Wersja Prophix 2022.1.0 – Ulepszone wizualizacje pulpitu nawigacyjnego i połączenie z programem Excel. 

Wersja Prophix 2022.1.0 – Ulepszone wizualizacje pulpitu nawigacyjnego i połączenie z programem Excel. 

Wykorzystywanie wysokiej jakości danych finansowych stanowi podstawę do rozwoju przedsiębiorstw. Pandemia przyczyniła się do skupiania większej uwagi na analizie i wizualizacji danych, a także na ich aktualności. Możliwość szczegółowego monitorowania i bieżącego komentowania zmian w danych finansowych jest kluczowa do prawidłowego zarządzania budżetem przedsiębiorstw. Większą uwagę skupia się również na wizualizacji otrzymywanych wyników, w celu lepszego ich zrozumienia. Innowacyjni liderzy finansowi wykorzystają najlepsze narzędzia oparte na najnowszych technologiach, aby ich biznes stale się rozwijał. Wykonana przez firmę Prophix w niedawnym czasie ankieta “CFO Dive” wskazuje, że wielu liderów finansowych podczas bieżącego roku planuje zainwestować w zarządzanie wydajnością i inne narzędzia automatyzacji. Biorąc pod uwagę, że 82% organizacji planuje zwiększyć swoje budżety finansowe, nie wywołuje zdziwienia, że zmieniają się także priorytety Dyrektorów Finansowych. 

Dyrektorzy Finansowi zdali sobie sprawę, że muszą poświęcić tyle samo uwagi na realizację wszystkich procesów swoich działów finansowych. Przed pandemią CFO koncentrowali się przede wszystkim na budżetowaniu, planowaniu sprzedaży i zamknięciu finansowym roku. Chociaż procesy te nadal są aktualne, prognozowanie, planowanie przepływów pieniężnych i sprawozdawczość zyskały na znaczeniu w ciągu ostatniego roku. 

Wersja Prophix 2022.1.0 posiada ulepszone funkcje raportowania i analiz, innowacyjne wizualizacje pulpitu nawigacyjnego oraz lepszą kompatybilność działania z programem Excel. 

Ulepszenia analizatora Prophix 

Realizując trudny przypadek modelowania danych, który wymaga skorzystania z przysłowiowej “czystej kartki” papieru, aby zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy danymi, czasem łatwiej jest pracować w programie Excel. Niektóre procesy finansowe są lepiej dostosowane dla kompleksowego rozwiązania, jakim jest Prophix, ponieważ ich analiza wymaga znacznej automatyzacji. Oczywiste jest, że każda z organizacji jest żywym organizmem, który funkcjonuje w środowisku ciągłych zmian. Rozumiemy też, że niektóre z procesów wymagają większej elastyczności.  

Pulpity nawigacyjne dla całej firmy, dystrybucja raportów i ustalanie reguł planowania CAPEX i OPEX są dobrze skorelowane z oprogramowaniem do zarządzania wydajnością korporacyjną (CPM). W przypadku eksperymentowania z różnymi modelami danych czasem może być łatwiej zacząć od pustego arkusza kalkulacyjnego. 

Prophix Analyzer, który stanowi część Prophix dla Microsoft 365, pozwala systemowi stać się głównym źródłem danych do modelowania i analizy w programie Excel. Dzięki Prophix Analyzer możesz bezpiecznie przeglądać i manipulować danymi Prophix na żywo za pomocą Excela, zachowując jednocześnie połączenie z bazą danych Prophix. Funkcja daje możliwość nieprzerwanego pobierania najnowszych danych do dalszej analizy.  

W tej wersji został opracowany również ulepszony sposób eksportowania danych Prophix do programu Excel. Pozwala to zapewnić elastyczność modelowania w wybranym interfejsie, a także poprawia skuteczność działania oprogramowania CPM. 

blank

Notatki dotyczące strony w raportach i szablonach 

Prawidłowo zweryfikowane i zbilansowane liczby są niepodważalne dla zespołów finansowych. Wyjaśnienie i omówienie obserwowanych trendów jest tak samo ważne, jak dostarczenie dokładnych danych. Komentarz wyjaśnienia jest wciąż niedocenianym aspektem raportowania. Historycznie zdarzało się, że nie był on właściwie przekazywany, a także dokumentowany.  Obecnie po aktualizacji wersji mamy możliwość bieżącego komentowania wyników i odchyleń na raporcie, co stanowi wartość unikatową. 

Nie ulega to wątpliwości, że Prophix ma potężny arsenał możliwości dokumentacyjnych. Ułatwiając rejestrowanie komentarzy, zapewnia wyjaśnienie trendów biznesowych – kładąc nacisk na przejrzystość, audytowalność i możliwość śledzenia zmian. W celu zapewnienia większej elastyczności w komunikowaniu wprowadzono funkcjonalność “notatki o stronie”. Pozwoli to uzyskać odpowiedzi na pytania; „co zostało zmienione w danych” i „dlaczego takie zmiany zostały wprowadzone”. 

Notatki strony umożliwiają prezentowanie podsumowania trendów i zmian w Twojej firmie. Rezultatem są dokładniejsze raporty z informacjami na temat wydajności, pozycji i procesów realizowanych w Twojej firmie, z zawartymi komentarzami na każdej unikalnej stronie raportu. 

blank

Wykres pulpitu nawigacyjnego GeoMap 

Jeśli chodzi o zrozumienie danych biznesowych, wizualizacje są najlepszym punktem wyjścia. Samoobsługowe pulpity nawigacyjne Prophix pozwalają rozpocząć dzień od gotowego zestawienia informacji o wynikach Twojej firmy. Dzięki przeglądowi kluczowych mierników i wskaźników KPI, możesz identyfikować, monitorować, mierzyć i analizować informacje. Najistotniejsze jest, aby z dostarczonych informacji wyciągać wnioski, które są kluczem sukcesu dla Twojej organizacji. 

W wersji 2022.01 użytkownicy, których oddziały są rozproszone, mogą również tworzyć wizualizacje GeoMap, które śledzą dane i wydajność w regionie, kraju lub na całym świecie. 

blank

Więcej szczegółów znajduje się na stronie naszego partnera Prophix2022.1.0. 

Webinar nowości Prophix 22.1.0

solemis group
Solemis Group

Twoja firma nieustannie się zmienia, więc narzędzia Twojej firmy powinny zmieniać się razem z nią. Oferujemy wsparcie dla przedsiębiorstw, pomagamy poprawić rentowność i minimalizować ryzyko utraty czasu na powtarzalne zadanie, na których cierpi rozwój. Współpracujemy z dostawcami rozwiązań do budżetowania i nowoczesnego controllingu oraz Business Intelligence, czyli szeroko rozumianych analiz i raportowania. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie zarządzania efektywnością i rentownością                                                        przedsiębiorstw. Pozwól swojej firmie na rozwinięcie skrzydeł i zaskocz                                                                  konkurencję już dziś.

 

Zobacz wszystkie artykuły