Business Intelligence w produkcji i dystrybucji upraw roślinnych

Wdrożone rozwiązania

Business Intelligence, Controlling, Planowanie, Analizy, Raportowanie, Targit, Prophix

Celem wdrożenia w firmie Scandagra Polska Sp. z o.o.o (firma jest częścią szwedzko-duńskiej grupy kapitałowej. Bezpośrednimi udziałowcami spółki są firmy będące liderami na rynku rolnym w Europie – DLG oraz Lantmännen) było zbudowanie hurtowni danych w celu połączenia, oczyszczenia i ujednolicenia danych w organizacji przy jednoczesnym zachowaniu wielu indywidualnych „wyjątków” oraz ujednolicenie raportów i analiz, aby wszyscy użytkownicy mogli pracować na „jednej wersji prawdy”.

osiągnięte przez Klienta

ALERTY

Możliwość szybkiego reagowania na zagrożenia, odchyleń od planu

ZMNIEJSZENIE CZASOCHŁONNOŚCI

Zmniejszenie czasu dostępu do danych – na bieżąco/na żądanie

SAMODZIELNOŚĆ

Samodzielne zarządzanie i rozwijanie modeli danych o dodatkowe źródła i informacje

ODCIĄŻENIE DZIAŁU IT

Minimalizacja udziału IT w procesie budowania i dostarczania kolejnych danych biznesowych

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

 • Zbudowanie hurtowni danych w celu połączenia, oczyszczenia i ujednolicenia danych w organizacji przy jednoczesnym zachowaniu wielu indywidualnych „wyjątków”
 • Dostęp do najważniejszych danych w jednym narzędziu informatycznym
 • Ujednolicenie raportów i analiz, aby wszyscy użytkownicy mogli pracować na „jednej wersji prawdy”
 • Przeniesienie odpowiedzialności za opiekę nad systemem BI z działu IT na dział controllingu
 • Dostarczenie intuicyjnej i prostej w obsłudze aplikacji BI dla samodzielnego budowania własnych analiz i raportów

ROZWIĄZANIE

 • Modele danych zawierające kluczowe informacje dla biznesu wg wymienionych obszarów: Finanse, Sprzedaż, Zamówienia, Magazyny i zapasy, Zakupy, Transport, Należności i zobowiązania, Bankowość, Zatrudnienie, Bilans. 
 • Aplikacja PROPHIX służąca do planowania i forecastowania + aplikacja  BI TARGIT
  jako warstwa wizualizacyjna i raportowa
 • Import i integracja danych z systemu ERP SIMPLE + autorskie rozwiązania, wraz z danymi historycznymi
 • Automatyzacja procesów finansowych dzięki work-flow w aplikacji Prophix: budżetowanie kosztów, raportowanie, planowanie strategiczne (długoterminowe), analiza rentowności, planowanie przychodów, kokpity i karty wyników
 • Bieżąca i rzetelna ocena najważniejszych KPI w mobilnej aplikacji BI : rentowność sprzedaży, marże na handlowcach i grupach produktowych, analiza aktywności handlowców w krótkim czasie, alokacja kosztów, analiza aktywnych klientów, struktura wiekowa zapasów, rentowność programów lojalnościowych.  

UZYSKANE EFEKTY

 • Zmniejszenie czasu dostępu do danych – na bieżąco/na żądanie
 • Prostota i intuicyjność w budowaniu analiz i raportów
 • Minimalizacja udziału IT w procesie budowania i dostarczania kolejnych danych biznesowych
 • Eliminacja ryzyka błędnych danych – zastąpienie Excela aplikacjami BI/CPM
 • „Jedna wersja prawdy” – cała organizacja pracuje na tych samych danych
 • Możliwość szybkiego reagowania na zagrożenia, odchyleń od planu (alerty)
 • Samodzielne zarządzanie i rozwijanie modeli danych o dodatkowe źródła i informacje

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

„Wdrożenie wykonane przez firmę Solemis Group przebiegło pomyślnie na każdym etapie realizacji. Widoczne było pełne zaangażowanie zespołu wdrożeniowego oraz wiedza, która chętnie była dzielona z naszymi pracownikami. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom uzyskaliśmy proste i intuicyjne narzędzie do budowania analiz i raportów dla całej organizacji. Skrócił się również czas dostępu do danych. Dzięki zastosowaniu hurtowni danych, wyeliminowane zostało również ryzyko pracy na błędnych informacjach – „jedna wersja prawdy”.

Erik Haaber
Członek Zarządu, Scandagra Polska Sp. z o.o.

Co zdecydowało o wyborze Solemis

DOBRE REFERENCJE

Potwierdzone referencje z Danii – firmy z grupy kapitałowej

KOMPLETNY SYSTEM

W jednej cenie Klient otrzymuje wszystkie niezbędne moduły do pracy i może je wdrożyć w dowolnym momencie.

SZYTY NA MIARĘ

Narzędzia szyte na miarę, co spowodowało spełnienie oczekiwań dzięki temu, że system jest dostosowany do potrzeb klienta.

0
kostek OLAP
0 mln zł
przychodu
0r.
rozpoczęcie działalności
tys. ton
pojemność silosów