Odkrywanie danych

Wprowadzenie

W  dzisiejszych realiach gospodarczych bardzo popularne stało się odkrywanie danych gdyż podejmowanie szybkich i trafnych decyzji opartych na danych jest kluczowym czynnikiem sukcesu rynkowego. Kadra zarządzająca oraz pracownicy muszą podejmować decyzje oparte na danych w czasie krótszym niż jeden dzień. Często muszą wykonać analizy danych z różnych źródeł, w wielu przypadkach również zewnętrznych, oraz w całkiem nowym kontekście. Tradycyjne narzędzia analityczne w pełni zarządzane przez działy IT nie są w stanie tak szybko dostarczyć danych oraz odpowiednich raportów i wizualizacji. Również użytkownik analizujący dane nie może dowolnie zmienić wizualizacji, parametrów raportu czy szybko dodać brakujących informacji np. nowej klasyfikacji produktów. Szacuje się, że w tradycyjnym systemie analitycznym dostarczenie nowego raportu przez dział IT zajmuje około 6 tygodni, co powoduje wiele opóźnień w podejmowaniu decyzji lub decyzje, które nie są oparte na danych a jednie na pewnych założeniach. Rozwiązania Business Intelligence, które oferujemy są wszechstronne – z jednej strony korzystają z ustrukturyzowanych danych zarządzanych przez IT, ale jednocześnie pozwalają analitykom na samodzielne odkrywanie danych (ang. Data Discovery). Odkrywanie danych nie wymaga zaawansowanej wiedzy IT, użytkownicy biznesowi mogą szybko i samodzielnie dołączyć oraz przeanalizować dowolne źródło danych. Najprostszym przykładem mogą być dane pochodzące z arkusza Excel – metoda „przeciągnij i upuść” pozwala na rozpoczęcie ich analizowania. Oczywiście możliwości odkrywania danych nie ograniczają się wyłącznie do arkuszy Excel. Nasze rozwiązania posiadają szeroką gamę gotowych konektorów zarówno do wewnętrznych baz danych, systemów, jak i do zewnętrznych źródeł danych dostępnych w sieci internetowej.