Poznaj 5 powodów, dla których warto zainwestować w nowoczesny system ERP klasy premium
OPIS WDROŻENIA

Budżetowanie i raportowanie zleceń produkcyjnych

Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. jest jedną z największych firm na Pomorzu. To lider na rynku remontów i przebudów statków. Jest także znaczącym regionalnym pracodawcą. W przeszło 70–letniej historii zbudowała dla armatorów z całego świata ponad 1000 jednostek pełnomorskich o różnym typie i zastosowaniu.

GSR - Budżetowanie i raportowanie zleceń produkcyjnych / Budżetowanie i raportowanie kosztów personelu
Gdańska Stocznia Remontowa

Wyzwania z jakimi zgłosił się Klient

 

Firma zgłosiła konieczność rozwiązania problemu związanego z utrudnionym śledzeniem i raportowaniem zleceń, a także automatyzacją procesów budżetowych, kosztów pośrednich i planistycznych. Klient poszukiwał efektywnego narzędzia, które umożliwiłoby usprawnienie codziennych operacji, eliminując manualne czynności związane z zarządzaniem zleceniami oraz procesami związanymi z budżetowaniem.

 

 

Cele biznesowe

01
Wdrożenie głównego narzędzia raportowego do budżetowania, śledzenia oraz raportowania.
02
Pełna automatyzacja procesów budżetowych (zleceń, kosztów pośrednich) i planistycznych oraz możliwość analiz wykonalności w układzie wielowymiarowym z pozycji jednego systemu informatycznego.

Wdrożone rozwiązania

 

Centralna hurtownia danych:

  • Import danych z systemu ERP ORACLE, systemów kooperacji, systemów raportujących pracochłonność i materiałochłonność zleceń oraz technologię ich realizacji.

 

PROPHIX Budżetowanie i raportowanie zleceń produkcyjnych:

  • Opracowanie 4 modeli biznesowych: Model Zlecenia, Model Koszty Pośrednie, Model Kooperacja, Model Finanse.
  • Stworzenie Pulpitu Kierownika: skupienie w jednym interfejsie wszystkich informacji potrzebnych do prowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych projektów z możliwością analiz ogólnych ale także drążenia danych do dokumentów źródłowych.
  • Opracowanie mechanizmów i reguł alokacji kosztów wydziałowych na poszczególne zlecenia produkcyjne w zależności od branży.
  • Objęcie zleceń produkcji pomocniczej tymi samymi procedurami co produkcji podstawowej.
  • Ujęcie w wynikach, wersjach i scenariuszach danych ze wszystkich typów produkcji.
  • Zapewnienie możliwości filtrowania i drążenia danych źródłowych dla każdego zlecenia i użytkownika.
  • Stworzenie systemu uprawnień dla poszczególnych ról w procesach biznesowych.
Solemis 1200x1200 — kopia (40)

Główne korzyści rozwiązania

Pełna kontrola nad budżetowaniem i monitorowaniem zleceń produkcji

Uproszczenie planowania i budżetowania zleceń

Automatyczna konsolidacja danych ze wszystkich zleceń oraz danych z Grupy

Efektywne wykorzystanie zasobów, unikając zbędnych prac ręcznych

Nasz Klient o rozwiązaniu

Gdańska Stocznia Remontowa
Wiesław Szalk
Kierownik Działu Administrowania Systemami Informatycznymi
“Firma Solemis Group zrealizowała na rzecz Gdańskiej Stoczni “Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. dostawę oprogramowania oraz wdrożenie hurtowni danych wraz z systemem do planowania i raportowania Prophix. Zrealizowany przez Solemis kontrakt został wykonany terminowo oraz zgodnie z warunkami zamówienia. Dotychczasowa współpraca z Solemis Group pozwala nam udzielić rekomendacji oraz polecić usługi firmy przyszłym zleceniodawcom”

Przeczytaj list referencyjny

Gdańska Stocznia Remontowa - List Referencyjny

Zobacz opis wdrożenia

Case-Study-Gdanska-Stocznia-Remontowa

Porozmawiajmy
o tematach ważnych dla Twojego biznesu!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, maila lub telefonu