Źródło jednej prawdy danych – STOP rozproszonym informacjom

Dla profesjonalistów FP & A (planowanie finansowe i analizy)  poszukujących danych, świat jest pełen niesamowitych skarbów.

Podczas gdy każdy nowy zestaw danych niewątpliwie zawiera nowe perły mądrości, proces gromadzenia i sprawdzania danych pozostawia niewiele czasu na „polerowanie” danych, aby zapewnić najwyższy poziom strategicznej wartości dla organizacji.

W rzeczywistości, w oparciu o wyniki niedawnego badania liderów FP & A z firm każdej wielkości na całym świecie, większość firm poświęca ponad 50% czasu analizy danych na zbieranie i walidację danych. Jednak według respondentów oszałamiające 88% firm wciąż zmaga się z jakością danych.

Jednak trudny stan danych nie jest koniecznie najbardziej interesującym aspektem dla organizacji finansowych. Największym wyzwaniem dla 31% respondentów jest to, że nie ma jednego źródła prawdy danych. Innymi słowy, zbyt wiele skarbów danych zebranych przez członków zespołu FP & A jest przechowywanych w ich osobistych kolekcjach i nie ma scentralizowanego skarbca dla zbiorowych pereł mądrości.

Bardzo niewiele organizacji finansowych ma „jedno źródło prawdy danych”. Zamiast tego informacje są rozproszone pomiędzy oprogramowaniem dla przedsiębiorstw – głównie systemem ERP – i niezliczoną masą arkuszy kalkulacyjnych.

Gromadzenie i walidacja danych obecnie monopolizuje czas spędzony na analizie danych. Aby profesjonaliści FP & A mogli zapewnić swoim organizacjom wyższy poziom strategicznych spostrzeżeń, musi nastąpić zmiana w sposobie gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych.

Kierownictwo, poszukując świętego Graala z danych z jednego źródła, jest często sparaliżowane tym, że wszystkie dane, niezależnie od źródła, będą niedokładne do pewnego stopnia.

solemis group
Solemis Group

Twoja firma nieustannie się zmienia, więc narzędzia Twojej firmy powinny zmieniać się razem z nią. Oferujemy wsparcie dla przedsiębiorstw, pomagamy poprawić rentowność i minimalizować ryzyko utraty czasu na powtarzalne zadanie, na których cierpi rozwój. Współpracujemy z dostawcami rozwiązań do budżetowania i nowoczesnego controllingu oraz Business Intelligence, czyli szerokorozumianych analiz i raportowania. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie zarządzania efektywnością i rentownością przedsiębiorstw. Pozwól swojej firmie na rozwinięcie skrzydeł i zaskocz konkurencję już dziś.

 

Zobacz wszystkie artykuły