Jacek Antczak

Starszy Doradca Biznesowy

W Solemis Group odpowiada za budowę relacji z nowymi Klientami na bazie sprzedaży doradczej i optymalizacji rozwiązań zwiększających efektywność biznesu. Pełni również funkcję zastępcy dyrektora handlowego.

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Organizacja i Zarządzanie. W okresie późniejszym szkolił się w zakresie psychologii przywództwa i zarządzania procesami.

Swoje kompetencje zawodowe budował w branży finansowej w projektach związanych z kreowaniem i wdrażaniem strategii sprzedaży, projektach informatycznych, marketingowych oraz zarządzał dużymi rozproszonymi strukturami sprzedaży.

Realizował dedykowane projekty optymalizacji procesów w firmach produkcyjnych i usługowych. Metodyka w działaniu, strategicznie i systemowe myślenie, kreatywne poszukiwanie rozwiązań to jego model pracy.

Wyznaje zasadę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Profesjonalny, kompetentny i sumienny. Ceniony przez zespół za ogromną wiedzę w zakresie zarządzania procesowego. Doskonale zorientowany w problemach, zarówno branżowych jak i stanowiskowych. Dzięki temu potrafi proponować rozwiązania idealnie pasujące do potrzeb organizacji.

Zamiłowania:

Odwiedź profil na Linkedin

Jacek Antczak Senior Business Consultant

Doświadczenie zawodowe

2020 - dzisiaj

Solemis Group, Senior Business Consultant

2019 - 2020

Projekt doradczy dla ZINA Sport

2017-2019

Saltus Ubezpieczenia, Asekuracja Sp. z o.o. , Manager ds. Kluczowych Klientów

2013-2017

TUW SKOK, TU SKOK ŻYCIE SA, Asekuracja Sp. z o.o., Manager ds. Kluczowych Klientów

2011-2012

TUW SKOK, TU SKOK ŻYCIE SA, Asekuracja Sp. z o.o. , Regionalny Manager Sprzedaży

2008-2011

TUW SKOK, TU SKOK ŻYCIE SA, Asekuracja Sp. z o.o., Specjalista ds. Sprzedaży

2018-2019

Studia Podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, Zarządzanie procesowe

2009-2010

Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, Psychologia przywództwa

2005-2007

Studia Magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, Organizacja i zarządzanie