Automatyzacja kalkulacji wielowymiarowego i wielopoziomowego rachunku wyników w branży handlowo-dystrybucyjnej

Automatyzacja kalkulacji wielowymiarowego i wielopoziomowego rachunku wyników w branży handlowo-dystrybucyjnej

wypełnij formularz, aby obejrzeć demo

Dążenie do uzyskania rzetelnej informacji o rentowności prowadzonej działalności często napotyka na problemy w postaci zbyt złożonego procesu kalkulacji czy też zbyt długiego czasu ich trwania. Tymczasem zastosowanie specjalistycznych narzędzi informatycznych pozwala na uzyskanie takich informacji w ciągu kilku godzin nawet, gdy liczba kombinacji elementów, dla których kalkulowany jest indywidualny wynik przekracza 10 trylionów jak w przypadku polskiej firmy z branży dystrybucyjnej.

Z artykułu dowiesz się:

  • jakie są cele wdrożenia wielowymiarowego i wielopoziomowego rachunku wyników,
  • jak wygląda organizacja procesu,
  • jakie są reguły kalkulacji wyniku i klucze podziałowe,
  • jak przebiegają poszczególne etapy procesu.

Zapraszamy do lektury!