Raportowanie i planowanie personelu w Prophix

Planowanie personelu odsłania informacje o kosztach osobowych pracowników

W większości firm pracownicy to kluczowy składnik aktywów, ale także znaczące wydatki. Przeważają wynagrodzenia, które stanowią większość kosztów operacyjnych firmy. Należy je stale oceniać i analizować wpływ ilości etatów na skonsolidowany rachunek zysków i strat, a także uwzględniać różne zmienne, który wpływają na wynik: podatki, świadczenia, transfery, zmiana stanowiska, restrukturyzacja, prowizje, premie i system motywacyjny.

DODATKOWE KORZYŚCI

WARTOŚCIOWE ANALIZY

Rzeczywiste przedstawienie kosztów osobowych według działów i pracowników, w porównaniu do skonsolidowanego wyniku dla całej firmy, przechowywane i grupowane w jednym repozytorium, aby ujednolicić raportowanie w firmie

AUTOMATYZACJA PRAC

Automatyzacja ważnych obliczeń np. ZUS, PIT, FGŚP, FEP, premii, podwyżek i świadczeń dodatkowych. Bezpośrednie powiązanie z zewnętrznymi systemami Kadry/Płace w celu skorelowania ich z planem dla analizy odchyleń

POPRAWA PROCESU BUDŻETOWANIA

Wprowadzenie odpowiedzialności menedżerów działów za budżet wynagrodzeń i włączenie ich proces planowania wynagrodzeń (planowanie wakatów, podwyżek, bonusów itp.)

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI

Stała i dogłębna analiza kosztów pracowniczych w zestawieniu z planami zatrudnienia, pozwala na bardzo precyzyjną kontrolę kosztów w dowolnym okresie czasu

Precyzyjne budżetowanie, analizowanie i raportowanie kosztów wynagrodzeń w Twojej firmie

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS) i arkusze kalkulacyjne mają wiele ograniczeń. Arkusze kalkulacyjne muszą przetwarzać skomplikowane obliczenia i zapewniają minimalne bezpieczeństwo dla poufnych informacji dotyczących płac. HRMS ograniczają się do działu kadr i płac, uniemożliwiając zaawansowaną współpracę (workflow), które jest wymagana podczas planowania i  budżetowania w całej organizacji.

Oprogramowanie do planowania personelu firmy Prophix łatwo obsługuje wiele zmiennych związanych z obliczaniem płac, zapewniając kontrolę, dokładność i elastyczność potrzebną do analizy danych osobowych.

Zintegruj dane osobowe z najważniejszymi danymi finansowymi firmy, aby uzyskać precyzyjnie skonsolidowane liczby w celu dokładnej analizy i planowania.

Aby dowiedzieć się więcej o planowaniu personelu kliknij tutaj

   SPRAWDŹ KOSZT ROZWIĄZANIA  

Sprawdź koszt wdrożenia systemu Prophix:

Uzupełnij poniższe dane, kliknij WYŚLIJ i czekaj na wiadomość z wyceną

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Solemis Group Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Kłajpedzkiej 7f informacji handlowo-marketingowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2010 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. *

Proszę czekać ...

co mówią nasi klienci

 • „System Prophix ułatwia codzienną pracę. Dzięki systemowi w łatwy i przejrzysty sposób można przygotować zestawienia i raporty. Elastyczny i dopasowany do potrzeb użytkownika. W Dziale Kadr i Płac niezastąpione narzędzie do gromadzenia danych i przygotowania różnego rodzaju zestawień od tych najprostszych do tych najbardziej skomplikowanych. Sprawdza się w 100 %.”

  Agnieszka Rydzkowska (Karbowska)
  Koordynator Działu Kadr i Płac, PKS Gdańsk-Oliwa S.A.
 • „Prophix i planowanie personelu jest dla mnie w codziennej pracy bardzo przydatnym narzędziem.
  Zdecydowanie ułatwia przygotowywanie rocznych budżetów i ich kontrolowanie.
  A wszystkie dane, raporty i zestawienia są dostępne na jedno kliknięcie.”

  Pracownik firmy Gdańska Stocznia Remontowa
  Specjalista ds. Planowania i Budżetowania Płac, REMONTOWA S.A.
 • „Koszty osobowe w naszej działalności to ponad połowa naszych przychodów. Szczegółowe planowanie personelu jest w tym przypadku koniecznością. Prophix sprawdził się w tym aspekcie doskonale, przez co mamy większą możliwość reakcji w sytuacjach kryzysowych.”

  Andrzej Stelmach
  Dyrektor Finansowy, Grupa Nowy Szpital Holding S.A.