Automatyzacja procesu budżetowania dla branży usług finansowych

Wdrożone rozwiązania

Budżetowanie, Analiza odchyleń, tworzenie scenariuszy, Prophix

osiągnięte przez Klienta

WZROST EFEKTYWNOŚCI

Dostarczenie modelu danych do zwinnego tworzenia scenariuszy i analiz ad-hoc.

DANE W CZASIE RZECZYWISTYM

Dostęp do kluczowych danych zarządczych i controlingowych w czasie rzeczywistym, co daje bieżące informacje niezbędne do podjęcia działań korygujących.

WZROST ELASTYCZNOŚCI

Wyposażenie działu finansowego w wiedzę niezbędną do tworzenia scenariuszy i wariantów rozwoju biznesu, podnoszącą sprawność całej organizacji.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Uwolnienie zasobu czasu, który był poświęcany na weryfikację i agregację danych, dzięki czemu zespół finansów będzie mógł poświęcić się kreowaniu rozwoju biznesu, zamiast ciągłemu badaniu zgodności wersji danych 

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

  • Automatyzacja procesu budżetowania i planowania.
  • Ułatwienie dostępu do kluczowych danych zarządczych i controlingowych w czasie rzeczywistym.
  • Usprawnienie procesu planowania kosztów osobowych.
  • Budowanie modeli, formatek i procesów – realizowane metodą warsztatową z jednoczesnym szkoleniem użytkowników (budowa modelu P&L, SALES oraz OPEX (Sprzedaż))

ROZWIĄZANIE

W obszarze zagadnień związanych z analizą i przetwarzaniem danych wdrożono modele:

  • Indirect_Cost – model do wprowadzania budżetów dla  kosztów. 
  • Personnel Model – model do wprowadzania budżetów dla poszczególnych pracowników.
  • P&L – model do analizowania P&L zarówno budżet jak i wykonanie. Budżet pobierany jest z modeli budżetowych, wykonanie z bazy danych.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

W obszarze wdrożenia osiągnięto następujące korzyści:

Kompleksowy system do planowania i monitorowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa, umożliwiający bieżącą kontrolę: kosztów, przychodów, rentowności, monitorowania odchyleń i ich przyczyn oraz automatyzację procesów planowania, budżetowania.

Aktualna informacja o wynikach firmy i poziomie realizacji celów, umożliwiające szybką reakcję na zmiany otoczenia biznesowego.

Precyzyjna analiza kosztów i przychodów, dzięki możliwości szybkiego dotarcia do danych źródłowych na poziomie pojedynczych transakcji.

Poznaj opinię Klienta ze współpracy z nami!

0 r.
Rok powstania firmy
0
wielowymiarowe modele OLAP
0 %
Ocena wsparcia
%
Ocena rozwiązania

Co zdecydowało o wyborze Solemis

Rozwiązanie, które spełni oczekiwania biznesowe organizacji

Przy wyborze firma kierowała się tym, aby nowy system był jak najbardziej wydajny i automatyzował pracę. Ważne było, aby użytkownicy szybko mogli odnaleźć się w nowym systemie. Kontrola kosztów i przychodów przy 4,4 mld euro obsłużonych transakcji i 33 tyś. obsługiwanych sklepów internetowych wymaga już dedykowanego rozwiązania i poważnego partnera wdrożeniowego. Prophix spełnił wszystkie kryteria.

Aktywny udział w procesie wdrożenia

Przedstawiciele firmy chcieli uczestniczyć we wdrożeniu i zdobywać wiedzę, dlatego docenili możliwość pracy warsztatowo-wdrożeniowej, która była przez Solemis oferowana.

Dobra cena

Adekwatna do oferowanych możliwości.

Dowiedz się jak transformować procesy finansowe w swojej firmie

  • Poszukujesz długofalowego wsparcia, aby skutecznie budować przewagi konkurencyjnej?
  • Chcesz zautomatyzować powtarzalne ręczne procesy i transformować finanse, aby skalować swoją działalność?

 Poznaj praktyczne wskazówki!

WSPIERAMY ORGANIZACJE W TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Julian Lewandowski

Kilka słów od Szefa Projektu

„Dzięki zaangażowaniu klienta i doskonałemu zrozumieniu charakteru wielowymiarowości większość prac związanych z budową rozwiązania mogliśmy przekierować na użytkownika, co znacząco zmniejszyło koszty oraz skróciło czas realizacji. Całość prac została przeprowadzoną metodą warsztatową.

Julian Lewandowski
Dyrektor ds. wdrożeń Business Intelligence