OPIS WDROŻENIA

Analityka i raportowanie zarządcze w branży medycznej

MegaMed Sp. z o.o. (Grupa LUXMED) to sieć placówek medycznych w Polsce. W oparciu o znakomity zespół lekarzy specjalistów oraz nowoczesną aparaturę diagnostyczną świadczy kompleksowe usługi medyczne pacjentom indywidualnym i korporacyjnym. Zapewnia opiekę medyczną ponad 55 tysiącom zadeklarowanych pacjentów.

Mega Med - Analityka i raportowanie w branży medycznej
Mega Med - Analityka i raportowanie w branży medycznej

KLIENT

MegaMed Sp. z o.o.

BRANŻA

Medycyna
ROK REALIZACJI
2017
ROZWIĄZANIE I ZAGADNIENIA

Wyzwania z jakimi zgłosił się Klient

 

Klient zauważył brak narzędzia umożliwiającego szybkie i łatwe weryfikowanie efektywności działań poszczególnych placówek medycznych wchodzących w skład sieci. Jego potrzebą było wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego centralizowane monitorowanie i analizę wyników oraz efektywności każdej placówki, co pozwoliłoby na skuteczne zarządzanie i podejmowanie decyzji mających na celu optymalizację działalności sieci medycznej.

 

 

Cele biznesowe

01
Szybkie i łatwe weryfikowanie efektywności działań poszczególnych placówek medycznych należących do sieci w jednym miejscu.
02
Kontrolowanie i zarządzanie kosztami wynagrodzeń.
03
Analizowanie wykonalności procedur (ilość zlecanych badań czy wydawanych skierowań).
04
Podnoszenie jakości dostarczanych usług (analiza powracalności klientów).
05
Przeprowadzanie benchmarking wewnętrzny placówek należących do sieci.

Wdrożone rozwiązania

  • Opracowanie projektu hurtowni oraz kostki OLAP.
  • Dedykowane modele wielowymiarowe do poszczególnych obszarów analiz: opracowany model obejmujący 700 atrybutów analitycznych pogrupowanych w 77 wymiarach oraz blisko 100 miarach.
  • Zintegrowane dane finansowe i operacyjne z wielu systemów IT (finansowych i operacyjnych)
  • Widoki danych z możliwością drążenia odnośnie personelu medycznego, efektywności pracy lekarzy, ilości wizyt, czasu pracy lekarzy, ilości wykonanych procedur, struktury pacjentów oraz ich powracalności. 

Na podstawie wdrożonych rozwiązania, MegaMed analizuje i raportuje różne dane pochodzące z systemu medycznego, np.:

  • rozliczenia procedur medycznych z NFZ,
  • grafiki „białego personelu”, poszczególnych placówek medycznych, gabinetów,
  • analiza grafików w poszczególnych specjalizacjach, np. laryngologia, neurologia, okulistyka, ortopedia, rehabilitacja, stomatologia itd.,
  • ilości wizyt, czas trwania wizyt, liczba procedur medycznych itd., czyli efektywność białego personelu, placówek medycznych.
Solemis 1200x1200 — kopia (40)

Główne korzyści rozwiązania

Integracja danych dla terminowych i spójnych raportów zarządczych

Jednolity pulpit z danymi finansowymi z różnych źródeł

Szybkie tworzenie raportów z bieżącymi danymi

Elastyczność w reagowaniu na zagrożenia

Nasz Klient o rozwiązaniu​

Mega Med - Analityka i raportowanie w branży medycznej
Agnieszka Telążka – Sać
Specjalista ds. informatyki
„To, za co najbardziej cenię system TARGIT to jego intuicyjność w użytkowaniu, możliwość dogłębnej, hierarchicznej analizy danych od najwyższego poziomu do najniższego oraz ogromna oszczędność czasu. Wszystkie dane mam w jednym miejscu. Nie muszę już ręcznie przeszukiwać mnóstwa rekordów, programów czy okien.”

Zobacz opis wdrożenia

Case Study - MegaMed x Solemis

Porozmawiajmy
o tematach ważnych dla Twojego biznesu!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, maila lub telefonu