Budżetowanie i planowanie w dystrybucji spożywczej

Wdrożone rozwiązania

Budżetowanie, Planowanie, Prophix

Bacardi

Celem projektu było rozwiązanie problemów budżetowania dla: rozproszonych danych w wielu złożonych arkuszach kalkulacyjnych, wielowalutowości rozliczeń, różnych okresów rozliczeniowych oraz integracja z systemami korporacyjnymi SAP i ORACLE. Bacardi Limited jest jednym z największych producentów napojów alkoholowych.

osiągnięte przez Klienta

PRECYZYJNE PLANOWANIE

Precyzyjne planowanie sprzedaży i działań marketingowych.

SKRÓCENIE CZASU

Skrócenie czasu planowania i przygotowania budżetów.

PRZYSPIESZENIE REAGOWANIA

Przyspieszenie reagowania na zmiany sytuacji rynkowej.

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

 • Sprawne, spójne i pełne raportowanie do centrali korporacji,
 • Uzyskanie zdolności szybkiego reagowania na sytuacje rynkowe,
 • Rozwiązanie problemu wielowalutowości rozliczeń,
 • Rozwiązanie problemu integracji z systemami korporacyjnymi – SAP i ORACLE,

ROZWIĄZANIE

Centralna hurtownia danych

 • Import i integracja danych ze wszystkich działów
  i oddziałów firmy,
 • Import i integracja danych historycznych,
 • Dostęp do bieżących danych finansowych, sprzedażowych i marketingowych,

PROPHIX Budżetowanie i planowanie

 • Opracowanie i wdrożenie modelu budżetu odzwierciedlającego wymagania korporacji i krajowe,
 • Wprowadzenie jednego spójnego Rachunku Zysków i Strat,
 • Jednoczesne, automatyczne, wielowariantowe planowanie budżetowe i sprzedażowe uwzględniające różne waluty, okresy rozliczeniowe,
 • Bieżąca integracja planów z danymi z SAP i automatyczne raportowanie do globalnego systemu raportowania korporacji opartego na rozwiązaniach ORACLE,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa planowania poprzez wdrożenie systemu uprawnień dostępu do danych.
 • Włączenie nowych pracowników do planowania działań,
 • Planowanie sprzedaży wg grup towarowych, regionów, sprzedawców,
 • Wdrożenie systemu workflow wspierającego zarządzanie finansami,

UZYSKANE EFEKTY

Zarządczo-kontrolingowe

 • Drastyczne skrócenie czasu planowania i przygotowania budżetów,
 • Poprawa precyzji planowania poprzez włączenie nowych danych (historycznych i funkcjonalnych),
 • Codzienna rewizja budżetu i realizacja potrzeb raportowania okresowego i a vista dla centrali i lokalnych,
 • Automatyczna wielowalutowość wszelkich planów i budżetów,

Sprzedażowo-marketingowe

 • Szybka analityka i raportowanie rynkowe,
 • Precyzyjne planowanie sprzedaży i działań marketingowych,
 • Przyspieszenie reagowania na zmiany sytuacji rynkowej,

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“Wdrożenie nowego narzędzia do budżetowania pozwoliło nam dokonać całkowitej przebudowy naszych procesów planowania i analizy. Dotychczas stosowane narzędzia bazujące na arkuszach Excela były tak rozbudowane i skomplikowane, że praktycznie hamowało nam to rozwój firmy. Od chwili zakończenia wdrożenia PROPHIX stał się jedynym systemem do budżetowania, analiz wykonania i weryfikacji”

Rafał Czekaj
Dyrektor Finansowy, BACARDI- MARTINI Polska

Co zdecydowało o wyborze Solemis

OBSŁUGA SKOMPLIKOWANEGO BUDŻETOWANIA

Możliwość detalicznego planowania sprzedaży wg wielu wymiarów np. rodzaj i wielkość opakowania, region, rodzaj produktu itd.

ŁATWOŚĆ ROZWOJU ROZWIĄZANIA

Możliwość włączania nowych użytkowników w proces budżetowania bez utraty integralność procesu.

INTEGRACJA Z KORPORACYJNYMI SYSTEMAMI

Możliwość bezproblemowej współpracy z korporacyjnym systemami SAP i Hyperion.

0mln zł
przychód w 2015 r
0
obsługiwanych krajów świata
0 mln
sprzedawanych butelek rocznie
0 r.
powstanie loga