Poznaj 5 powodów, dla których warto zainwestować w nowoczesny system ERP klasy premium

Raportowanie Zarządcze i Controlling: Tworzenie Efektywnych Raportów 

Autor

No data was found

Spis treści

Raportowanie zarządcze - wsparcie systemowe 

Współczesne przedsiębiorstwa, w dążeniu do utrzymania konkurencyjności i innowacyjności, coraz częściej inwestują nie tylko w rozwój technologiczny produktów, ale również w zaawansowane systemy zarządzania informacją. Rozwój i implementacja rozwiązań z zakresu Business Intelligence, takich jak system Prophix, stanowią odpowiedź na rosnące potrzeby zarządcze firm w zakresie efektywnego raportowania oraz controllingu. Te narzędzia są kluczowe dla wspierania procesów decyzyjnych na wszystkich szczeblach organizacji, umożliwiając lepsze zrozumienie dynamiki biznesowej i efektywniejsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. 

Niniejszy artykuł prezentuje kluczowe funkcjonalności systemu Prophix, które umożliwiają tworzenie efektywnych raportów dla zarządu i działu controllingu. Analizujemy, jak te technologie wspomagają przedsiębiorstwa w identyfikacji trendów, analizie wyników finansowych oraz optymalizacji strategii operacyjnych, co jest niezbędne do skutecznego zarządzania całą organizacją jaką jest współczesne przedsiębiorstwo. 

Monitorowanie Wskaźników KPI w Zarządzaniu Organizacją 

Monitorowanie wskaźników KPI (Key Performance Indicators) jest fundamentalnym narzędziem w strategicznym zarządzaniu organizacją, umożliwiającym mierzenie efektywności działania w kluczowych obszarach. Precyzyjnie wybrane i skonfigurowane KPI pozwalają menedżerom na szybkie zidentyfikowanie trendów, osiągnięć oraz potencjalnych problemów wewnątrz firmy. Systematyczne śledzenie tych wskaźników jest kluczowe dla utrzymania kontroli nad realizacją celów strategicznych, operacyjnych i budżetowych. Dzięki temu, organizacja może nie tylko monitorować bieżące wyniki, ale także dostosowywać strategie i procesy w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe lub wewnętrzne dysfunkcje. 

W konsekwencji, efektywne monitorowanie KPI przyczynia się do zapewnienia transparentności w całej firmie, co z kolei wpływa na podnoszenie jej konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych. 

Niniejszy artykuł prezentuje kluczowe funkcjonalności systemu Prophix, które umożliwiają tworzenie efektywnych raportów zarządczych.  

Jak raportowanie zarządcze może poprawić efektywność działania firmy? 

Raportowanie zarządcze to proces, który odgrywa kluczową rolę w poprawie efektywności działania firmy. Celem raportowania zarządczego jest dostarczenie kierownictwu aktualnych, istotnych i precyzyjnych danych, niezbędnych do monitorowania działalności przedsiębiorstwa, a tym samym podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Przez systematyczne monitorowanie wydajności różnych działów i procesów, raporty zarządcze pozwalają na identyfikację obszarów wymagających optymalizacji, co może prowadzić do redukcji kosztów, zwiększenia produktywności i poprawy ogólnej rentowności. Ponadto, dzięki precyzyjnej analizie trendów rynkowych i wyników działalności, menedżerowie mogą lepiej przewidywać przyszłe wyzwania i szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe. W rezultacie, efektywne raportowanie zarządcze przyczynia się do stworzenia bardziej zwinnej, reaktywnej i konkurencyjnej organizacji. 

Hurtownia Danych jako Podstawa 

System Prophix integruje zaawansowaną hurtownię danych, która stanowi podstawę dla mechanizmów raportowania zarządczego i analizy. Standardowe raporty są uzupełniane o możliwości łatwego analizowania danych, dodawania komentarzy i szczegółowych danych do poszczególnych pozycji, co ułatwia kontrolerom pracę, a menedżerom umożliwia dostęp do informacji bardziej precyzyjnych.  

Narzędzia do Tworzenia Szablonów 

Prophix oferuje projektanta szablonów – zaawansowane narzędzie przeznaczone do konstruowania szablonów raportów oraz analiz, które mogą być zarówno rygorystycznie sformalizowane, jak i o luźniejszej formie. Interfejs tego narzędzia harmonijnie łączy się z funkcjonalnością popularnych arkuszy kalkulacyjnych, umożliwiając zarządzanie danymi w formie tabel, przeprowadzanie kalkulacji, formatowanie komórek oraz dodawanie elementów graficznych, takich jak wykresy czy obrazy. Projektant szablonów współpracuje z zasobami hurtowni danych, co pozwala na dostęp i jednoczesne przeglądanie wielowymiarowych danych z różnych modeli analitycznych na pojedynczym ekranie, a także na tworzenie złożonych zestawień danych z wykorzystaniem hierarchii wymiarów. 

