Poznaj 5 powodów, dla których warto zainwestować w nowoczesny system ERP klasy premium
OPIS WDROŻENIA

Automatyzacja procesu planowania kosztów w firmie IT

Atman, lider największego rynku centrów danych w regionie. Buduje rozwiązania IT o krytycznym znaczeniu dla największych polskich i globalnych przedsiębiorstw z wielu sektorów gospodarki. Firma tworzy jedyny w Polsce kampus centrów danych klasy TIER III+, zawierający 3 lokalizacje, 11 budynków, 19 500 m^2 własnej powierzchni technicznej.  

Atman
Atman

KLIENT

Atman

BRANŻA

Usługi
ROK REALIZACJI
2023
ROZWIĄZANIE I ZAGADNIENIA

Wyzwania z jakimi zgłosił się Klient

Spółka Atman zgłosiła się z potrzebą automatyzacji procesów raportowania zarządczego i budżetowania. Do momentu wdrożenia platformy kontrolingowej Prophix, Atman korzystał z arkuszy kalkulacyjnych, które dawały ograniczone możliwości w zakresie: sprawnej analizy danych z możliwością zejścia do pojedynczej transakcji, szybkiego budowania raportów ad-hoc, sprawnej integracji danych z różnych źródeł.

Cele biznesowe

01
Zautomatyzowanie procesu budżetowania.
02
Integracja danych pochodzących z wykorzystywanych w organizacji systemów.
03
Zwiększenie wydajności pracy 25 osobowego zespołu kontrolingu, poprzez zapewnienie efektywnego narzędzia pracy.

Wdrożone rozwiązania

Na bazie zidentyfikowanych wyzwań w codziennej pracy oraz określonych celów biznesowych wdrożono platformę controllingową Prophix, umożliwiającą zautomatyzowanie procesu planowania kosztów, w tym kosztów HR i przychodów w spółce Atman Sp. z o.o. 

Za względu na relatywnie szeroki zakres potrzeb i oczekiwania dość szybkiego uruchomienia rozwiązania w kluczowych dla Atman obszarach, projekt postanowiono zrealizować w 2 fazach:  

Faza 1 projektu skupiała się na budowie i zasileniu modeli danych oraz uruchomieniu work-flow i kalkulacji związanych z Planowaniem Przychodów, Planowaniem kosztów osobowych oraz analizą wyników finansowych całej firmy jak i poszczególnych Cost Center czy też Business Unit. 

Faza 2 projektu polegała na budowie kolejnych modeli danych i funkcjonalnościach związanych z Planowaniem Kosztów Stałych oraz Planowaniem Inwestycji. 

Dzięki zastosowaniu procesów przepływu danych między modelami Personel, Revenue i Finance PnL uproszczono proces budżetowania zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność szczegółowych analiz wykonania i odchyleń w poszczególnych obszarach. Jednocześnie każdy z wdrożonych  modeli biznesowych przyczynia się do eliminacji ograniczeń związanych z używaniem arkuszy kalkulacyjnych Excel oraz poprawy efektywności procesów biznesowych. 

Solemis 1200x1200 — kopia (40)

Główne korzyści rozwiązania

Automatyzacja procesów planowania i budżetowania.

Poprawa dokładności danych.

Zwiększenie kontroli nad kosztami.

Usprawnienie raportowania zarządczego.

Porozmawiajmy
o tematach ważnych dla Twojego biznesu!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, maila lub telefonu