Poznaj 5 powodów, dla których warto zainwestować w nowoczesny system ERP klasy premium
OPIS WDROŻENIA

Budżetowanie kosztów w firmie wodociągowo–kanalizacyjnej

Aquanet S.A. należy do czołówki przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Działa w oparciu o najwyższe standardy jakości. Dba o blisko 900 000 mieszkańców stale podnosząc jakość świadczonych usług. Kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Aquanet - Analityka i raportowanie nakładów inwestycyjnych / Budżetowanie kosztów w firmie wodociągowo–kanalizacyjnej
Aquanet

Wyzwania z jakimi zgłosił się Klient

 

Klient zwrócił się z problemem opóźnień w dostarczaniu informacji zarządczej dla menadżerów firmy, co stanowiło przeszkodę w skutecznym zarządzaniu wspólną pracą nad budżetem oraz utrudniało dostęp do kluczowych informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Jego potrzebą było wdrożenie rozwiązania umożliwiającego błyskawiczne dostarczanie aktualnych danych zaradczych, co przyczyniłoby się do usprawnienia procesów decyzyjnych i zwiększenia efektywności pracy zespołowej.

 

 

Cele biznesowe

01
Zautomatyzowanie procesów działu controllingu, na potrzeby dostarczania informacji zarządczej dla Managerów firmy.
02
Ułatwienie zarządzania pracą grupową nad budżetem.
03
Dostęp do kluczowych informacji nt działalności firmy w jednym rozwiązaniu.
04
Opieranie decyzji biznesowych na „jednym źródle prawdy”.
05
Uzyskanie większej ilości czasu na samo analizowanie danych (zbyt dużo czasu zajmuje ich przygotowanie).

Wdrożone rozwiązania

  • Wdrożenie aplikacji controllingowej PROPHIX, w której zbudowane zostały modele biznesowe, realizujące:
    1. budżetowanie kosztów wg MPK, na kontach rodzajowych w czasie [miesiąc/kwartał/rok], z możliwością automatycznego raportowania danych bieżąco lub narastająco, wg kilku zestawów/wersji danych takich jak: wykonanie/budżet/prognoza
    2. budżetowanie kosztów zlecenia, wg zasad jak przy kosztach, z tą różnicą, że dodatkowym wymiarem planistycznym jest jeszcze wymiar ZLECENIA

 

  • Zautomatyzowane procesy zasilania danych z systemów źródłowych SAP oraz SZD

 

  • Bieżąca możliwość analizowania i raportowania takich informacji jak:
    realizacja kosztów i przychodów, wynagrodzeń, szkoleń, kosztów marketingu
Solemis 1200x1200 — kopia (40)

Główne korzyści rozwiązania

Możliwość szybkiego reagowania na odchylenia od planu

Łatwość zbierania informacji do tworzenia budżetów

Liczne formuły i kalkulacje ujęte w jednym repozytorium

Zintegrowane budżetowanie wieloosobowe

Nasz Klient o rozwiązaniu

Aquanet
Michał Fornal
Wiceprezes zarządu
“Korzyści uzyskane z wdrożenia systemu PROPHIX to m.in. zwiększenie możliwości analizowania nakładów finansowych prowadzonych projektów inwestycyjnych (ok. 200 jednocześnie); skrócenie o ok. 30% procesów budżetowania kosztów i zleceń; wyeliminowanie większości błędów i opóźnień w procesach planowania i budżetowania.”

Przeczytaj list referencyjny

AQUANET x Solemis - list referencyjny

Zobacz opis wdrożenia

Case Study - Aquanet x Solemis

Porozmawiajmy
o tematach ważnych dla Twojego biznesu!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, maila lub telefonu