Budżetowanie i raportowanie kosztów w branży medycznej

Wdrożone rozwiązania

Budżetowanie, Raportowanie kosztów, Prophix

Budżetowanie i raportowanie kosztów
osiągnięte przez Klienta

PODNIESIENIE JAKOŚCI ANALIZ I BUDŻETOWANIA

Sprawne przestawianie i drillowanie danych oraz otrzymywanie raportów ad-hoc.

ZMNIEJSZENIE CZASOCHŁONNOŚCI

Przestrzeń do prowadzenia dyskusji, analiz i generowania pomysłów na rozwój firmy.

KONTROLA BŁĘDÓW

Spójność i precyzyjność danych dzięki automatyzacji procesów budżetowych.

JEDNA WERSJA PRAWDY

Brak konieczności ręcznych zmian czy przeklejania danych.

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

 • Skrócenie procesu budżetowania.
 • Uporządkowanie procedury budżetowej.
 • Zwiększenie wiarygodności budżetowania.
 • Wprowadzanie kwartalnych prognoz (forecasts).
 • Uzyskanie automatycznych odchyleń od budżetu i prognoz.
 • Możliwość analizowania opłacalności otwarcia nowej placówki.
 • Kontrolowanie wprowadzania danych podczas pracy grupowej nad budżetami i prognozami.
 • Możliwość odłączania starych i przyłączania nowych placówek.
 • Tworzenie analiz ‘co by było, jeśli…?”
 • Łatwe tworzenie przejrzystych raportów.
 • Standaryzacja raportów.
 • Możliwość tworzenia alokacji przychodów i kosztów.

ROZWIĄZANIE

Dzięki implementacji poszczególnych modeli wielowymiarowych firma osiągnęła następujące korzyści:

 • MODEL BUDŻETOWO-RAPORTOWY P&L – zintegrowane modelowanie wyników (budżet kosztów i przychodów) dla poszczególnych placówek i całej sieci.
 • MODEL PLANOWANIE PERSONELU- automatyzacja procesów związanych z wynagrodzeniami pracowników.
 • MODEL „SLOTY” – ułatwienie procesu alokacji kosztów wspólnych.
 • MODEL BENCHMARKINGOWY- precyzyjna analiza wyników grupy.

   

   

 •  

UZYSKANE EFEKTY

Zaimplementowano poszczególne modele wielowymiarowe, dzięki czemu firma uzyskała:

 • MODEL BUDŻETOWO-RAPORTOWY P&L – najdłużej (już od 2014 roku!) i najintensywniej wykorzystywany model. Stale rozwijany i dostosowywany pod aktualne potrzeby firmy, wraz z jej rozwojem.
 • MODEL PLANOWANIE PERSONELU- którego zadaniem jest planowanie wynagrodzeń pracowników.
 • MODEL „SLOTY” – zapewnia połączenie z danymi z oprogramowaniem dla placówek medycznych MedSoft.
 • MODEL BENCHMARKINGOWY- dający możliwość wewnętrznej analizy i porównywania placówek własnych.

   

   

Poznaj pełny opis wdrożenia u Klienta

DOWIEDZ SIĘ JAK GRUPA SKALUJE DZIAŁALNOŚĆ DZIĘKI WDROŻONYM AUTOMATYZACJOM

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

„Wdrożenie wykonane przez firmę Solemis Group Sp. z o.o przebiegło bardzo sprawnie. Widać, że Panowie mają olbrzymie doświadczenie w tego typu projektach. Szczegółowo przeanalizowali nasze potrzeby i zaproponowali najlepsze rozwiązanie. Ważne jest też to, że bez oporów dzielili się z nami swoją wiedzą, co pozwoliło nam w przyszłości samodzielnie wprowadzać zmiany w modelu i raportach. To zresztą okazało się jedną z mocniejszych stron systemu Prophix. Łatwość obsługi i samodzielnego tworzenia nowych modeli i raportów pozwala nam na szybki rozwój naszego systemy raportowego.”

Piotr Janaszek-Seydlitz,
Dyrektor Finansowy, Enel-Med S.A.

Co zdecydowało o wyborze Solemis

System rozwija się wraz z organizacją

Firma charakteryzuje się dużą dynamiką zmian struktury. Wraz z rozwojem działalności pojawiają się nowe placówki, zmienia się struktura pionów, ewoluuje koncepcja biznesowa. Zaistniała potrzeba wdrożenia rozwiązania, które ewoluowałoby wraz z rozwojem organizacji.

Aktywny udział w procesie wdrożenia

Warsztatowa forma wdrożenia, dzięki której firma uzyskuje niezbędną wiedzę do jak najbardziej efektywnego wykorzystywania rozwiązania.

Elastyczność rozwiązania

Elastyczne wprowadzanie potrzebnych zmian i efektywne analizowanie kluczowych danych bez przestojów w pracy.

0
Placówek partnerskich
0
obsługiwanych pacjentów
0
lekarzy w 60 specjalizacjach
wielowymiarowe modele