Budżetowanie i raportowanie w firmie farmaceutycznej

Wdrożone rozwiązania

Budżetowanie, Raportowanie, Prophix

chiesi poland

Chiesi Poland Sp. z o.o. to jeden z liczących się na świecie producentów nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań leczniczych, koncentrujących się na kilku obszarach terapeutycznych obejmujących przede wszystkim choroby układu oddechowego ze specjalizacją w leczeniu astmy i POChP, neonatologię, transplantologię i choroby rzadkie. 

Potrzeby firmy były większe niż możliwości pliku Excel, na którym dotychczas pracowała firma, przez co jego użytkowanie przestało być efektywne. Pliki nie były w stanie odzwierciedlić wszystkich funkcji alokacji, których dokonuje firma w programie SAP. Wygenerowanie i przetworzenie danych w Excelu było czasochłonne, co wiązało się z irytacją i chęcią zmian, sprawnego obsłużenia procesu budżetowania.

osiągnięte przez Klienta

WZROST EFEKTYWNOŚCI

30% wzrost efektywności pracy i sprawności przekazywania danych.

ZMNIEJSZENIE CZASOCHŁONNOŚCI

Szybkie wykrywanie błędów – możliwość przeglądania również danych archiwalnych.

AUTOMATYZACJA I SPOJNOŚĆ

Automatyzacja powtarzalnych zadań oraz spójność i precyzyjność danych.

DANE W CZASIE RZECZYWISTYM

Nie trzeba czekać na wykonanie ruchu i pracy przez innego pracownika.

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

  • Wyjście z czasochłonnych i nieefektywnych Exceli 
  • Zwiększenie efektywności przez automatyzację niewydajnych procesów ręcznych 
  • Integracja danych z różnych źródeł
  • Budowanie modeli, formatek i procesów – realizowane metodą warsztatową z jednoczesnym szkoleniem użytkowników (budowa modelu P&L, SALES oraz OPEX (Sprzedaż))

ROZWIĄZANIE

W obszarze zagadnień związanych z analizą i rejestracją danych modele umożliwiają wielowymiarową analizę wykonania, planów i odchyleń w układzie:

  • MODEL OPEX – w modelu prowadzono mechanizm wielopoziomowego alokowania kosztów rejestrowanych IO (Internal Order) na poszczególne CC (Cost Center), jak również przeksięgowywania grup kosztów pomiędzy wskazanymi CC.

  • MODEL SALES – zbudowany na podstawie miar potrzebnych do tworzenia szczegółowych planów.

  • MODEL P&L – dane w modelu P&L stanowią wynik rejestracji i przekształceń danych zaewidencjonowanych w modelach OPEX i Sales. Nie odbywa się tu bezpośrednia rejestracja planów.

UZYSKANE EFEKTY

Dzięki implementacji poszczególnych modeli wielowymiarowych firma zyskała:

  • MODEL OPEX – Wymiar 'Właściciel budżetu”, dzięki któremu każdy z uczestników planowania kosztów, ma możliwość rejestracji planów za te unikalne kombinacje IO i pozycji kosztowej, za które jest odpowiedzialny w obrębie jednego szablonu. Możliwość dokładnego odzwierciedlenia wszystkich funkcji alokacyjnych, przez co zwiększyła się efektywność pracy.
  • MODEL SALES – możliwość porównywania wyników sprzedaży, aby tworzyć efektywne plany i dokładne prognozy.
  • MODEL P&L – zautomatyzowane przetwarzanie danych związanych z procesem budżetowania (moduł work-flow) przez co dane trafiały do odpowiednich pracowników oraz czas, dzięki redukcji powtarzalnych zadań.
poznaj cały opis wdrożenia u klienta

CHCESZ ZOBACZYĆ DASHBOARD'Y Z SYSTEMU KLIENTA ?

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

„Wdrożenie dość nietypowe, ponieważ odbyło się w czasie pandemii, w 100% online. Czy współpraca online wpływała na efektywność działań? Zdecydowanie nie, wszystko przebiegło sprawnie i bardzo szybko. System udało się wdrożyć w 2 miesiące!”

Iwona Łupińska-Mirka
Financial Controller, Chiesi Poland Sp. z o.o.

Przeczytaj list referencyjny

Co zdecydowało o wyborze Solemis

Działanie systemu zbliżone do programu Excel

Przy wyborze firma kierowała się tym, aby nowy system był jak najbardziej zbliżony w działaniu i funkcjonowaniu do Excel’a, ale posiadał większe możliwości. Ważne było, aby użytkownicy szybko mogli odnaleźć się w nowym systemie. Prophix spełnił wszystkie kryteria.

Aktywny udział w procesie wdrożenia

Przedstawiciele firmy chcieli uczestniczyć we wdrożeniu i zdobywać wiedzę, dlatego docenili możliwość pracy warsztatowo-wdrożeniowej, która była przez Solemis oferowana.

Dobra cena

Adekwatna do oferowanych możliwości.

Julian Lewandowski

Kilka słów od Szefa Projektu

„Dzięki zaangażowaniu klienta i doskonałemu zrozumieniu charakteru wielowymiarowości większość prac związanych z budową rozwiązania mogliśmy przekierować na użytkownika, co znacząco zmniejszyło koszty oraz skróciło czas realizacji. Całość prac została przeprowadzoną metodą warsztatową.
Dzięki wprowadzeniu wymiaru „właściciel budżetu” cały proces planistyczny udało się znacząco usprawnić i szczelnie ograniczyć dostęp do danych bez potrzeby budowy dużej ilości szablonów.”

Julian Lewandowski
Dyrektor ds. wdrożeń Business Intelligence
0 r.
Rok powstania firmy
0
wielowymiarowe modele OLAP
0 m-ce
zajęło wdrożenie rozwiązania
%
wzrost efektywności pracy

Privacy Preference Center

Necessary

Podmioty, z których rozwiązań korzystamy to: GetResponse, GetSiteControl, Quform, RateMyPost.
Dysponują one własnymi, jasno zdefiniowanymi politykami prywatności, które stanowią zarazem kodeks postępowania gwarantujący należytą dbałość o przetwarzanie danych.

GetResponse, Quform, RateMyPost

Advertising

Zbieranie ciasteczek, umożliwiających dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Google Analytics, Google ADS

Analytics

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Yandex Metrix, Google Anaytics

Other