Dane do szablonów są pobierane i przetwarzane w czasie rzeczywistym, a otwarcie raportu lub analizy prezentuje aktualne wyniki z dnia uruchomienia raportu lub z określonego wcześniej okresu, zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami użytkownika. Prezentacja danych realizowana jest za pomocą tabel lub wykresów, które przypominają te znane z arkuszy kalkulacyjnych, z możliwością ich filtrowania według wybranych wymiarów. 

Opracowane w ten sposób szablony można zapisywać i dystrybuować w sposób opisany poniżej. Narzędzie umożliwia przejście z poziomu raportu do analizy ad hoc lub bezpośredniego dostępu do transakcji w celu dalszej pogłębionej analizy raportowanych wyników. 

Automatyzacja i Dystrybucja Raportów 

Prophix automatyzuje wiele procesów związanych z dystrybucją raportów. Raporty mogą być wysyłane bezpośrednio przez e-mail lub publikowane na platformach typu Microsoft SharePoint w formatach PDF lub Excel. System pozwala na szczegółowe określenie odbiorców i zawartości wysyłanych raportów, co zapewnia precyzję i zgodność z wymogami informacyjnymi firmy. 

Segregatory Raportów 

W systemie raportowania Prophix istnieje funkcjonalność „segregatorów raportów”, która pozwala na tworzenie i dystrybucję zestawów raportów, w tym dokumentów z wyjaśnieniami i dodatkowymi kalkulacjami. Możliwość szczegółowego określenia listy odbiorców i ich uprawnień do treści oraz harmonogramu automatycznego rozsyłania – dodatkowo zwiększa efektywność procesu. 

Kalkulacje i Alokacje w Raportowaniu 

System Prophix umożliwia użytkowanie danych wprowadzonych do systemu, zarówno automatycznie z systemów ERP, jak i ręcznie przez interfejsy danych, oferując przy tym rozległe możliwości analizy oraz zwiększania ich wartości informacyjnej. Funkcjonalność ta wynika z zaawansowanych opcji kalkulacyjnych, które pozwalają na przetwarzanie danych za pomocą różnorodnych metod, wykorzystując zarówno predefiniowane, jak i własnoręcznie tworzone formuły. 

Te formuły mogą być implementowane na różnych poziomach struktury systemu: 

  1. Szablon raportu – gdzie formuła jest stosowana do danych specyficznych dla danego raportu, tworzona analogicznie do formuł w arkuszach Excel. 
  1. Model biznesowy – formuła rozwijana bezpośrednio w ramach modelu systemowego, co gwarantuje jej dostępność we wszystkich określonych wymiarach i eliminuje błędy wynikające z duplikacji formuł między różnymi arkuszami danych. 
  1. Poziom hurtowni danych – Prophix pozwala na tworzenie skomplikowanych kalkulacji, miar i formuł w języku zapytań MDX, skierowanych bezpośrednio do kostek analitycznych, co rozszerza standardowe możliwości systemu. 

Zastosowanie Kalkulacji i Formuł w Planowaniu Szczegółowym w Prophix 

Dodatkowo, zastosowanie zaawansowanych kalkulacji i formuł jest widoczne w module Planowania Szczegółowego systemu Prophix. W ramach tego modułu, system korzysta z precyzyjnie opracowanych list zasobów oraz zdefiniowanych metod ich wykorzystania, co umożliwia szczegółową kalkulację kluczowych danych. Te dane stanowią fundament dla wskaźników wydajności w modelu Planowania Szczegółowego. Następnie, dane te są przetwarzane w trybie masowym, co pozwala na efektywne zarządzanie takimi elementami jak wynagrodzenia, podatki czy inne obciążenia finansowe dla dużej liczby pracowników. Demonstruje to zarówno elastyczność, jak i efektywność systemu Prophix w obszarze szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi. 

Raportowanie Zarządcze z Użyciem Hierarchii Wymiarów w Prophix 

Hierarchie wymiarów w systemie Prophix ułatwiają nawigację i umożliwiają analizę danych z wielu perspektyw. Dzięki tej funkcjonalności, użytkownicy mają szybki dostęp do różnych poziomów danych: na przykład z wyników kwartalnych na roczne, bądź do bardziej szczegółowych danych miesięcznych. Taka elastyczność w eksploracji danych jest możliwa dzięki intuicyjnemu interfejsowi, który pozwala na łatwe przejścia pomiędzy różnymi poziomami agregacji jednym kliknięciem. 

Oprócz nawigacji wertykalnej, system oferuje również możliwość drążenia danych w poprzek, co umożliwia dostęp do danych źródłowych, takich jak faktury, paragony czy inne dokumenty transakcyjne. Te zaawansowane funkcje drążenia są dostępne nie tylko w dedykowanych narzędziach analitycznych, jak na przykład Menedżer Analiz Ad hoc, ale mogą być również wykorzystywane bezpośrednio z poziomu raportów zarządczych. Umożliwia to szczegółową weryfikację danych i ich kontekstu bez konieczności opuszczania raportu, co znacząco ułatwia podejmowanie decyzji w organizacji. 

