Automatyzacja raportowania z rozbudowanymi alokacjami kosztów

Wdrożone rozwiązania

Prophix, Konsolidacja, Rentowność

automatyzacja raportowania

Celem wdrożenia była automatyzacja raportowania skonsolidowanego wyniku Grupy wg różnych układów kalkulacji kosztów. Rozwiązanie obejmuje ok. 800 procesów alokacyjnych, z możliwością szybkiej ich kontroli i modyfikacji samodzielnie przez Klienta. Rozwiązanie pozwoliło skrócić czas konsolidacji i raportowania z 2-óch tygodni do kilku dni.

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“Celem wdrożenia była automatyzacja raportowania skonsolidowanego wyniku grupy TPA w kilku różnych układach kalkulacji kosztów. W ramach wdrożenia przygotowanych zostało ok. 800 procesów importu, przetwarzania i kalkulacji danych pod kątem realizacji potrzeb zarządczych. Po wdrożeniu systemu PROPHIX czas przygotowania okresowych raportów skrócił się z dwóch tygodni do kilku dni”

Krzysztof Horodko
Członek Zarządu, TPA Sp. z o.o.