Konsulting i szkolenia

Wprowadzenie

Świadczymy zaawansowane usługi w zakresie doradztwa biznesowego oraz przeprowadzamy konsulting i szkolenia, zarówno dla firm posiadających już zaawansowane rozwiązania informatyczne, jak i tych które dopiero rozglądają się za odpowiednim wsparciem biznesowym. Realizowane projekty doradcze łączymy z oferowanymi szkoleniami zapewniając skuteczny transfer wiedzy niezbędnej do efektywnego działania organizacji w ramach projektu i po jego zakończeniu.

Problemy naszych klientów traktujemy jako wyzwania. Rozumiemy biznes naszych klientów, dzięki czemu pomagamy zwiększyć jego efektywność. Nasza oferta obejmuje usługi zespołu, który bierze na siebie odpowiedzialność za sukces projektu i zapewnia stały nadzór nad jego realizacją. Gwarantujemy najwyższą jakość dostarczanej wiedzy, znajomość rynku rozwiązań, rzetelność i wiarygodność.

W swoim portfolio posiadamy bardzo wiele zróżnicowanych usług, z których przedstawiamy Państwu m.in:

Alokacja kosztów na produkty, zlecenia, klientów lub działania

Cele i korzyści do osiągnięcia:

Warsztat pozwoli Klientowi opanować sposoby alokacji kosztów, których nie można wykonać w klasycznym systemie ERP, a można zrealizować w systemie Zarządzania Efektywnością Przedsiębiorstw (CPM). Dzięki temu Klient będzie mógł wprowadzić w firmie rozliczanie kosztów ogólnych na produkty, zlecenia, klientów lub działania, wyliczając ich rzeczywistą rentowność. To pozwoli na uzyskanie rzetelnej informacji, które produkty, klienci czy też zlecenia są rentowne.  

Audyt wykorzystania systemu informatycznego

Cele i korzyści do osiągnięcia:

Audyt pozwoli Klientowi ocenić w jakim stopniu wykorzystywane są w przedsiębiorstwie wdrożone systemy i czy można usprawnić ich działanie oraz w jakim zakresie. Dzięki temu Klient będzie mógł usprawnić procesy i sposób użytkowania systemów a tym samym uzyskać dodatkowy zwrot z poniesionych inwestycji.

Planowanie i prognozowanie finansowe

Cele i korzyści do osiągnięcia:

Warsztat pozwoli uczestnikom opanować sposoby planowania kosztów i sprzedaży, których nie można wykonać w klasycznym systemie ERP lub arkuszach kalkulacyjnych, a można zrealizować w systemie Zarządzania Efektywnością Przedsiębiorstw (CPM). Dzięki temu uczestnik będzie potrafił zaplanować wdrożenie w swojej firmie systemu klasy CMP automatyzującego i usprawniającego procesy planowania i prognozowania.

Projekt centralizacji gromadzenia danych z oddziałów/spółek zależnych

Cele i korzyści do osiągnięcia:

Projekt pozwoli Klientowi zdefiniować model gromadzenia danych, które są rozproszone i nie połączone w jednolitej sieci. Ocenić zakres zasobów informacyjnych oddziałów/spółek zależnych, które będą konsolidowane i agregowane w centralnej hurtowni danych.

Zaawansowane analizy i raporty

Cele i korzyści do osiągnięcia:

Warsztaty szkoleniowe dotyczące zaawansowanych analiz i raportów w oferowanych systemach Business Intelligence mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy oraz doświadczeń Solemis, tak aby poprawić efektywność korzystania z rozwiązań.

Opracowanie koncepcji systemu do zarządzania przedsiębiorstwem

Cele i korzyści do osiągnięcia:

Celem systemu informatycznego w każdym przedsiębiorstwie jest wspieranie działań codziennych, zarówno na poziomie operacyjnym jak i decyzyjnym – biznesowym. Często jednak zdarza się tak, że w wyniki ewolucji, implementowane są kolejne rozwiązania, które nie biorą pod uwagę całościowych potrzeb przedsiębiorstwa oraz dotychczas stosowanych rozwiązań. W wyniku tego powstaje rozwiązanie złożone z samodzielnych, niezależnych aplikacji, pomiędzy którymi istnieją luki powodujące utrudnienia w przepływie informacji, czy wręcz nie pozwalające skutecznie wspierać realizowanych w procesów.

Opracowanie koncepcji systemu do zarządzania przedsiębiorstwem ma na celu takie zaplanowanie rozwiązania docelowego, które będzie stanowiło zintegrowany system do zarządzania. Pozwoli to na odpowiedni dobór rozwiązania, bądź rozwiązań docelowych w taki sposób, aby usprawnić działanie przedsiębiorstwa na poziomie operacyjnym jak i biznesowym. Pozwoli to na usprawnienie realizowanych procesów, większe oszczędności oraz lepszy zwrot z inwestycji w systemu informatyczne.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

WYŚLIJ DO NAS ZAPYTANIE

Klikając przycisk zostaniesz przekierowany do formularza kontaktowego.