Odkryj 5 kluczowych zalet inwestycji w nowoczesny system do RAPORTOWANIA I ANALITYKI
OPIS WDROŻENIA

Budżetowanie kosztów i raportowanie biznesowe

Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią biznesową, o statusie akademii, uznawaną według międzynarodowego rankingu „Financial Times” za najlepszą uczelnię biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczyci się uzyskaniem trzech prestiżowych akredytacji międzynarodowych: AACSB, EQUIS i AMBA, które zdobyło zaledwie 100 szkół biznesu na świecie.

Akademia Leona Koźmińskiego - nagłówek - Budżetowanie kosztów i raportowanie procesów biznesowych na Wyższej Uczelni
Akademia Leona Koźmińskiego

KLIENT

Akademia Leona Koźmińskiego

BRANŻA

Usługi
ROK REALIZACJI
2019

Wyzwania z jakimi zgłosił się Klient

 

Klient zwrócił się z problemem czasochłonnego procesu budżetowania kosztów oraz raportowania, wynikającego z braku automatyzacji w planowaniu i budżetowaniu kosztów firmy. Jego potrzebą było wdrożenie rozwiązania umożliwiającego skuteczną automatyzację procesów planowania kosztów, z uwzględnieniem indywidualnych metod budżetowania, co przyczyniłoby się do oszczędności czasu i zwiększenia precyzji w analizie kosztów operacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele biznesowe

01
Ujednolicenie i skrócenie czasu procesu budżetowania kosztów oraz raportowania.
02
Usprawnienie i zautomatyzowanie procesu planowania i budżetowania kosztów firmy, przy założeniach stosowania samodzielnych metod budżetowania.
03
Uzyskanie efektu „jednej wersji prawdy” – hurtownia zasilana różnymi systemami źródłowymi.
04
Skrócenie czasu pracy menedżerów związanego z pracami budżetowymi i raportowymi.

Wdrożone rozwiązania

  • Wdrożenie rozwiązania CPM Prophix – 4 modeli biznesowych: BUDŻET KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, BUDŻET KOSZTÓW, BUDŻET PRZYCHODÓW, BUDŻET WYNAGRODZEŃ.
  • Automatyzacja procesów finansowych dzięki work-flow w aplikacji Prophix: budżetowanie kosztów w trybie miesięcznym i rocznym, raportowania i planowania przychodów, planowania jednostek organizacyjnych, porównania szczegółowe i ogólne, odchylenia, szanse i zagrożenia.
  • Import i integracja danych z systemu ERP SIMPLE.
  • Zautomatyzowanie procesów finansowych: budżetowanie kosztów, planowanie kosztów oraz raportowanie odchyleń i analiz.
Solemis 1200x1200 — kopia (40)

Główne korzyści rozwiązania

Skrócenie czasu budżetowania i raportowania

Efekt 'jednej wersji prawdy' w zarządzaniu finansami

Eliminacja nieefektywnych plików Excel

Szybkie reagowanie na odchylenia od planu i zagrożenia

Nasz Klient o rozwiązaniu

Akademia Leona Koźmińskiego
Ikona cudzysłów
prof. alk dr hab. Witold T.Bielecki
Rektor
„Zespół firmy Solemis wdrażający system posiadał duże doświadczenie i wysokie kompetencje. Wdrożenie odbywało się w formie warsztatów, które uznaliśmy za najlepszą formę wdrożenia w przypadku naszej Uczelni. Projekt został zrealizowany w terminie. Najważniejszą korzyścią jaką osiągnęliśmy, to skrócony czas budżetowania.”

Przeczytaj list referencyjny

Akademia Leona Koźmińskiego - List referencyjny

Zobacz opis wdrożenia

Akademia-Leona-Kozminskiego-opis-wdrozenia

Porozmawiajmy
o tematach ważnych dla Twojego biznesu!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, maila lub telefonu