Budżetowanie kosztów w firmie wodociągowo–kanalizacyjnej

Wdrożone rozwiązania

BUDŻETOWANIE, CONTROLLING, Prophix

aquanet

Celem wdrożenia było zautomatyzowanie procesów działu controllingu, na potrzeby dostarczania informacji zarządczej dla Managerów firmy, ułatwienie zarządzania pracą grupową nad budżetem oraz dostęp do kluczowych informacji nt działalności firmy w jednym rozwiązaniu. Aquanet jest wiodącą w Polsce grupą spółek świadczących usługi wodociągowo-kanalizacyjne.

osiągnięte przez Klienta

ALERTY I POWIADOMIENIA

Możliwość szybkiego reagowania na zagrożenia i odchylenia od planu

ZAUTOMATYZOWANE BUDŻETOWANIE

Skrócenie czasu oraz łatwość zbierania informacji do tworzenia budżetów

JEDNO ŹRÓDŁO PRAWDY

Liczne formuły i kalkulacje ujęte w jednym repozytorium w przeciwieństwie do Excela

MODUŁ WORK-FLOW

Realizacja bardzo złożonych procesów budżetowych przy jednoczesnym zaangażowaniu wielu uczestników procesu.

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

 • Zautomatyzowanie procesów działu controllingu, na potrzeby dostarczania informacji zarządczej dla Managerów firmy
 • Ułatwienie zarządzania pracą grupową nad budżetem
 • Dostęp do kluczowych informacji nt działalności firmy w jednym rozwiązaniu
 • Opieranie decyzji biznesowych na „jednym źródle prawdy”
 • Uzyskanie większej ilości czasu na samo analizowanie danych (zbyt dużo czasu zajmuje ich przygotowanie)

ROZWIĄZANIE

 • Wdrożenie aplikacji controllingowej PROPHIX, w której zbudowane zostały modele biznesowe, realizujące:
  1. budżetowanie kosztów wg MPK, na kontach rodzajowych w czasie [miesiąc/kwartał/rok], z możliwością automatycznego raportowania danych bieżąco lub narastająco, wg kilku zestawów/wersji danych takich jak: wykonanie/budżet/prognoza
  2. budżetowanie kosztów zlecenia, wg zasad jak przy kosztach, z tą różnicą, że dodatkowym wymiarem planistycznym jest jeszcze wymiar ZLECENIA
 • Zautomatyzowane procesy zasilania danych z systemów źródłowych SAP oraz SZD
 • Bieżąca możliwość analizowania i raportowania takich informacji jak:
  realizacja kosztów i przychodów, wynagrodzeń, szkoleń, kosztów marketingu

UZYSKANE EFEKTY

 • Najważniejszy zwrot z inwestycji – skrócenie czasu budżetowania
 • Łatwość zbierania informacji przez dział controllingu
 • Szybsze scalanie i agregowanie danych.
 • „Jedna wersja prawdy” – informacje zarządcze w jednym miejscu
 • Możliwość szybkiego reagowania na zagrożenia i odchylenia od planu
 • Eliminacja nieefektywnych plików Excel, które paraliżowały pracę i generowały błędy
 • Zautomatyzowanie procesu budżetowania – moduł work-flow, który rozdziela zadania i daje możliwość podejrzenia zmian w budżecie w czasie rzeczywistym dla wszystkich użytkowników.
 • Dzięki funkcji work-flow, firma ma możliwość realizowania nawet najbardziej złożonych procesów budżetowych przy jednoczesnym zaangażowaniu wielu uczestników procesu
poznaj cały opis wdrożenia u klienta

CHCESZ ZOBACZYĆ DASHBOARD'Y Z SYSTEMU KLIENTA ?

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“Korzyści uzyskane z wdrożenia systemu PROPHIX to m.in. zwiększenie możliwości analizowania nakładów finansowych prowadzonych projektów inwestycyjnych (ok. 200 jednocześnie); skrócenie o ok. 30% procesów budżetowania kosztów i zleceń; wyeliminowanie większości błędów i opóźnień w procesach planowania i budżetowania. Bazując na naszych doświadczeniach rekomendujemy Solemis Group Jako dostawcę systemów informatycznych dla działów controllingu i finansów”

Michał Fornal
Wiceprezes zarządu, AQUANET S.A.

Co zdecydowało o wyborze Solemis

ŁATWA INTEGRACJA

Integracja z aktualnymi systemami Klienta zarówno ERP-SAP jak i systemem obiegu dokumentów.

WYBÓR PARTNERA

Firma Prophix posiada wielu dostawców i to klient wybiera partnera, z którym chce współpracować

OBSŁUGA DUŻEJ FIRMY

Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników.

0 tys osób
zaopatrywanych w wodę
0 mln m3
sprzedanej wody
0
pracowników
mln zł
całkowita wartość inwestycji w roku 2019

Privacy Preference Center

Necessary

Podmioty, z których rozwiązań korzystamy to: GetResponse, GetSiteControl, Quform, RateMyPost.
Dysponują one własnymi, jasno zdefiniowanymi politykami prywatności, które stanowią zarazem kodeks postępowania gwarantujący należytą dbałość o przetwarzanie danych.

GetResponse, Quform, RateMyPost

Advertising

Zbieranie ciasteczek, umożliwiających dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Google Analytics, Google ADS

Analytics

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Yandex Metrix, Google Anaytics

Other