Budżetowanie i planowanie w dystrybucji spożywczej

Wdrożone rozwiązania

Budżetowanie, Planowanie, Prophix

Bacardi

Celem projektu było rozwiązanie problemów budżetowania dla: rozproszonych danych w wielu złożonych arkuszach kalkulacyjnych, wielowalutowości rozliczeń, różnych okresów rozliczeniowych oraz integracja z systemami korporacyjnymi SAP i ORACLE. Bacardi Limited jest jednym z największych producentów napojów alkoholowych.

osiągnięte przez Klienta

PRECYZYJNE PLANOWANIE

Precyzyjne planowanie sprzedaży i działań marketingowych.

SKRÓCENIE CZASU

Skrócenie czasu planowania i przygotowania budżetów.

PRZYSPIESZENIE REAGOWANIA

Przyspieszenie reagowania na zmiany sytuacji rynkowej.

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

 • Sprawne, spójne i pełne raportowanie do centrali korporacji,
 • Uzyskanie zdolności szybkiego reagowania na sytuacje rynkowe,
 • Rozwiązanie problemu wielowalutowości rozliczeń,
 • Rozwiązanie problemu integracji z systemami korporacyjnymi – SAP i ORACLE,

ROZWIĄZANIE

Centralna hurtownia danych

 • Import i integracja danych ze wszystkich działów
  i oddziałów firmy,
 • Import i integracja danych historycznych,
 • Dostęp do bieżących danych finansowych, sprzedażowych i marketingowych,

PROPHIX Budżetowanie i planowanie

 • Opracowanie i wdrożenie modelu budżetu odzwierciedlającego wymagania korporacji i krajowe,
 • Wprowadzenie jednego spójnego Rachunku Zysków i Strat,
 • Jednoczesne, automatyczne, wielowariantowe planowanie budżetowe i sprzedażowe uwzględniające różne waluty, okresy rozliczeniowe,
 • Bieżąca integracja planów z danymi z SAP i automatyczne raportowanie do globalnego systemu raportowania korporacji opartego na rozwiązaniach ORACLE,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa planowania poprzez wdrożenie systemu uprawnień dostępu do danych.
 • Włączenie nowych pracowników do planowania działań,
 • Planowanie sprzedaży wg grup towarowych, regionów, sprzedawców,
 • Wdrożenie systemu workflow wspierającego zarządzanie finansami,

UZYSKANE EFEKTY

Zarządczo-kontrolingowe

 • Drastyczne skrócenie czasu planowania i przygotowania budżetów,
 • Poprawa precyzji planowania poprzez włączenie nowych danych (historycznych i funkcjonalnych),
 • Codzienna rewizja budżetu i realizacja potrzeb raportowania okresowego i a vista dla centrali i lokalnych,
 • Automatyczna wielowalutowość wszelkich planów i budżetów,

Sprzedażowo-marketingowe

 • Szybka analityka i raportowanie rynkowe,
 • Precyzyjne planowanie sprzedaży i działań marketingowych,
 • Przyspieszenie reagowania na zmiany sytuacji rynkowej,

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

„Wdrożenie wykonane przez firmę Solemis przebiegło pomyślnie na każdym etapie realizacji. Widoczne było pełne zaangażowanie zespołu wdrożeniowego oraz wiedza, którą zespół chętnie dzielił się z naszymi pracownikami.”

Michał Wysmulski
Finance Director, BACARDI- MARTINI Polska

Przeczytaj pełny list referencyjny

Co zdecydowało o wyborze Solemis

OBSŁUGA SKOMPLIKOWANEGO BUDŻETOWANIA

Możliwość detalicznego planowania sprzedaży wg wielu wymiarów np. rodzaj i wielkość opakowania, region, rodzaj produktu itd.

ŁATWOŚĆ ROZWOJU ROZWIĄZANIA

Możliwość włączania nowych użytkowników w proces budżetowania bez utraty integralność procesu.

INTEGRACJA Z KORPORACYJNYMI SYSTEMAMI

Możliwość bezproblemowej współpracy z korporacyjnym systemami SAP i Hyperion.

0mln zł
przychód w 2015 r
0
obsługiwanych krajów świata
0 mln
sprzedawanych butelek rocznie
0 r.
powstanie loga