Analityka i raportowanie nakładów inwestycyjnych

Wdrożone rozwiązania

Raportowanie, Analizy BI, Prophix, Qlik

aquanet

Celem projektu było kompleksowe wsparcie od strony analitycznej procesu raportowania i analizowania nakładów inwestycyjnych w ujęciu wielowymiarowym. Aquanet jest wiodącą w Polsce grupą spółek świadczących usługi wodociągowo-kanalizacyjne.

osiągnięte przez Klienta

MOŻLIWOŚĆ GRUPOWEJ PRACY

Jednoczesna praca wielu osób z wieloma dokumentami.

ZMNIEJSZENIE CZASOCHŁONNOŚCI

Zmniejszenie czasu dostępu do danych oraz ich wyszukiwania.

SPOJRZENIE WIELOWYMIAROWE

Możliwość tworzenia wielowymiarowych analiz wyników.

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

 • Kompleksowe wsparcie od strony analitycznej procesu analizowania i raportowania nakładów inwestycyjnych w ujęciu wielowymiarowym,
 • Tworzenie analiz i raportów w nowym narzędziu powinno być intuicyjne i proste w obsłudze dla użytkowników końcowych,
 • Rozwiązanie powinno przerzucać ciężar administracji systemem BI z działu IT na dział controllingu,
 • Możliwość kontroli inwestycji z jednego narzędzia informatycznego,

ROZWIĄZANIE

 • Model inwestycji służących do planowania wydatków i kontroli realizacji projektów,
 • Model CashFlow do planowania i kontroli przepływów finansowych,
 • Integracja danych z Systemu Zarządzania Dokumentami (Lotus Notes) i Excel,
 • Codzienna aktualizacja danych,
 • Opracowanie szablonów i wzorców wielowymiarowych raportów i analiz poszczególnych inwestycji, ich grup i całościowego wyniku,

UZYSKANE EFEKTY

 • Zmniejszenie czasochłonności raportowania inwestycji,
 • Zmniejszenie czasu dostępu do danych oraz ich wyszukania,
 • Wprowadzenie „jednej wersji prawdy” dla poszczególnych projektów inwestycyjnych, ich grup i wyniku całej działalności,
 • Możliwość tworzenia doraźnych i powtarzalnych wielowymiarowych analiz wyników, zestawiania różnych danych, tworzenia nowych perspektyw widoków wyników,
 • Możliwość grupowej pracy nad analizami i raportami (jednoczesna różnorodna praca
  wielu osób z wieloma dokumentami),

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“Korzyści uzyskane z wdrożenia systemu PROPHIX to m.in. zwiększenie możliwości analizowania nakładów finansowych prowadzonych projektów inwestycyjnych (ok. 200 jednocześnie); skrócenie o ok. 30% procesów budżetowania kosztów i zleceń; wyeliminowanie większości błędów i opóźnień w procesach planowania i budżetowania. Bazując na naszych doświadczeniach rekomendujemy Solemis Group Jako dostawcę systemów informatycznych dla działów controllingu i finansów”

Michał Fornal
Wiceprezes zarządu, AQUANET S.A.

Co zdecydowało o wyborze Solemis

ŁATWA INTEGRACJA

Integracja z aktualnymi systemami Klienta zarówno ERP-SAP jak i systemem obiegu dokumentów.

OBSŁUGA DUŻEJ FIRMY

Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników.

FUNKCJONALNOŚĆ PLANOWANIA INWESTYCJI

Detaliczne planowanie i raportowanie realizacji dużych, złożonych projektów i rozbudowana wielowymiarowa analityka portfela kilkuset projektów.

0
projektów inwestycyjnych
0 tys
osób korzystających dziennie
0 mln zł
przeznaczonych na inwestycje
0 mln m3
wody produkowanych rocznie