Interaktywne analizy danych

Wprowadzenie

Aby zrozumieć jakie znaczenie mają interaktywne analizy dla oceny sytuacji przedsiębiorstwa musimy zrozumieć jak wiele się w ostatnich latach zmieniło w dziedzinie zbierania i analizy danych. Modele danych przygotowane w technologii wielowymiarowej oraz asocjacyjnej otwierają nieskończone możliwości analizowania danych, niespotykane w przypadku często używanych raportów tabelarycznych. Interaktywne analizy powalają do dogłębne analizowanie danych w wielu przekrojach, śledzenie trendów, wykrywanie anomalii, rozpoznawane zagrożeń oraz nowych szans.

Aby to zobrazować, wyobraźmy sobie analizę 10 najlepszych handlowców pod względem uzyskanej marży. Kiedy do takiej analizy dodamy kolejny wymiar, np. czasu – może się okazać, że wyniki sprzedaży handlowca, który uzyskał najwyższą marżę, są z okresu na okres coraz niższe. Jednocześnie inny handlowiec, który nie osiągnął jeszcze takiego wyniku ma bardzo wysoką dynamikę wzrostową. Już takie spojrzenie pozwala na wyciągnięcie zupełnie nowych wniosków, a przecież możliwości analityczne nie kończą się w tym miejscu. Dalej możemy analizować jak kształtują się marże na różnych produktach, w różnych regionach sprzedaży i szybko zauważyć, że w jakimś regionie wyniki wyraźnie spadają, co może oznaczać że w tym obszarze przegrywamy z konkurencją i należy podjąć konkretne działania, aby poprawić osiągane wyniki. Business Intelligence otwiera przed nami niespotykane w zwykłym raportowaniu możliwości, a tylko od naszej kreatywności i motywacji zależy jakie na tej podstawie podejmiemy decyzje w celu poprawiania wyników. 

ANALIZY DANYCH NA NAJWYŻSZYM MOŻLIWYM POZIOMIE?

Dowiedz się - po co nam analizy biznesowe i system BI.