowolnym momencie. Konsolidacja z oprogramowaniem CPM skraca długość cyklu zamknięcia finansowego i zapewnia większą odpowiedzialność, własność i kontrolę zespołowi finansowemu i kluczowym interesariuszom. Prophix pozwoli zautomatyzować wiele procesów, takich jak:

Import danych

Pobieranie danych z różnych systemów, takich jak ERP, CRM, HR i systemów płacowych, może być ogromnym kłopotem przy każdym zamknięciu finansowym. W przypadku korzystania wyłącznie z tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych konsolidacja danych z różnych systemów jest często najbardziej czasochłonnym zadaniem zespołów finansowych.

Co by było, gdybyś mógł automatycznie pobierać dane z tych systemów w to samo miejsce dla każdego zamknięcia finansowego? Oprogramowanie CPM można zintegrować z różnymi systemami ERP , CRM, HR i płacowymi, w celu bezproblemowego pobierania wszystkich danych do szablonów raportów miesięcznych. Automatyzując pobieranie danych, można zaoszczędzić czas, który można lepiej wykorzystać na analizę finansową.

Eliminacje międzyfirmowe

Wyłączenia międzyfirmowe służą do usuwania kosztów związanych ze sprzedażą towarów, usług, pożyczek lub udziałów własnościowych pomiędzy spółką dominującą, a jej spółkami zależnymi. Prophix ma rozwiązanie o nazwie Journals Manager, wydane jesienią 2019 roku, które pomaga we wprowadzaniu i przeglądaniu eliminacji międzyfirmowych. Po prostu wybierz podmioty, dla których chcesz wprowadzić informacje, a narzędzie ma automatyczne sprawdzenie, czy wszystkie wartości są zrównoważone. Zwiększone bezpieczeństwo otaczające wpisy kroniki pomaga również w usprawnieniu procesów kontroli zewnętrznej.

Korekty

Jeśli transakcja zostanie zaksięgowana z opóźnieniem lub, co gorsza, jeśli transakcja została wprowadzona nieprawidłowo, konieczne będzie dokonanie korekty w celu uzgodnienia wpisu w celu dokładnego raportowania. Dzięki wszechstronnemu narzędziu do śledzenia historii danych Prophix, możesz łatwo sprawdzić, czy jakiekolwiek wartości zostały skorygowane. Możesz również użyć Menedżera dzienników do śledzenia korekt między różnymi okresami, w przypadku gdy transakcja została zaksięgowana w niewłaściwym okresie. Oszczędza to czas, tworząc przejrzysty, widoczny ślad dla prostszych audytów.

Korekta przewalutowania

Znany również jako skumulowana korekta z przeliczenia (CTA), CTA reprezentuje różnicę w kursach wymiany zastosowanych do przeliczenia między kontami bilansu i rachunku zysków i strat. Ponieważ będziesz używać różnych kursów na zakończenie okresu i średnie stawki okresu, wezwanie do działania jest czymś, co należy obliczyć przy każdym zamknięciu finansowym. Korzystanie z oprogramowania CPM może pomóc w zautomatyzowaniu kalkulacji wezwań do działania, oszczędzając czas i umożliwiając skupienie się na strategicznych inicjatywach.

Zarządzanie zamknięciem finansowym

Wiele zespołów finansowych wymienia poprawę zarządzania zamknięciem finansowym jako czynnik przy zakupie narzędzia CPM. Dzięki przewalutowaniu, eliminacjom międzyfirmowym, korektom i nie tylko, oczywiste jest, dlaczego zamknięcia finansowe są tak żmudnym procesem dla wielu firm. Menedżer przepływu pracy firmy Prophix umożliwia usprawnienie procesu zamknięcia finansowego poprzez planowanie i organizację różnych elementów cyklu zamknięcia. Możesz łatwo zautomatyzować miesięczne, kwartalne i roczne zamknięcie finansowe. Menedżer przepływu pracy może również pomóc w dystrybucji raportów po zakończeniu wszystkich innych procesów.

 

Jak wykorzystać konsolidację i zamknąć za pomocą wykrywania anomalii

Czy wiesz, że Prophix może jeszcze bardziej przyspieszyć Twoje zamknięcie za pomocą sztucznej inteligencji Wykrywanie anomalii Prophixa potrafi szybko analizować transakcje finansowe, dostarczając praktycznych informacji i minimalizując ryzyko finansowe. Wykorzystuje możliwości uczenia maszynowego do automatycznego wykrywania i wykrywania nietypowych transakcji oraz przyspiesza badanie i rozwiązywanie tysięcy transakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Potęga sztucznej inteligencji pozwoli Ci uzyskać większą szybkość i dokładność, definiując na nowo swoje okna czasowe dla zamknięć, audytów wewnętrznych, uzgadniania kont, konsolidacji i innych procesów finansowych, aby były one dokładniejsze i mniej ryzykowne niż kiedykolwiek wcześniej. Zamiast polegać na kimś w finansach, aby znaleźć ryzykowne transakcje, po prostu wysyłasz swoje dane do analizy do maszyny, co umożliwia automatyczne wykrywanie nieznanych anomalii i wzorców i ujawnianie ich użytkownikom.

Jak już wspomnieliśmy, oprogramowanie CPM jest atrakcyjną opcją, która pomaga przyspieszyć proces konsolidacji i zamykania. Te same cechy, które sprawiają, że oprogramowanie CPM jest świetną platformą do planowania, sprawiają, że jest to również wspaniałe, zamknięte rozwiązanie.

Posiadanie planowania i zamykania procesu w tym samym rozwiązaniu daje holistyczny obraz stanu finansowego Twojej firmy. Prophix nie tylko skraca okna planowania i zwiększa dokładność dzięki integracji danych i automatyzacji, ale także stosuje tę samą metodologię do usprawnienia zamknięcia finansowego.

Oparte na chmurze rozwiązanie CPM firmy Prophix jest idealne do pracy zdalnej, ponieważ jest dostępne dla każdego na urządzeniu podłączonym do Internetu. Scentralizowane dane, automatyzacja i współpraca są dostępne dla wszystkich członków zespołu finansowego, niezależnie od tego, gdzie pracują.

Dzięki Prophix możesz zaoszczędzić czas na planowaniu, konsolidacji i zamykaniu procesów. Dzięki dodatkowemu czasowi możesz skupić się na strategicznych inicjatywach, skrócić długie dni i późne noce oraz wspierać sukces swojej firmy.

Źródło: https://blog.prophix.com/speeding-up-consolidation-and-close-with-cpm/

 

Jak oceniasz przeczytaną treść?

Średnia ocena: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Ten post nie został jeszcze oceniony. Bądź pierwszy!

solemis group
Solemis Group

Twoja firma nieustannie się zmienia, więc narzędzia Twojej firmy powinny zmieniać się razem z nią. Oferujemy wsparcie dla przedsiębiorstw, pomagamy poprawić rentowność i minimalizować ryzyko utraty czasu na powtarzalne zadanie, na których cierpi rozwój. Współpracujemy z dostawcami rozwiązań do budżetowania i nowoczesnego controllingu oraz Business Intelligence, czyli szeroko rozumianych analiz i raportowania. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie zarządzania efektywnością i rentownością                                                        przedsiębiorstw. Pozwól swojej firmie na rozwinięcie skrzydeł i zaskocz                                                                  konkurencję już dziś.

 

Zobacz wszystkie artykuły