Kokpity menedżerskie

Wprowadzenie

Kokpity menedżerskie wprowadzają zupełnie nową jakość w dziedzinie analizy sytuacji przedsiębiorstwa. Przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do analizowania danych w postaci złożonych tabel z kolumnami liczb. Jednak, czy to wystarcza, czy tego potrzebują nowocześni managerowie? W obecnych czasach musimy podejmować coraz więcej decyzji w coraz krótszym czasie opierając się na rzetelnych danych. Rzadko kiedy mamy wystarczająco dużo czasu, aby w każdym przypadku analizować raporty z tabelkami. Nowocześni managerowie potrzebują kokpitów, aby bardzo szybko ocenić sytuację chociażby po to, by zorientować się, czy powinni interweniować? Taki widok w pierwszą ocenę sytuacji najlepiej przedstawiają kokpity z kilkoma kluczowymi wskaźnikami. Oczywiście Prezesa firmy będą interesowały inne wskaźniki, inne kierowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności firmy, a zupełnie inne np. magazynierów, telemarketerów call-center, czy pracowników produkcji. Tak, to nie jest pomyłka, pracownicy na każdym poziomie organizacji podejmują decyzje, a kokpity powinny ich w tym wspierać. O ile łatwo wyobrazić sobie kokpity dla managerów, prezentujące kondycję firmy, marże, zyski, to również kokpitem będą wskaźniki prezentujące np. ilość wykonanych telefonów przez telemarketera w porównaniu do jego celów, czy wskaźniki prezentujące ilość braków na linii produkcyjnej. Pytanie, czy sam kokpit wystarczy? Często tak, jeżeli wszystkie monitorowane parametry są pozytywne, realizujemy założone cele, osiągamy dobre wyniki itd. Natomiast, kiedy na kokpicie pojawia się niepokojący sygnał lub chcemy poszukać potencjalnych szans na uzyskanie jeszcze lepszych wyników, wtedy od kokpitów przechodzimy do bardziej dogłębnych analiz, analiz interaktywnych.