Efektywne Raportowanie Zarządcze poprzez Używanie Komentarzy i Szczegółów Pozycji w Systemach BI 

Systemy Business Intelligence, takie jak opisywane narzędzie, umożliwiają dokładne śledzenie i analizę danych w ramach procesów raportowania zarządczego. Szczegóły pozycji stanowią kluczowy element tych systemów, pozwalając użytkownikom na wpisywanie oraz przeglądanie kompleksowych informacji dla poszczególnych linii, na przykład w planach sprzedaży. Taka funkcjonalność zapewnia bieżący dostęp do zawartości danych bez zakłócania ogólnego widoku raportu, co jest istotne dla utrzymania klarowności prezentowanych informacji. 

Dodatkowo, możliwość dodawania komentarzy do poszczególnych pozycji i komórek wzbogaca proces raportowania. Komentarze te mogą obejmować nie tylko tekst, ale również załączniki, co znacznie rozszerza zakres przekazywanych informacji. Każdy komentarz jest adekwatnie oznaczony datą i nazwiskiem autora, co zwiększa przejrzystość i umożliwia śledzenie historii zmian. 

Dostęp do aktualnych zbiorczych zestawień wszystkich komentarzy z danego widoku danych umożliwia efektywną współpracę grupową nad raportem. Taki systematyczny zbiór informacji sprawia, że wszyscy upoważnieni uczestnicy procesu mają pełną wiedzę o wprowadzonych modyfikacjach oraz opiniach, co przyczynia się do bardziej świadomych i przemyślanych decyzji zarządczych. 

Usprawnienie Raportowania Zarządczego przez Procesy Kalkulacji i Alokacji w Prophix 

System Prophix, za pomocą wbudowanej funkcjonalności tzw. procesu Infoflex (elastyczne przetwarzanie informacji), oferuje zaawansowane możliwości przetwarzania danych, które znacząco wpływają na procesy raportowania zarządczego. Kluczową funkcją jest integracja danych z różnych okresów oraz efektywna alokacja zasobów zgodnie z wielowymiarowymi kombinacjami i hierarchiami. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie szczegółowego rachunku kosztów, z podziałem na Regiony, MPK, Produkty czy Projekty, co pozwala na głębokie analizy poszczególnych systemów przy jednoczesnym zachowaniu spójności i jednoznaczności danych. 

Jedną z najważniejszych zalet systemu Prophix jest automatyzacja procesów alokacji. Po jednorazowym skonfigurowaniu rozkładu danych, system automatycznie przetwarza i integruje dane, eliminując potrzebę ciągłego nadzoru ze strony użytkownika. Dzięki temu, raporty i analizy są dostarczane już z gotowymi danymi, zgodnie z zadanymi regułami, co znacznie przyspiesza procesy decyzyjne. 

Równocześnie, narzędzie charakteryzuje się dużą elastycznością, oferując użytkownikom szerokie możliwości w tworzeniu różnorodnych scenariuszy danych. Umożliwia to nie tylko efektywną analizę, ale również umożliwia wyciąganie wniosków na podstawie przetworzonej informacji, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniających się warunkach biznesowych. 

Zastosowanie Wersji i Hierarchii Alternatywnych w Raportowaniu Zarządczym w Prophix 

W systemie Prophix, kluczowym elementem każdego modelu danych jest wymiar Wersje, który umożliwia szybkie porównania i dogłębne analizy różnych wariantów danych, takich jak plany, realizacje, odchylenia czy prognozy. Wersje danych mogą być tworzone na bazie informacji źródłowych lub poprzez ich kalkulację. System pozwala na elastyczne tworzenie nowych wersji przez łączenie danych z wcześniej utworzonych wersji. Przykładowo, można stworzyć wersję prezentującą wynik końcowy roku na podstawie połączenia rzeczywistych danych z kolejnych miesięcy z planowanymi danymi na nadchodzące miesiące. 

Alternatywne hierarchie reprezentują kolejną potężną funkcję systemu, pozwalając na dynamiczne definiowanie nowych układów wymiarów przez użytkowników bez potrzeby modyfikacji głównego modelu czy wprowadzania zmian w systemie źródłowym. Te hierarchie umożliwiają raportowanie danych według układów, które nie były przewidziane w standardowej konfiguracji systemu. Na przykład, w każdej chwili można dodać hierarchię geograficzną oddziałów, rozdzielając je na regiony takie jak Północ, Centrum i Południe. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie raportowania do zmieniających się wymagań organizacyjnych czy rynkowych, co jest kluczowe w zarządzaniu dynamicznym środowiskiem biznesowym. 

Mobilność i Dostępność Raportów 

Prophix umożliwia dostęp do raportów zarządczych i analiz przez dowolne urządzenia mobilne. Dedykowany interfejs dostosowany do ekranów dotykowych zapewnia komfort użytkowania i wspiera pracę grupową, umożliwiając współdzielenie danych i raportów w czasie rzeczywistym. 

Podsumowując, system Prophix oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie raportowania zarządczego i controlling, które dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom i automatyzacji procesów znacząco przyczyniają się do wzrostu efektywności operacyjnej i strategicznej organizacji.