Budżetowanie kosztów i raportowanie procesów biznesowych na Wyższej Uczelni

Wdrożone rozwiązania

budżetowanie, raportowanie, procesy biznesowe, prophix

Celem wdrożenia było ujednolicenie i skrócenie czasu procesu budżetowania kosztów oraz raportowania. Ponadto usprawnienie i zautomatyzowanie procesu planowania i budżetowania kosztów firmy, przy założeniach stosowania samodzielnych metod budżetowania w najlepszej uczelni biznesowej w Europie Środkowej.

osiągnięte przez Klienta

USPÓJNIENIE INFORMACJI

Uspójnienie i zestawienie w jednym repozytorium informacji z różnych źródeł danych

WYELIMINOWANIE EXCELI

Eliminacja nieefektywnych plików Excel, które paraliżowały pracę 

TRANSFER WIEDZY

Dzięki metodzie warsztatów wdrożeniowych, możliwe było przeniesienie know-how działania aplikacji na Klienta

MODUŁ WORK-FLOW

Moduł rozdziela zadania i daje możliwość podejrzenia zmian w budżecie w czasie rzeczywistym dla wszystkich użytkowników.

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

 • Ujednolicenie i skrócenie czasu procesu budżetowania kosztów oraz raportowania
 • Usprawnienie i zautomatyzowanie procesu planowania i budżetowania kosztów firmy, przy założeniach stosowania samodzielnych metod budżetowania
 • Uzyskanie efektu „jednej wersji prawdy” – hurtownia zasilana różnymi systemami źródłowymi
 • Skrócenie czasu pracy menedżerów związanego z pracami budżetowymi i raportowymi

ROZWIĄZANIE

 • Wdrożenie rozwiązania CPM Prophix – 4 modeli biznesowych: BUDŻET KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, BUDŻET KOSZTÓW, BUDŻET PRZYCHODÓW, BUDŻET WYNAGRODZEŃ
 • Automatyzacja procesów finansowych dzięki work-flow w aplikacji Prophix: budżetowanie kosztów w trybie miesięcznym i rocznym, raportowania i planowania przychodów, planowania jednostek organizacyjnych, porównania szczegółowe i ogólne, odchylenia, szanse i zagrożenia.
 • Import i integracja danych z systemu ERP SIMPLE
 • Zautomatyzowanie procesów finansowych: budżetowanie kosztów, planowanie kosztów oraz raportowanie odchyleń i analiz

UZYSKANE EFEKTY

 • Najważniejszy zwrot z inwestycji – skrócenie czasu budżetowania
 • „Jedna wersja prawdy” –informacje zarządcze w jednym miejscu na podstawie prawidłowych danych
 • Możliwość szybkiego reagowania na zagrożenia i odchylenia od planu
 • Transfer wiedzy – dzięki metodzie warsztatów wdrożeniowych, możliwe było przeniesienie know-how działania aplikacji na Klienta
 • Eliminacja nieefektywnych plików Excel, które paraliżowały pracę przez zbyt dużą ilość danych i zbyt długi czas wykonania, przy czym nie było pewności, która wersja jest ostateczną
 • Zautomatyzowanie procesu budżetowania – moduł work-flow, który rozdziela zadania i daje możliwość podejrzenia zmian w budżecie w czasie rzeczywistym dla wszystkich użytkowników.
 • Dzięki funkcji work-flow, firma ma możliwość realizowania nawet najbardziej złożonych procesów budżetowych przy jednoczesnym zaangażowaniu wielu uczestników procesu

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

„Zespół firmy Solemis wdrażający system posiadał duże doświadczenie i wysokie kompetencje. Wdrożenie odbywało się w formie warsztatów, które uznaliśmy za najlepszą formę wdrożenia w przypadku naszej Uczelni.
Projekt został zrealizowany w terminie. Najważniejszą korzyścią jaką osiągnęliśmy, to skrócony czas budżetowania.”

prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki
Rektor

Co zdecydowało o wyborze Solemis

DOBRE DOŚWIADCZENIA

Kompleksowe spełnienie potrzeb w zakresie budżetowania zdobyte wcześniej u partnera firmy Solemis

KOMPLETNY SYSTEM

W jednej cenie Klient otrzymuje wszystkie niezbędne moduły do pracy i może je wdrożyć w dowolnym momencie.

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Przyjazny sposób przejścia na nowy system dla wszystkich pracowników – bardziej lub mniej zaawansowanych 

0 mln zł
rocznych przychodów
0
studiujących narodowości
0
pracowników
r.
rozpoczęcie działalności