Jacek Antczak

Senior Business Consultant

Biografia

W Solemis Group Sp. z o.o. odpowiada za budowę relacji z Klientami na bazie sprzedaży doradczej i optymalizacji rozwiązań zwiększających efektywność biznesu. Swoje kompetencje zawodowe budował w branży finansowej w projektach związanych z kreowaniem i wdrażaniem strategii sprzedaży, projektach informatycznych, marketingowych oraz zarządzał dużymi rozproszonymi strukturami sprzedaży. Realizował również dedykowane projekty optymalizacji procesów w firmach produkcyjnych i usługowych. Metodyka w działaniu, strategicznie i systemowe myślenie, kreatywne poszukiwanie rozwiązań to jego model pracy. Wyznaje zasadę, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Chronologia

2020 - dzisiaj
Solemis Group, Senior Business Consultant
2019 - 2020
Projekt doradczy dla ZINA Sport
2017-2019
Saltus Ubezpieczenia, Asekuracja Sp. z o.o. , Manager ds. Kluczowych Klientów
2013-2017
TUW SKOK, TU SKOK ŻYCIE SA, Asekuracja Sp. z o.o., Manager ds. Kluczowych Klientów
2011-2012
TUW SKOK, TU SKOK ŻYCIE SA, Asekuracja Sp. z o.o. , Regionalny Manager Sprzedaży
2008-2011
TUW SKOK, TU SKOK ŻYCIE SA, Asekuracja Sp. z o.o., Specjalista ds. Sprzedaży
2018-2019
Studia Podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, Zarządzanie procesowe
2009-2010
Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, Psychologia przywództwa
2005-2007
Studia Magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, Organizacja i zarządzanie
dyrektor finansowy

Umiejętności

Sprzedaż doradcza 100%
Zarządzanie procesami 100%
Strategie sprzedaży 90%
Modele biznesowe 85%

Zainteresowania

Rower, Piłka nożna, Trening funkcjonalny. Rynki finansowe, Muzyka.