Budżetowanie i raportowanie kosztów personelu

Wdrożone rozwiązania

Budżetowanie, raportowanie kosztów personelu

REMONTOWA SA

Celem projektu było wdrożenie rozwiązania pozwalającego na tworzenie budżetu wynagrodzeń oraz korekt budżetowych w zakresie wynagrodzeń oraz czasu pracy. Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. jest jedną z największych firm na Pomorzu. To lider na rynku remontów i przebudów statków. Jest także znaczącym regionalnym pracodawcą.

osiągnięte przez Klienta

PRECYZYJNA KONTROLA KOSZTÓW

Zaimplementowanie zaawansowanych kalkulacji i algorytmów składników wynagrodzeń dostarcza firmie nową, wcześniej niedostępną analitykę

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

Dostęp do bardzo szczegółowych danych na temat wynagrodzeń z możliwością porównywania ich z realizacją, budżetem i prognozą

WCZESNE OSTRZEGANIE

Zautomatyzowanie dostarczania raportów i prognoz kosztów wynagrodzeń, pozwoliło firmie zyskać
czas na reakcję i podejmowanie odpowiednich decyzji

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

 • Tworzenie budżetu wynagrodzeń oraz korekt budżetowych w zakresie wynagrodzeń oraz czasu pracy
 • Generowanie scenariuszy kosztów wynagrodzeń przy zmieniających się parametrach wejściowych
 • Generowanie analiz odchyleń od budżetu oraz prognoz
 • Generowanie analiz statystycznych dotyczących zatrudnienia, czasu pracy, wynagrodzeń i absencji

ROZWIĄZANIE

BUDŻET, WYNAGRODZENIA

 • Planowanie i raportowanie kosztów na poziomie pojedynczego pracownika
 • Silnik kalkulacji automatycznie wyliczający kwoty składników wynagrodzenia i narzutów
 • Automatyczna agregacja kosztów jednostkowych wg wymiarów controllingowych (kategoria zatrudnienia, komórki organizacyjne, typ oraz poziom stanowiska)

RAPORTY, PŁACE I CZAS PRACY

 • Bieżące, operacyjne raportowanie kosztów pracowniczych w układach controllingowych (brygada, kategorie zatrudnienia, komórki organizacyjne itd.)
 • Raportowanie statystyk zatrudnienia i czasu pracy dla potrzeb wewnętrznych
 • Raportowanie statystyk zatrudnienia w układach zewnętrznych (GUS)

UZYSKANE EFEKTY

 • Automatyczne kalkulacje składników wynagrodzeń na podstawie złożonych algorytmów
 • Elastyczność w zarządzaniu, definiowaniu i modyfikacji kalkulacji składników
 • Tworzenie budżetów i prognoz składników wynagrodzeń na poziomie pracowników
 • Raportowanie szczegółów dotyczących wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowników oraz porównywanie realizacji wynagrodzeń z budżetem i prognozą
 • Automatyczna dystrybucja raportów do określonych Dyrektorów Wydziałów, miesięczne raporty i analizy wynagrodzeń według miar i wymiarów zdefiniowanych w modelu
 • Skrócenie czasu przygotowania budżetów i prognoz

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

„Prophix i planowanie personelu jest dla mnie w codziennej pracy bardzo przydatnym narzędziem. Zdecydowanie ułatwia przygotowywanie rocznych budżetów i ich kontrolowanie. A wszystkie dane, raporty i zestawienia są dostępne na jedno kliknięcie.”

Pracownik firmy GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA
Specjalista ds. Planowania i Budżetowania Płac, Gdańska Stocznia REMONTOWA im. J. Piłsudskiego S.A.

Co zdecydowało o wyborze Solemis

SPRAWDZONY PARTNER

Był to kolejny projekt z Klientem. Wcześniejsze zakończone również z dużym sukcesem.

ELASTYCZNOŚĆ ROZWIĄZANIA

Możliwość samodzielnego wpływu na kształt rozwiązania i jego rozwoju.

0 mld zł
przychodów rocznie
0
projektów rocznie
1000
pracowników objętych budżetem