Budżetowanie i raportowanie w firmie medycznej

Wdrożone rozwiązania

Budżetowanie, Raportowanie, Prophix

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. prowadzi jedną z największych w Polsce sieci szpitali, która świadczy usługi medyczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Działalność medyczna Grupy jest skoncentrowana w obszarach: lecznictwa szpitalnego i ratownictwa medycznego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), podstawowej opieki medycznej (POZ), opieki długoterminowej i paliatywnej oraz rehabilitacji. Grupa Nowy Szpital poszukiwała systemu, który pozwoli na sprawne przeprowadzenie procesu budżetowania z możliwością jednoczesnej pracy wielu ludzi.

osiągnięte przez Klienta

SKRÓCENIE CZASU

Aż o połowę skrócony czas przekazywania informacji zarządczej do zarządu grupy czy koordynatorów. 

SZYBKA REAKCJA

Szybki i bieżący wgląd w realizację budżetu, możliwość szybkiej reakcji na odchylenia.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

Z początkowego założenia, narzędzie do planowania i budżetowania, stało się również platformą controllingową i analityczną.

SPOJRZENIE WIELOWYMIAROWE

Szerokie spojrzenie na dane zapewnia wielowymiarowy model.

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

 • Zastąpienie arkuszy Excel systemem konsolidującym dane w jednym miejscu;

 • Włączenie wszystkich szpitali należących do grupy w proces budżetowania;

 • Szybkie wariantowaniu wersji budżetu;

 • Eliminacja ręcznego „ściągania danych” z różnych działów;

 • Wsparcie procesów planistycznych – narzędzie ma umożliwić pracę wielu ludzi w jednoczesnym czasie, ale w taki sposób aby finalnie poszczególne elementu tego planu złożyły się w całość.

ROZWIĄZANIE

Grupa Nowy Szpital jest świetnym przykładem pozyskiwaniach danych z wielu działów firmy i gromadzenia ich w obrębie jednego systemu controllingowego Prophix. Narzędzie wspiera przepływ danych między działami: sprzedaż, kadry i HR, finanse i controlling, księgowość.

 • Model Rachunku Zysków i Strat – model planistyczno – controllingowy, wspierający pracę działu finansowego i stanowi najintensywniej wykorzystywany model.
 • Model Należności i Zobowiązań – zbiera dane rozrachunków z kontrahentami.
 • Model Planowania Inwestycji i Remontów – powiązanie modelu z innymi kostkami Amortyzacja, Finansowanie, Rachunek Zysków i Strat daje możliwość szerokiego planowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Model Personel ściśle połączony jest z bazą kadrowo-płacową co daje możliwości stałego monitoringu odchyleń od budżetu oraz ciągłej aktualizacji o nowo-zatrudnianych pracowników.
 • Model typowo statystyczny – gromadzi dane związane ze statystyką medyczną.

UZYSKANE EFEKTY

 • Szerokie spojrzenie na dane zapewnia teraz wielowymiarowy model.
 • Skrócenie ścieżki przekazywania danych – wcześniej czasochłonne i ręczne. Dane przechodziły przez wiele działów i wymagane było zaangażowania wielu ludzi. Obecnie każdy może pozyskać potrzebne mu dane za pomocą kilku kliknięć.
 • Efektywny i sprawny benchmarking szpitali w obrębie grupy.
 • Aż o połowę skrócił się czas przekazywania informacji zarządczych do zarządu grupy czy koordynatorów, która jest dla nich ogromnym wsparciem w codziennej pracy i podejmowaniu decyzji strategicznych.
 • Szybki i bieżący wgląd w realizację budżetu, możliwość szybkiej reakcji na odchylenia.
 • Uzyskanie kompleksowego narzędzia, które w początkowych założeniach miało być typowym narzędziem do planowania i budżetowania, a ewoluowało na plus w stronę controllingową i analityczną.
poznaj cały opis wdrożenia u klienta

CHCESZ ZOBACZYĆ DASHBOARD'Y Z SYSTEMU KLIENTA ?

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

„Doceniamy świetną symbiozę narzędzia. Ułatwia koordynację wielu działów: sprzedaż, finanse, kadry, księgowość. Skraca czas raportowania, pozyskiwania danych, benchmarking szpitali.”

Paweł Parys
Analityk finansowy, Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

Co zdecydowało o wyborze Solemis

ŚWIETNA PREZENTACJA SYSTEMU

 Pokazanie jak system Prophix skutecznie radzi sobie z dużymi bazami danych, jak je porządkuje i jak je potem można analizować.

WSPARCIE ZESPOŁU SOLEMIS

Bieżące wsparcie i zaangażowanie już na początku rozmów.

ZROZUMIENIE POTRZEB

Konsultant Solemis Group na spotkanie przychodził z gotowym planem na budowę modelu, dlatego praca bardziej opierała się na dopracowywaniu szczegółów, niż samym wypracowywaniu pomysłów na jego budowę.

CENA

Mieszcząca się w założonym budżecie.

0
szpitali powiatowych w 3 województwach
0 m-cy
zajęło wdrożenie w całej grupie
0
Pracowników w obrębie grupy
1000
poradni specjalistycznych

Privacy Preference Center

Necessary

Podmioty, z których rozwiązań korzystamy to: GetResponse, GetSiteControl, Quform, RateMyPost.
Dysponują one własnymi, jasno zdefiniowanymi politykami prywatności, które stanowią zarazem kodeks postępowania gwarantujący należytą dbałość o przetwarzanie danych.

GetResponse, Quform, RateMyPost

Advertising

Zbieranie ciasteczek, umożliwiających dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Google Analytics, Google ADS

Analytics

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Yandex Metrix, Google Anaytics

Other