Realizacja wymagań zarządzania wydajnością przedsiębiorstw – CPM PROPHIX

Pojęcie Zarządzania Wydajnością Przedsiębiorstw złożone jest z trzech głównych koncepcji: Zrównoważonych Kart Wyników (BSC), Business Intelligence (BI) i Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa. W artykule tym omawiamy kolejno te trzy koncepcje i badamy, jak organizacje mogą wykorzystać system PROPHIX, aby spełniać wymagania CPM. Narzędzie, takie jak PROPHIX, może zdecentralizować i zintegrować przepływ informacji i wiedzy. Na przykład, możliwe jest wdrożenie planowania sprzedaży oraz kosztów własnych sprzedaży do poziomu produktu, klienta albo materiałów.

 

Zarządzanie Wydajnością Przedsiębiorstw (CPM) to pojęcie złożone z trzech głównych koncepcji: Zrównoważonych Kart Wyników (BSC), Business Intelligence (BI) i Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa.

Z artykułu dowiesz się…

  • czym są Zrównoważone Karty Wyników,
  • czym jest Business Intelligence w kontekście Zarządzania Wydajnością Przedsiębiorstw,
  • na czym polega proces Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do lektury!