Planowanie kosztów i przychodów dla sieci hurtowni materiałów budowlanych

Wdrożone rozwiązania

Planowanie kosztów i przychodów, Prophix

psb
osiągnięte przez Klienta

WZROST EFEKTYWNOŚCI

Narzędzie do sprawnego zarządzania procesem budżetowania i jego kontroli. 

ZMNIEJSZENIE CZASOCHŁONNOŚCI

Uwolnienie zasobu czasu, który był poświęcany na weryfikację i agregację danych, aby zespół finansów mógł poświęcić się kreowaniu rozwoju biznesu.

AUTOMATYZACJA

Wyposażenie działu finansowego w wiedzę niezbędną do tworzenia scenariuszy i wariantów rozwoju biznesu.

DANE W CZASIE RZECZYWISTYM

raportowania rachunku wyniku na bazie danych historycznych wykonania i budżetu. 

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

  • Wyjście z czasochłonnych i nieefektywnych Exceli 
  • Zwiększenie efektywności przez automatyzację niewydajnych procesów ręcznych 
  • Automatyzacji procesu budżetowania
  • Budowanie modeli, formatek i procesów – model RZiS

ROZWIĄZANIE

W obszarze zagadnień związanych z analizą i rejestracją danych modele umożliwiają wielowymiarową analizę wykonania, planów i odchyleń w układzie:

  • MODEL RZiS – do raportowania rachunku wyniku na bazie danych historycznych (wykonanie) i budżetowych. 

  • MODEL P&L – powstał jeden główny model, który sumuje szablony z poszczególnych działów firmy. 

UZYSKANE EFEKTY

Dzięki implementacji poszczególnych modeli wielowymiarowych firma zyskała:

  • MODEL RZiS – zagwarantował opracowanie procesów alokacji wybranych kosztów, raportowanie wyniku rachunku zysków i strat po działach, korzystanie z funkcjonalnego kokpitu menadżerskiego, który ułatwia odczytywanie informacji a w rezultacje podejmowanie decyzji.
  • MODEL P&L – zapewnił zautomatyzowane przetwarzanie danych związanych z procesem budżetowania przez co dane trafiały do odpowiednich pracowników oraz czas, dzięki redukcji powtarzalnych zadań.

WSPIERAMY ORGANIZACJE W TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Julian Lewandowski

Kilka słów od Szefa Projektu

„Dzięki zaangażowaniu klienta i doskonałemu zrozumieniu procesów, współpraca przebiegła bardzo sprawnie. Całość prac została przeprowadzoną metodą warsztatową, gdzie dzieliliśmy się swoją wiedzą. Dostosowaliśmy funkcjonalności rozwiązania do specyficznych potrzeb firmy, tak aby rozwiązanie było wykorzystywane w maksymalnym zakresie.

Julian Lewandowski
Dyrektor ds. wdrożeń Business Intelligence

Co zdecydowało o wyborze Solemis

Wyjście z Exceli

Przy wyborze firma kierowała się tym, aby nowy system pozwolił na zautomatyzowanie ręcznych działań prowadzonych w arkuszach Excel. Ważne było, aby użytkownicy szybko mogli odnaleźć się w nowym systemie. Prophix spełnił wszystkie kryteria.

Aktywny udział w procesie wdrożenia

Przedstawiciele firmy chcieli uczestniczyć we wdrożeniu i zdobywać wiedzę, dlatego docenili możliwość pracy warsztatowo-wdrożeniowej, która była przez Solemis oferowana.

Chcesz dowiedzieć się jak takie wdrożenie może wyglądać u Ciebie?

Skontaktuj się z nami

Co klienci mówią o współpracy z nami?

„Wdrożenie wykonane przez firmę Solemis przebiegło pomyślnie na każdym etapie realizacji. widoczne było pełne zaangażowanie zespołu wdrożeniowego oraz wiedza, którą zespół chętnie dzielił się z naszymi pracownikami.”

Michał Wysmulski
Finance Director, Bacardi Martini Polska

„Już pierwsze analizy wprowadziły rewolucję w naszej ofercie. Pokazały preferencje klientów i pomogły pozbyć się mało dochodowych produktów oraz zbudować zupełnie nowe na podstawie analiz sprzedaży zestawów komponowanych przez samych klientów. Przewidujemy, że możliwość bardziej szczegółowego badania naszych budżetów przyniesie ten sam efekt”

Katarzyna Rostkowska
Menedżer Działu Kontrolingu, Telepizza

“System PROPHIX spełnił doskonale nasze oczekiwania, jeśli chodzi o elastyczność i możliwości dopasowywania metod budżetowania do naszych potrzeb, przy jednoczesnym zachowaniu spójności budżetu i wydajności całego procesu. Obsługa systemu jest intuicyjna i łatwa, interfejs oraz poszczególne aplikacje przejrzyste i przyjazne dla użytkowników”

Wojciech Marchlewski
Kontroler Finansowy Grupy, Animex S.A.

“Najistotniejszym elementem wdrożenia było opracowanie modelu kalkulacji kosztów wytwarzania wyrobów gotowych. Dodatkowo wdrożenie rozwiązania Prophix wspiera nasze przedsiębiorstwo w obszarach zarządzania strategicznego oraz raportowania finansowego”
“Firma Austrotherm Sp. z o.o. potwierdza, że wszystkie prace zostały wykonane z dużą starannością i profesjonalizmem, a system PROPHIX w pełni spełnia wymagania przedsiębiorstwa”

Bogdan Chlebowski
Manager IT, Austrotherm Sp. z o.o.

“Firma Solemis Group zrealizowała na rzecz Gdańskiej Stoczni “Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. dostawę oprogramowania oraz wdrożenie hurtowni danych wraz z systemem do planowania i raportowania Prophix. Zrealizowany przez Solemis kontrakt został wykonany terminowo oraz zgodnie z warunkami zamówienia. Dotychczasowa współpraca z Solemis Group pozwala nam udzielić rekomendacji oraz polecić usługi firmy przyszłym zleceniodawcom”

Wiesław Szalk
Kierownik Działu Administrowania Systemami Informatycznymi, Gdańska Stocznia “REMONTOWA” im. J.Piłsudskiego S.A.

“Firma Solemis świadczyła Iglotex szereg usług wdrożeniowych, doradczych oraz szkoleniowych w obszarze wdrożenia dedykowanych rozwiązań Business Intelligence oraz nowoczesnych narzędzi kontrolingowych (systemy BI Targit oraz Prophix). Iglotex potwierdza, że wszystkie prace zostały wykonane z dużą starannością i profesjonalizmem i poleca firmę Solemis Group jako solidnego, rzetelnego i terminowego wykonawcę.”

Józef Kostecki
Z-ca Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju, Iglotex S.A.