Planowanie finansowe i budżetowanie: jak robią to światowe firmy

Każda firma patrząca w przyszłość oczekuje by procesy planowania i budżetowania pomogły określić jej plan działania i punkty kontrolne, wedle których będzie mogła zmierzyć efekty swojej działalności w ciągu roku finansowego. Wraz ze wzrostem przychodów rośnie też zatrudnienie i złożoność organizacyjna przedsiębiorstwa. Można by się spodziewać zatem, że im mniejsza firma tym mniej skomplikowany proces planowania i budżetowania, a tym większa efektywność. Tymczasem…

 

Łącząc dobre procedury z technologią, która je usprawnia, przedsiębiorstwa mogą osiągać znaczące korzyści, w związku z finalizowaniem budżetów przed rozpoczęciem kolejnych okresów oraz z ich wykonywaniem ze 100% dokładnością.

Z artykułu „Planowanie finansowe i budżetowanie: jak robią to światowe firmy” dowiesz się… Jakie praktyki stosują światowe firmy, aby osiągnąć sukces na rynku.