Czy prognozowanie zawiera jakąś wiedzę?

Tylko 40% respondentów z ostatnich badań FSN dotyczących zagadnień tj. planowanie, budżetowanie i prognozowanie twierdzi, że ich prognozy dostarczają informacji. Jak to możliwe? Jeśli prognozy nie dostarczają wiedzy, to po co są?

Badanie pokazuje, że organizacje poczyniły ogromne postępy w zakresie planowania, budżetowania i prognozowania w ostatnich latach. 72% twierdzi, że ich procesy planowania są teraz „integracyjne”, co sugeruje wyższy poziom współpracy niż można było zaobserwować w przeszłości. 70% uważa, że ich prognozy są respektowane w całej firmie.

Więc co złego się dzieje? Dlaczego te ulepszenia nie przekładają się na wiedzę, która wspiera podejmowanie strategicznych decyzji?

Mogą być dwie potencjalne przeszkody. Pierwsza to uzyskanie odpowiedzi: czego zarząd chce od procesu budżetowania. Czy chcą wiedzy o tym co może się zdarzyć? Czy też chcą narzędzia do kształtowania biznesu w myśl własnej logiki? Budżety są często sposobem, w jaki wizja kierownictwa firmy jest komunikowana i egzekwowana. Zbyt dużo wnikliwości może wprowadzić wersję rzeczywistości, która koliduje z wizją kierownictwa.

Druga przeszkoda to kwestia zaufania. W ciągu ostatniego roku nastąpiła znaczna poprawa dokładności prognoz, ale pochodziła ona z niskiej bazy. Nawet przy 9% poprawie w tym roku, tylko 44% respondentów twierdzi, że może przewidzieć wyniki w przychodach do 5%. W tym coraz bardziej niestabilnym otoczeniu, 71% respondentów dokonuje obecnie ponownej prognozy ponad dwa razy w roku. Jest to skok z 56% respondentów względem poprzedniego badania rok wcześniej.

W jaki sposób można rozwiązać te problemy?

Po pierwsze, funkcja finansowa musi być jeszcze bardziej otwarta i wspólna. Pobieranie danych ze źródeł niefinansowych może dać wyraźną korzyść z dokładności prognozowania. Rozszerzenie rozmowy o prognozach, poza formalne procesy planowania, budżetowania i prognozowania dadzą więcej możliwości dostarczenia wiedzy zarządowi i współpracownikom w całej organizacji.

Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy proces tworzenia prognoz będzie elastyczny i szybki. Zespoły finansujące powinny mieć wystarczającą swobodę, dzięki swoim umiejętnościom FP & A (Financial Planning and Analysis) i narzędziom do korzystania z prognoz w celu odpowiadania na pytania biznesowe. W tej chwili brakuje zarówno umiejętności, jak i narzędzi. Tylko 16% respondentów biorących udział w ankiecie korzysta z własnego specjalistycznego oprogramowania do planowania, budżetowania i prognozowania, a zaledwie 10% wdrożyło specjalistyczne oprogramowanie chmurowe. Arkusze kalkulacyjne po prostu nie oferują szybkości i elastyczności, aby umożliwić szybki zwrot  lub prostej integracji nowych źródeł danych, takich jak dane niefinansowe.

Umiejętności i współpraca stanowią trzon najbardziej udanych nowoczesnych zespołów finansowych, ale obie opierają się na inwestycjach w odpowiednią infrastrukturę.

 

Jak oceniasz przeczytaną treść?

Średnia ocena: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Ten post nie został jeszcze oceniony. Bądź pierwszy!

solemis group
Solemis Group

Twoja firma nieustannie się zmienia, więc narzędzia Twojej firmy powinny zmieniać się razem z nią. Oferujemy wsparcie dla przedsiębiorstw, pomagamy poprawić rentowność i minimalizować ryzyko utraty czasu na powtarzalne zadanie, na których cierpi rozwój. Współpracujemy z dostawcami rozwiązań do budżetowania i nowoczesnego controllingu oraz Business Intelligence, czyli szerokorozumianych analiz i raportowania. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie zarządzania efektywnością i rentownością przedsiębiorstw. Pozwól swojej firmie na rozwinięcie skrzydeł i zaskocz konkurencję już dziś.

 

Zobacz wszystkie artykuły