Jak analiza Cash Flow poprawia sytuację finansową organizacji?

Cash flow, jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania finansami w każdej organizacji. To właśnie dzięki prawidłowej analizie przepływów pieniężnych, możliwe jest zidentyfikowanie potencjalnych problemów finansowych i podjęcie odpowiednich kroków, aby je rozwiązać.
Niestety, firmy nadal mają trudności z prawidłową analizą cash flow, a wiele z nich opiera się na arkuszach Excel. Choć umożliwiają one wykonanie pewnych przeliczeń, to nie są w stanie uwzględnić wszystkich ważnych czynników wpływających na przepływ gotówki. Klienci poszukują rozwiązań, które pozwolą im na bardziej zaawansowaną i dokładną analizę. Wiele z nich dostrzega rozwiązanie swojego problemu w oparciu o bazy pośrednie i narzędzia do analiz i raportowania np. takie jak Power BI. Sprawne zarządzanie wynikiem przedsiębiorstwa dzięki codziennej aktualizacji kluczowych raportów zarządczych min. Cash flow także jest elementem, na który organizacje w dużej mierze zwracają uwagę.

Jakie trudności napotykają firmy w zakresie utrzymania pozytywnego cash flow?

Nieprawidłowe zarządzanie należnościami, niskie zyski, nadmierne wydatki, spowolnienie sprzedaży lub przewlekłe opóźnienia w płatnościach to tylko niektóre z przyczyn braku płynności finansowej w firmie. Każda organizacja mierzy się z problemami, specyficznymi do profilu działalności. Jednak można wyróżnić kilka najważniejszych:

  • Niedobory środków, spowodowane tym, że wpływy są nieregularne, a wydatki stale rosną.
  • Trudności z kontrolowaniem swoich przepływów finansowych, co może prowadzić do nieplanowanych wydatków a w konsekwencji do nadmiernego zadłużenia.
  • Zmiany w otoczeniu rynkowym, takie jak recesja gospodarcza czy wahania kursów walut, mogą zaburzać prawidłowe zarządzanie gotówką.
  • Niestabilne koszty, np. surowców, energii czy usług, mogą być trudne do przewidzenia i zarządzania.

To tylko przykłady, z jakimi najczęściej w trakcie rozmów zwracają się do nas Klienci.

Dlaczego prawidłowy cash flow jest tak ważny dla organizacji?

Znając przyczyny, które powodują zaburzenia w przepływie środków pieniężnych, łatwiej jest odnaleźć rozwiązania, które pomogą ustabilizować sytuację.

Dlaczego więc prawidłowy cash flow jest tak istotny?

  • Pozwala na lepsze planowanie i kontrolowanie finansów. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której firma znajdzie się w trudnej sytuacji, mimo że na pozór wszystko wygląda dobrze.
  • Daje możliwość bieżącego monitorowania wydatków i optymalizację kosztów. Przez co, można znacznie lepiej zarządzać finansami i planować działania na przyszłość.
  • Lepsze planowanie i decyzje biznesowe. Ta wiedza daje możliwości bardziej precyzyjnego planowania i podejmowania świadomych decyzji biznesowych.
  • Inwestycje i rozwój: Pieniądze uzyskane dzięki prawidłowemu cash flow mogą być wykorzystane na inwestycje, co w rezultacie pozwala na dalszy rozwój organizacji.

Dzięki wczesnemu wykrywaniu potencjalnych problemów i lepszemu planowaniu prawidłowa analiza cash flow może wpłynąć na kondycję stanu finansowego firmy. Przykładem sytuacji, w której utrzymywanie pozytywnego cash flow jest szczególnie ważne, może być firma, która planuje wprowadzenie nowej linii produktów. Wymaga to zazwyczaj inwestycji w maszyny i urządzenia, opłacenie pracowników oraz zakup surowców i materiałów. Jeśli firma nie będzie w stanie generować wystarczającej ilości gotówki, aby sfinansować te koszty, może mieć trudności w utrzymaniu swojej działalności. Dlatego ważne jest, aby firma dokładnie zaplanowała koszty związane z wprowadzeniem nowych produktów i upewniła się, że ma wystarczająco dużo gotówki, aby je pokryć.

Jak automatyzacja procesów pomaga w utrzymaniu pozytywnego cash-flow?

Inwestowanie w rozwiązania do automatyzacji procesów jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia efektywności zarządzania przepływami gotówkowymi. Szczególnie warto zwrócić uwagę na rozwiązanie chmurowe z precyzyjnie określonym planem rozwoju i kwartalną aktualizacją funkcjonalności, które gwarantują dostępność najnowszych technologii i trendów w zakresie zarządzania finansami. Automatyzacja procesów pozwala na szybką i łatwą analizę danych, co umożliwia zwinne reagowanie na zmiany w sytuacji finansowej. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają stały monitoring stanu kont i prognozowanie przepływów gotówki, dzięki czemu organizacje unikają sytuacji, wypłacania wynagrodzeń z opóźnieniem lub dokonywania zakupów na kredyt. Warto zauważyć, że inwestycja w rozwiązania do automatyzacji może w dłuższej perspektywie przynieść znaczne oszczędności. Warto rozważyć tego typu rozwiązania, aby zapewnić swojej organizacji płynność finansową i umożliwić osobom decyzyjnym skoncentrowanie się na planowaniu kroków rozwoju.

Podsumowanie

Podsumowując, cash flow jest kluczowym elementem zarządzania finansami w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości. Dzięki prawidłowej analizie przepływów gotówkowych możliwe jest unikanie potencjalnych problemów finansowych i lepsze zarządzanie środkami. Wiele rozwijających się firm poszukuje rozwiązań, które pozwolą im na bardziej zaawansowaną i dokładną analizę. Jedno jest pewne, środki zaoszczędzone dzięki pozytywnemu cash flow mogą być wykorzystane na inwestycje we wzrost organizacji.

 

Jak oceniasz przeczytaną treść?

Średnia ocena: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Ten post nie został jeszcze oceniony. Bądź pierwszy!

Transformacja Cyfrowa z Bacardi Martini Polska

Od tradycyjnych rozwiązań do elastycznej chmury!
solemis group
Solemis Group

Twoja firma nieustannie się zmienia, więc narzędzia Twojej firmy powinny zmieniać się razem z nią. Oferujemy wsparcie dla przedsiębiorstw, pomagamy poprawić rentowność i minimalizować ryzyko utraty czasu na powtarzalne zadanie, na których cierpi rozwój. Współpracujemy z dostawcami rozwiązań do budżetowania i nowoczesnego controllingu oraz Business Intelligence, czyli szeroko rozumianych analiz i raportowania. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie zarządzania efektywnością i rentownością                                                        przedsiębiorstw. Pozwól swojej firmie na rozwinięcie skrzydeł i zaskocz                                                                  konkurencję już dziś.

 

Zobacz wszystkie artykuły