Budżetowanie i rozliczanie projektów w branży wydawniczej

Wdrożone rozwiązania

Budżetowanie, Prophix

operon

Celem projektu było oparcie całego procesu rocznego budżetowania łącznie z rewizjami na jednolitym systemie. Dzięki temu ułatwiona miała być kontrola rentowności i budżetowanie projektów wydawniczych. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON jest firmą, która aktywnie działa na polskim rynku publikacji edukacyjnych.

osiągnięte przez Klienta

POZNANIE RZECZYWISTYCH KOSZTÓW

Uzyskanie wartości rzeczywistych kosztów wytworzenia produktów.

OPTYMALIZACJA

Optymalizacja planowania zapotrzebowania na wyroby.

AUTOMATYZACJA

Automatyzacja księgowań.

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

 • Oparcie całego procesu budżetowania łącznie z rewizjami na jednolitym systemie,
 • Budżetowanie projektów wydawniczych pojedynczo i zbiorczo,
 • Rozliczenia projektów i kontrola ich rentowności,

ROZWIĄZANIE

 • 3 modele:
  • Budżet – model główny gromadzący informację na temat RZiS, Bilansu i Cashflow,
  • Koszty ogólne – model analityczny wspierający kontrolę kosztów z podziałem na MPK, linie biznesowe i projekty,
  • Model Przychody i Koszty na Produktach,
 • II Etap Rozliczanie kosztów na podstawie danych uzyskanych z raportowania,

UZYSKANE EFEKTY

 • Uzyskanie wartości rzeczywistych kosztów wytworzenia produktów,
 • Optymalizacja planowania zapotrzebowania na wyroby,
 • Automatyzacja księgowań,

Co zdecydowało o wyborze Solemis

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ BRANŻOWYCH

Możliwość tworzenia prognoz kroczących dla różnych projektów i uwzględnienie sezonowości.

WIEDZA KONSULTANTÓW

Byliśmy w stanie przeszkolić pracowników Klienta i zaproponować odpowiednie rozwiązania w dziale controllingu.

0 mln zł
przychodu
0
zatrudnionych pracowników
0 mln
sprzedawanych książek rocznie