Audyt i uruchomienie wsparcia technicznego dla branży produkcyjnej

Audyt i uruchomienie wsparcia technicznego

Wsparcie w zakresie rozwoju rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Business Central
osiągnięte przez Klienta

DOSTOSOWANIE PROCESÓW DO WYMAGAŃ KLIENTA

SKRÓCENIE CZASU RAPORTOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI

DOSTĘP DO KONSULTANTÓW W RAMACH WSPARCIA TECHNICZNEGO I DORADZTWA

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

Celem współpracy było:

  • przeprowadzenie audytu funkcjonującego już u Klienta systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central oraz,
  • uruchomienie wsparcia technicznego i usług doradczych w ramach miesięcznego pakietu godzin. 

UZYSKANE EFEKTY

Zrealizowany audyt funkcjonującego rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Business Central, ustawienie konfiguracji i uruchomienie wsparcia technicznego oraz usług doradczych pozwolił na:

  • Dostosowanie procesów do wymagań Klienta. Po zweryfikowaniu potrzeb i audycie, przedstawiliśmy propozycje usprawnień dostosowane do założeń i celów organizacji.  
  • Skrócenie czasu raportowania i sprawozdawczości dzięki wprowadzeniu usprawnień i customizacji rozwiązania.
  • Wybierając nasze wsparcie techniczne, firma zapewnia sobie stały dostęp do konsultantów w przypadku pojawiających się pytań czy wątpliwości.   

Co zdecydowało o wyborze Solemis

DOSKONAŁA ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL ORAZ SPECYFIKI BRANŻY PRODUKCYJNEJ

POZYTYWNA OPINIA I REKOMENDACJE NASZYCH KLIENTÓW

NIEMAL 40 LETNIE DOŚWIADCZENIE I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO POTRZEB ORGANIZACJI

WYSOKIE OCENY WSPARCIA TECHNICZNEGO