Jerzy Kuncicki

Właściciel firmy ASTHUS

Biografia

Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy zawodowej to praca na najwyższych stanowiskach w różnych firmach – członek zarządu (prezes, wiceprezes), dyrektor finansowy, dyrektor operacyjny, dyrektor zarządzający. Ostatnio również jako konsultant i trener w partnerskiej firmie. Doświadczenie to daje solidne podstawy dla kompetentnej i rzetelnej działalności w sferze finansów i zarządzania. Doświadczenie oraz moje zainteresowanie i fascynacja Teorią Ograniczeń (Theory of Constraints) E. Goldratta) są niezwykłą mieszanką o wysokim potencjale skuteczności działania i korzyści dla klienta.
Celem ASTHUS jest wspieranie firm w zakresie poprawy efektywności i rentowności ich działania poprzez wdrażanie, szkolenia i warsztaty w zakresie Teorii Ograniczeń i Throughput Accounting oraz wspólnie z partnerem LeanQ Team Sp. z o.o. wdrażanie narzędzi Lean Management i szkolenia w tym zakresie. Połączenie Teorii Ograniczeń (włącznie z Throughput Accounting) z wdrażaniem narzędzi Lean Management w istotnym stopniu zwiększa zarówno skuteczność prowadzonych wdrożeń jak i skalę efektów dla klienta.

Chronologia

2015-Dzisiaj
ASTHUS, Właściciel
2006-2015
Iglotex S.A., Wiceprezes, Dyrektor Finansowy, Dyrektor Operacyjny
1997-2006
WILBO S.A., V-ce Prezes, od 2001 Prezes Zarządu
1978-1983
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Magister Ekonomii
jerzy kuncicki