Budżetowanie i raportowanie zleceń produkcyjnych

Wdrożone rozwiązania

Budżetowanie, Raportowanie, Analizy, Prophix

REMONTOWA SA

Celem projektu było wdrożenie nowoczesnego systemu do budżetowania, śledzenia oraz raportowania zleceń oraz automatyzacja procesów budżetowych (zleceń, kosztów pośrednich) i planistycznych. Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. jest jedną z największych firm na Pomorzu. To lider na rynku remontów i przebudów statków. Jest także znaczącym regionalnym pracodawcą.

osiągnięte przez Klienta

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

Możliwość budżetowania i kontroli każdego zlecenia produkcji podstawowej i pomocniczej na tych samych zasadach.

UPROSZCZENIE PLANOWANIA

Uproszczenie planowania i budżetowania zleceń oraz zwiększenie kontroli ich realizacji dzięki integracji danych w pulpitach menedżerskich.

AUTOMATYCZNA KONSOLIDACJA

Automatyczna konsolidacja (finansowa i zarządcza) danych ze wszystkich zleceń oraz danych z pozostałej działalności Grupy.

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

 • Wdrożenie głównego narzędzia raportowego do budżetowania, śledzenia oraz raportowania:
  • zleceń produkcji podstawowej (zlecenia remontów i przebudów statków i platform, zlecenie usługowe),
  • zleceń produkcji pomocniczej (zlecenia inwestycyjne, remontów własnych, pomocnicze),
 • Pełna automatyzacja procesów budżetowych (zleceń, kosztów pośrednich) i planistycznych oraz możliwość analiz wykonalności w układzie wielowymiarowym z pozycji jednego systemu informatycznego,

ROZWIĄZANIE

Centralna hurtownia danych

 • Import danych z systemu ERP ORACLE, systemów kooperacji, systemów raportujących pracochłonność i materiałochłonność zleceń oraz technologię ich realizacji,

PROPHIX Budżetowanie i raportowanie zleceń produkcyjnych

 • Opracowanie 4 modeli biznesowych: Model Zlecenia, Model Koszty Pośrednie, Model Kooperacja, Model Finanse,
 • Stworzenie Pulpitu Kierownika: skupienie w jednym interfejsie wszystkich informacji potrzebnych do prowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych projektów z możliwością analiz ogólnych ale także drążenia danych do dokumentów źródłowych,
 • Opracowanie mechanizmów i reguł alokacji kosztów wydziałowych na poszczególne zlecenia produkcyjne w zależności od branży,
 • Objęcie zleceń produkcji pomocniczej tymi samymi procedurami co produkcji podstawowej,
 • Ujęcie w wynikach, wersjach i scenariuszach danych ze wszystkich typów produkcji,
 • Zapewnienie możliwości filtrowania i drążenia danych źródłowych dla każdego zlecenia i użytkownika,
 • Stworzenie systemu uprawnień dla poszczególnych ról w procesach biznesowych,

UZYSKANE EFEKTY

 • Możliwość budżetowania i kontroli każdego zlecenia produkcji podstawowej i pomocniczej na tych samych zasadach,
 • Uproszczenie planowania i budżetowania zleceń oraz zwiększenie kontroli ich realizacji dzięki integracji danych w pulpitach menedżerskich,
 • Automatyczna konsolidacja (finansowa i niefinansowa) danych ze wszystkich zleceń oraz danych z pozostałej działalności Grupy,
 • Uwolnienie zasobów GS Remontowa dzięki automatyzacji procesów finansowo-controllingowych,

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“Firma Solemis Group zrealizowała na rzecz Gdańskiej Stoczni “Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. dostawę oprogramowania oraz wdrożenie hurtowni danych wraz z systemem do planowania i raportowania Prophix. Zrealizowany przez Solemis kontrakt został wykonany terminowo oraz zgodnie z warunkami zamówienia. Dotychczasowa współpraca z Solemis Group pozwala nam udzielić rekomendacji oraz polecić usługi firmy przyszłym zleceniodawcom”

Wiesław Szalk
Kierownik Działu Administrowania Systemami Informatycznymi, Gdańska Stocznia “REMONTOWA”

Co zdecydowało o wyborze Solemis

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE

Zaproponowaliśmy rozwiązanie dedykowane do zarządzania projektami i tzw panel kierownika projektu.

SKALOWALNOŚĆ

Możliwość jednoczesnej pracy kilkudziesięciu pracowników na starcie i rozwój w przyszłości bez wymiany systemu.

ZWROT Z INWESTYCJI

Zarząd firmy ocenił, że inwestycja powinna zwrócić się w krótkim czasie.

0 mld zł
przychodów rocznie
0
projektów rocznie
0 %
całej produkcji stoczniowej w Polsce

Privacy Preference Center

Necessary

Podmioty, z których rozwiązań korzystamy to: GetResponse, GetSiteControl, Quform, RateMyPost.
Dysponują one własnymi, jasno zdefiniowanymi politykami prywatności, które stanowią zarazem kodeks postępowania gwarantujący należytą dbałość o przetwarzanie danych.

GetResponse, Quform, RateMyPost

Advertising

Zbieranie ciasteczek, umożliwiających dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Google Analytics, Google ADS

Analytics

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Yandex Metrix, Google Anaytics

Other